Strona główna
Historia
Starodruki dotyczące Rzemiosła Włocławskiego od 1452 roku
Księga Rzemiosła Polskiego rok 1949 (powiat włocławski)
Zapiski o Rzemiośle z lat 1939 - 1945
Biblioteczka Rzemieślnika
Sylwetki
Kalendarium budowy Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17
Oddanie nowych obiektów Spółdzielni i Przychodni Rzemieślniczej 1985 r.
Zarys Dziejów Domu Rzemiosła
Galeria
Baza danych
Starszyzna Cechowa: 1945-2016
Wykaz Warsztatów Rzemieślniczych: 1939-45
Pracownicy organizacji rzemieślniczych Włocławka i powiatu w latach 1945 - 2010
Starszyzna Cechowa: 1817-1939
Włocławska Izba Rzemieślnicza 1929-1938
Okólniki i pisma Izby Rzemieślniczej we Włocławku
Włocławskie Bractwo Strzeleckie (1577)
Zakłady fotograficzne
Chrześcijańskie Tow. Rzemieślników i Przemysłowców
Rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu w służbie społeczeństwu
Rzemieślniczy Chór "Lutnia"
Linki
Ciekawe strony
Kontakt
  Starszyzna Cechowa: 1945-2016

STARSZYZNA ,  PODSTARSI  I  KIEROWNICY  
biur  cechów  włocławskich w   latach  1945 ? 2016

 

okres

 

 

  

    Społeczne funkcje cechowe

 

 

Nazwisko i imię

 

 

 

Podstarsi  Wiceprezesi

 

 

  Kierownicy    
biur  cechów

2018

Prezes Zarządu
Starszy Cechu

Rzemiosł Różnych

Dębczyński
Ryszard

Krajewski Marcin

Michałowski Jerzy

Wilińska

Anna

2017

Prezes Zarządu
Starszy Cechu

Rzemiosł Różnych

Dębczyński
Ryszard

Krajewski Marcin

Michałowski Jerzy

Wilińska

Anna

2016

Prezes Zarządu
Starszy Cechu

Rzemiosł Różnych

Dębczyński
Ryszard

Wiliński Lesław

Adamski Zdzisław

Wilińska

Anna

2015

Prezes Zarządu
Starszy Cechu

Rzemiosł Różnych

Dębczyński
Ryszard

Wiliński Lesław

Adamski Zdzisław

Wilińska

Anna

 

2014

 

Prezes  Zarządu
Starszy  Cechu

Rzemiosł  Różnych

 

Dębczyński
Ryszard

 

Wiliński  Lesław

Adamski  Zdzisław

 

 

Wilińska

Anna

2013 Prezes  Zarządu
Starszy  Cechu

Rzemiosł  Różnych

Dębczyński
Ryszard


Wiliński  Lesław

Adamski  Zdzisław

Wilińska

Anna

Gawriołek
Zbigniew

Wiliński  Lesław
Dębczyński
Ryszard


2012

 


Prezes  Zarządu
Starszy  Cechu

Rzemiosł  Różnych


Gawriołek
Zbigniew
 

Wiliński  Lesław
Dębczyński
Ryszard

 

Wilińska

Anna2011


Prezes  Zarządu
Starszy  Cechu

Rzemiosł  Różnych


Gawriołek
Zbigniew

 

Wiliński  Lesław
Dębczyński
Ryszard

 

Wilińska

Anna

 

2010

 


Prezes  Zarządu
Starszy  Cechu
Rzemiosł  RóżnychGawriołek
Zbigniew

 

Wiliński  Lesław
Dębczyński
Ryszard

 

Wilińska

Anna

 


2009

 

Prezes  Zarządu
Starszy  Cechu

Rzemiosł  Różnych

 

Gawriołek
Zbigniew

Wiliński  Lesław
Dębczyński
RyszardWilińska

Anna

Wiliński  Lesław
Adamski
Zdzisław

2008

Prezes  Zarządu
Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Gawriołek
Zbigniew

Wiliński  Lesław
Adamski
Zdzisław

Wilińska

Anna


2007

Prezes  Zarządu
Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Gawriołek
Zbigniew

Wiliński Lesław
Adamski
Zdzislaw

Wilińska
Anna

 


2006

Prezes  Zarządu
Starszy  Cechu

Rzemiosł Różnych

Gawriołek  Zbigniew

 

Wiliński  Lesław
Adamski  Zdzisław

Wilińska

Anna

Blachowska
Kuśmider

Irena

 2005

Prezes Zarządu
Starszy  Cechu

Rzemiosł  Różnych

Gawriołek  Zbigniew

 

Wiliński  Lesław
Adamski  Zdzisław

Blachowska
Kuśmider

Irena

Wiliński  Lesław

Adamski  Zdzisław
Syroczyński  Bogdan

 

2004

 

Prezes  Zarządu
Starszy  Cechu

Rzemiosł  Różnych 

 

 

Wiliński  Lesław

 

Adamski  Zdzisław
Syroczyński  Bogdan

Blachowska
Kuśmider

Irena

Drzewucka
Elzbieta

 

2003

Prezes  Zarządu
Starszy  Cechu

Rzemiosł  Różnych

 

Wiliński  Lesław

Adamski  Zdzisław
Syroczyński  Bogdan

Drzewucka
Elzbieta

 

2002

Prezes   Zarządu
Starszy  Cechu

Rzemiosł  Różnych

 

Wiliński  Lesław

Adamski  Zdzisław
Syroczyński  Bogdan

Drzewucka
Elzbieta

 2001

 


Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

 

 


Wiliński  Lesław

Adamski  Zdzisław
Syroczyński  Bogdan

 Drzewucka
Elżbieta

Czaja  Sławomir
Sieciński  Sylwester

2000

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Wiliński  Lesław

Czaja  Sławomir
Sieciński  Sylwester

Drzewucka
Elzbieta

1999

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Wiliński  Lesław

Czaja  Sławomir
Sieciński  Sylwester

Drzewucka
Elżbieta

1988

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Wiliński  Lesław

Czaja  Sławomir
Sieciński  Sylwester

Drzewucka
Elżbieta

1997

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Wiliński  Lesław

Czaja  Sławomir
Sieciński  Sylwester

 


Drzewucka  Elżbieta

Pietrzak  Janusz

Kołodziejska  Dorota
Szyling  Jan

 

1996

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

 

Pietrzak  Janusz

 

Kołodziejska  Dorota
Szyling  Jan

Drzewucka
Elżbieta

Kulesza
Janusz

1995

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Pietrzak  Janusz

Kołodziejska  Dorota

Szyling  Jan

Kulesza
Janusz

1994

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Pietrzak  Janusz

Kołodziejska  Dorota
Szyling  Jan

Kulesza 
Janusz

1993

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Pietrzak  Janusz

Kołodziejska  Dorota
Szyling  Jan

Kulesza
Janusz

1992

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Pietrzak  Janusz

Jabłoński  Józef
Kołodziejska  Dorota

Kulesza
Janusz

 

1991

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Pietrzak  Janusz

Jabłoński  Józef
Kołodziejska  Dorota

Kulesza
Janusz

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Rećko  Ryszard

Stelmaszczyk  Marek
Kurowski  J.

Kulesza
Janusz

 

1990

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

 

Rećko  Ryszard

 

Stelmaszczyk Marek
Kurowski  J. 

Kulesza
Janusz

Orankiewicz

Andrzej

 

1989

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

 

 

Rećko  Ryszard

Stelmaszczyk  Marek
Kurowski  J.

 

Orankiewicz
Andrzej

Kwiatkowski
Wacław

Krygier  Czesław
Krajewski  Henryk

1988

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Kwiatkowski  Wacław

Krygier  Czesław
Krajewski  Henryk

Orankiewicz
Andrzej

1987

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Kwiatkowski  Wacław

Krygier  Czesław
Krajewski  Henryk

Orankiewicz
Andrzej

1986

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Kwiatkowski  Wacław

Krygier  Czesław
Krajewski  Henryk

Orankiewicz
Andrzej

 

1985

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

 

Kwiatkowski  Wacław

Krygier  Czesław
Krajewski  Henryk

 

Orankiewicz
Andrzej

Krajewski  Henryk
Małecki  Marian

1984

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Kwiatkowski  Wacław

Krajewski  Henryk
Małecki  Marian

Orankiewicz
Andrzej

1983

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Kwiatkowski  Wacław

Krajewski  Henryk
Małecki  Marian

Orankiewicz
Andrzej

1982

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Kwiatkowski  Wacław

Krajewski  Henryk
Małecki  Marian

Orankiewicz
Andrzej

 

1981

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Kwiatkowski  Wacław

Krajewski  Henryk
Małecki  Marian

Orankiewicz
Andrzej

Sajnok  Zygmunt

Ziółkowski  Stefan
Sidor  Tadeusz

Orankiewicz
Andrzej

 

1980

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

 

Sajnok  Zygmunt

 

Ziółkowski  Stefan
Sidor  Tadeusz

Orankiewicz
Andrzej

Groszewski
Ryszard

1979

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Sajnok  Zygmunt

Ziółkowski  Stefan
Sidor  Tadeusz

Groszewski
Ryszard

1978

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Sajnok Zygmunt

Ziółkowski  Stefan
Sidor  Tadeusz

Groszewski
Ryszard

 

1977

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

 

Sajnok  Zygmunt

Ziółkowski  Stefan
Sidor  Tadeusz

 

Groszewski
Ryszard

 

1976

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Sajnok  Zygmunt

Bogusia  Józef

Groszewski
Ryszard

1975

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Sajnok  Zygmunt

 

Groszewski  Ryszard

1974

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Sajnok  Zygmunt

 

Groszewski
Ryszard

1973

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Sajnok  Zygmunt

 

Groszewski
Ryszard

1972

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Sajnok  Zygmunt

 

Groszewski
Ryszard

1971

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Sajnok  Zygmunt

 

Groszewski
Ryszard

1970

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Sajnok Zygmunt

 

Łukasik
Marian

1969

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Sajnok   Zygmunt

Michałowski  W.

Łukasik
Marian

1968

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Sajnok  Zygmunt

 

Łukasik
Marian

Jakubowski  Józef

 

1967

Starszy  Cechu
Rzemiosł Różnych

Jakubowski  Józef

 

Łukasik
Marian

1966

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Jakubowski  Józef

 

Łukasik
Marian

 

1965

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

 

Jakubowski  Józef

-

-

 

Łukasik
Marian

Gałęza  Józef

Matuszak  Józef

1964

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Jakubowski  Józef

Gałęza  Józef

Matuszak  Józef

Łukasik
Marian

1963

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Jakubowski  Józef

Gałęza  Józef
Matuszak  Józef

Łukasik
Marian

 

1962

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

 

Jakubowski  Józef

Gałęza  Józef

Matuszak Józef

 

Łukasik
Marian

Gałęza  Józef

Styczyński  Wincenty

1961

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Jakubowski  Józef

Gałęza  Józef

Styczyński Wincenty

Łukasik
Marian

1960

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Jakubowski  Józef

Gałęza  Józef

Styczyński  Wincenty

Łukasik
Marian

1959

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Różnych

Jakubowski  Józef

Gałęza  Józef

Styczyński  Wincenty

Łukasik
Marian

1958

Starszy Cechu

Rzemiosł Różnych

Jakubowski  Józef

Kowalewski

Władysław

Łukasik

Marian

 

1957

 

Starszy Cechu

Rzemiosł Różnych

Jakóbowski  Józef

Kowalewski 

Władysław

 

Łukasik

Marian

Nowacki  Kazimierz

Jakóbowski  Józef

Gałęza  Józef

1956

Starszy Cechu

Rzemiosł Różnych

Nowacki  Kazimierz

Gałęza  Józef
Jakóbowski  Józef

Łukasik

Marian

1955

Starszy Cechu

Rzemiosł Różnych

Nowacki  Kazimierz

 

Łukasik

Marian

1954

Starszy  Cechu
Rzemiosł Różnych

Nowacki  Kazimierz

Gołębiowski  Józef
Cackowski  Antoni

Łukasik
Marian

 

1953

Prezes Okręgowego
Związku Cechów

Nowacki  Kazimierz

 

Bartosiewicz
Zenon

Starszy  Cechu
Fryzjerów

Stasiak  Lucjan

 

 

 

1952

Prezes Okręgowego
Związku Cechów

Nowacki  Kazimierz

 

Bartosiewicz
Zenon

Starszy  Cechu
Fryzjerów

Stasiak  Lucjan

 

 

 

1951

 

Prezes Okręgowego
Związku  Cechów

Nowacki  Kazimierz

 

Bartosiewicz

Zenon

Olszewski  Leon

Beński  Wacław

Dzienniak

Stanisław

Starszy  Cechu
Fryzjerów

Stasiak  Lucjan

 

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Metalowych
i Elektrycznych

Gogołkiewicz  Jan

 

 

 

 

 

 

1950

Prezes Okręgowego
Związku Cechów

Olszewski  Leon

 

Malkiewicz  J.

Starszy  Cechu
Rzemiosł Budowlanych

Cackowski  Antoni

Zimecki  Henryk

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł Drzewnych

Knapczyński  Jan

Nitecki  Stefan

 

Starszy  Cechu
Fryzjerów

Stasiak  Leon

Piechocki  Bolesław

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł Metalowych
i Elektrycznych

Gogołkiewicz  Jan

Świtalski  Władysław

 

Starszy  Cechu
Piekarzy, Młynarzy
i Cukierników

Daroszewski  Jan

Chyliński  Mieczysław

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł Skórzanych

Ziemkiewicz  Zenon

Laur  Józef

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł Włókienniczych

Gałęza  Józef

Maciejewski  Jerzy

 

 

1949

Prezes Okręgowego

Związku Cechów

 

 

Zalesski  

Józef

Starszy  Cechu
Krawców

 

 

 

Starszy Cechu
Malarz

 

 

 

Starszy  Cechu
Rzemiosł  Metalowych
i Elektrycznych

 

Gogołkiewicz  Jan

 

 

Starszy  Cechu
Rymarzy, Siodlarzy
i Tapicerów

 

Walter  Władysław

 

 

Starszy  Cechu
Ślusarzy i Blacharzy

Łukomski  K.

 

 

 

1948

Starszy  Cechu
Fryzjerów

Kolanowski Franciszek

 

 

Starszy  Cechu
Krawców

Gałęza  Józef

Jakubas  Karol

 

Starszy  Cechu
Malarzy i Lakierników

 

 

 

 

Starszy  Cechu
Mieszanego

Witczak  Stefan

Bykowski  Zygmunt 

 

Bykowski  

Lucjan 

Starszy  Cechu
Murarzy i Cieśli

Koperski  Józef

 

 

Starszy  Cechu
Piekarzy i Cukierników

Galczak  Kazimierz

 

 

Starszy  Cechu
Rymarzy, Siodlarzy
i Tapicerów


Walter  Władysław

 

 

Starszy  Cechu
Rzeźników i Wędliniarzy

Banasiak  Jan

 

 

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Hibner  Władysław

 

 

Starszy  Cechu
Szewców

Laur  Józef

 

 

Starszy  Cechu
Zdunów i Garncarzy

Kwitliński  Stefan

 

 

Starszy  Cechu
Zegarmistrzów  Jubilerów
Grawerów i Optyków

 

Ciechórski  Henryk

 

 

 

 

1947

Starszy  Cechu
Fryzjerów

Kolanowski Franciszek

 

 

Starszy  Cechu
Kowali

Gańczak  Kazimierz

 

 

Starszy  Cechu
Krawców

Gałęza  Józef

 

 

Starszy  Cechu
Malarzy  Lakierników

Różański  Feliks

 

 

Starszy  Cechu
Mieszanego

Witczak  Stefan

Bykowski  Lucjan 

 

Starszy  Cechu
Murarzy i Cieśli

Koperski  Józef

 

 

Starszy  Cechu
Piekarzy i Cukierników

Galczak  Kazimierz

 

 

Starszy  Cechu
Rymarzy  Siodlarzy
i Tapicerów

 

Walter  Władysław

 

 

Starszy  Cechu
Rzeźników i Wędliniarzy

Banasiak  Jan

 

 

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Hibner  Władysław

 

 

Starszy  Cechu

Stolarzy

Olszewski  Leon

 

 

Starszy  Cechu
Szewców

Laur  Józef

 Stolarski

Aleksander

 

Starszy  Cechu
Zdunów i Garncarzy

Kwitliński  Stefan

 

 

Starszy  Cechu
Zegarmistrzów Jubilerów Grawerów i Optyków

 

Cichurski  Henryk

 

 

 

1946

Starszy  Cechu
Fryzjerów

 

 

 

Starszy  Cechu
Krawców

 

Gałęza  Józef

 

 

Starszy  Cechu
Mieszanego

Witczak  Józef

   

 

1945

Starszy  Cechu
Fryzjerów

Kolanowski  Franciszek

 

 

Starszy  Cechu

Kowali

Gańczak K.

Kapuściński  J.

 

Starszy  Cechu
Krawców

Oster  Hieronim

Orłowski  Henryk

 

Gałęza  Józef

 

Starszy  Cechu
Malarzy i Lakierników

Różański  Feliks

Zimecki T.

 

Starszy  Cechu
Rymarzy  Siodlarzy  Tapicerów

 

Walter  Rudolf

 

Dzięciołowski  Tadeusz

 

Starszy  Cechu

Stolarzy, Bednarzy, Kołodziei i Koszykarzy

Olszewski  L

Styczyński   W

 

Starszy  Cechu

Ślusarzy, Tokarzy, Brązowników, Kotlarzy

i Pilnikarzy

Hibner  Władysław

 

 

Starszy  Cechu

Zdunów i Garncarzy

Skiermański  Feliks

Malendowicz

Stanisław

 

Starszy  Cechu

Zegarmistrzów, Jubilerów

Grawerów i Optyków

Ciechórski  H.

 

 

  Copyright © Ryszard Sobczak