Strona główna
Historia
Starodruki dotyczące Rzemiosła Włocławskiego od 1452 roku
Księga Rzemiosła Polskiego rok 1949 (powiat włocławski)
Zapiski o Rzemiośle z lat 1939 - 1945
Biblioteczka Rzemieślnika
Sylwetki
Kalendarium budowy Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17
Oddanie nowych obiektów Spółdzielni i Przychodni Rzemieślniczej 1985 r.
Zarys Dziejów Domu Rzemiosła
Galeria
Baza danych
Starszyzna Cechowa: 1945-2016
Wykaz Warsztatów Rzemieślniczych: 1939-45
Pracownicy organizacji rzemieślniczych Włocławka i powiatu w latach 1945 - 2010
Starszyzna Cechowa: 1817-1939
Włocławska Izba Rzemieślnicza 1929-1938
Okólniki i pisma Izby Rzemieślniczej we Włocławku
Włocławskie Bractwo Strzeleckie (1577)
Zakłady fotograficzne
Chrześcijańskie Tow. Rzemieślników i Przemysłowców
Rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu w służbie społeczeństwu
Rzemieślniczy Chór "Lutnia"
Linki
Ciekawe strony
Kontakt
  Zakłady fotograficzne

 

Zakłady fotograficzne na terenie Cechów Włocławskich od XIX wieku do 1989 roku

M- miasto: Włocławek.
T - teren: Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Gołaszewo Kujawskie, Izbica Kujawska, Kowal, 
                 Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec i Przedecz.

(T)-Andrzejewski Marek
(M)-Bagno Szyja
(M)-Balczewski Wojciech
(M)-Bernardi  [-] 
(T)-Bieniek Karol
(T)-Blaszka Krzysztof
      http://netsprint.pl/serwis/card?id=4716341&catid=1470&q=Fotograficzne%20usługi 
(M)-
Berensztejn Michał
(M)-Blumberg Jakub
(M)-Borenstein Icek-Wolf
(M)-Brzeziński Stanisław
(M)-Chmielewska Janina
(T i M)-Chodkiewicz Józef
(T)-Dorcz Krzysztof - http://www.izbica-kujawska.com/informacje/kultura_ludzie_dorcz.php
(M)-Dowmont Eugeniusz
(M)-Dowmont Franciszka
(M)-Dowmont Karol
(M)-Dowmont Maria
(M i T)-Dowmont Piotr - http://www.fotorevers.eu/katalog1.php?details=3348
(M)-Dowmont Władysław
(M)-Droszyński Tomasz
(T)-Dzięgielewska Maria
(T)-Dzięgielewski Ryszard
(T)-Dzięciołowski Andrzej
(M) Eichenwald Aleksander - http://www.fotorevers.eu/katalog2.php?details=1089
(M)-Fidor Andrzej
(M)-Filipiak Irena
(M)-Gieroś Wacław
(T)-Glonek Henryk
(M)-Glonek Jan
(M i T)-Grajkowski Edward
(M)-Grossach Theoder - Leslau, Hermana Goringa Str. 5. [1939-1945] - 
                                      http://rzemioslo.q4.pl/?id=11
(M)-Gulski Jan
(T)-Halper Icek
(M)-Hermanowski [-]
(M)-Hołtyn Zbigniew
(T)-Jankowska Jadwiga
(T)-Jankowski Leonard
(M)-Jankowski Wacław - http://www.fotorevers.eu/katalog2.php?details=1044 
(M)-Jaśkiewicz Grażyna
(M)-Jedrzejewski Zenon
(M)-Kas[c]prowicz Janusz
(M)-Karwowski Michał
(T)-Kasperski Kazimierz
(M)-Kaszubski Adam - http://www.fotorevers.eu/katalog1.php?details=119
(M)-Kochanowicz Maria
(M)-Kokosiński Włodzimierz
(T)-Konarski Mieczysław
(M)-Kowalewska Wanda
(M)-Kowalski Stefan
(M)-Kozinski Marian
(T)-Krajewski Andrzej
(M)-Krajewski Henryk  -
      http://company.yellowpages.pl/Polska/kujawsko-pomorskie/Wloclawek/116706/index.html 
(T)-Kryształ Aron
(M)-Krzewina Stanisław
(T)-Kuciński Tomasz
(M i T)- Kulewski Józef
(M)-Kuligowski Tadeusz
(M)-Pracownia ... "Kultura" 
(T i M)-Kustra Marian
(M)-Kwiatkowska Maria
(M)-Kwiatkowska M., i Dzięgielewski R., 
(M)-Maje[o]rkiewicz W. M. - http://www.fotorevers.eu/katalog2.php?details=1083
(M)-Majczyński Marek - http://www.emiasto.org/firma232937_fotek_fdi_laboratorium_
fotograficzne_marek_majczynski.html

(M)-Majewski Janusz
(M)-Makulski Józef
(M)-Malendowicz Władysław
(M)-Malinowski Karol
(T)-Michalski Kazimierz
(T)-Moraczewski Stanisław
(M)-Nadaj Zygmunt
((T i M) Nakonowska Marianna
(T)-Nowikow Wasyl
(M i T)-Ochmański Stanisław
(T)-Olejniczak Tadeusz
(T)-Olejniczak Teresa
(T)-Paczkowski Klemens
(M)-Piernikowski Henryk
(T)-Podlas Wiesław
(M)-Polachowski Beniamin
      http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200237&nr=160
(M)-Przedecki Leizer Hersz
(T)-Radzanowski Ryszard
(M)-"Rembrand" [-]
(M)-"Renardi" [-] 
(M)-Romantowski Zbigniew
(M)-Rutkowska Jolanta -
http://e-kujawy.pl/?firmy_branza=783762581361&lp=15&firma=510672&klik=311 
(T)-Rzepniakowski Adam
(M)-Romantowski Z. i Majczyński M.,
(M)-Sahajdak Antoni
(T)-Skibiński Ireneusz
(M)-Skibiński Marian
(T i M)-Stachowicz Roman
(M)-Stankiewicz Teresa
(M)-Stolarski Andrzej
(M)-Streib Robert - Leslau, Rudolfa Kessa Str. 16. [1939-1945] - http://rzemioslo.q4.pl/?id=11
(M [T])-"Studio" [-] 
(M i[T])-Stupaj Jude
(M)-Świat Lila - http://e-kujawy.pl/?firmy_branza=783762581361&lp=8&firma=510686&klik=311 
(M)-Szałwiński Karol - http://www.fotorevers.eu/katalog2.php?details=89
(M)-Szkołuda Krystyna
(M)-Szkołuda K. i Kwiatkowska M.,
(M)-Sztejner Bolesław - http://www.fotorevers.eu/katalog2.php?details=2286 
                                         http://okari.website.pl/psp/historia/pocz_wwek.htm
(M)-Sztemborowska Jadwiga
(M)-Szychulski Krzysztof
(M)-"Świetlik" [-] 
(M)-Wajda Zygmunt
(M i T)-Wasilewski Krzysztof
(M)-Waszak Lucjan
(M)-Wejtman Kazimierz Ksawery 
M)-Węgorowski Włodzimierz
(M)-"Wiesław", - http://www.fotorevers.eu/katalog2.php?details=708 
(M)-Wlizła Edward -
http://e-kujawy.pl/?firmy_branza=783762581361&lp=10&firma=510681&klik=311
(M)-Własow Wacław
(T i M)-Wojtara Szczepan
(M i T) Wróblewski Kazimierz
(M)-Wyszogrodzki L.,  
(M)-Zasada Piotr
(T)-Zieliński Stanisław
(M)-Zientarski Mieczysław
(M)-Zonabend Ch.,    

Wymieniony wykaz rzemieślników branży fotograficznej i ich zakładów został sporządzony na podstawie zapisów w zbiorach: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Archiwum Państwowego w Toruniu O/Włocławek, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Zbiorów Bibliotek w Kutnie, Płocku, Rypinie, Toruniu, Warszawie i Włocławku oraz relacji fotografów i ich rodzin.   Dotyczy GRUPY papierniczej i poligraficznej - branża fotograficzna 
terenu 14 województw  - (17 miast i 266 powiatów) na terenie POLSKI 
Dane z lat 1945-1948

... Oddając w ręce czytelnika rezultat zbiorowego wysiłku prosimy o wyrozumienie przy jego ocenie, a wszystkich naszych współpracowników gorąco zachęcamy do dalszych badań i studiów nad zagadnieniem rzemiosła, jako ważnego odcinka naszej gospodarki drobnotowarowej.
KOMITET REDAKCYJNY [Księgi Rzemiosła Polskiego]

 • WOJEWÓDZTWO BIAŁOSTOCKIE 
  miasto
  BAŁYSTOK :
    1.  Ambrożewicz Edward - Mickiewicza 39a
    2.  Bąbczyński Zygmunt - Kilińskiego 7
    3.  Budźko Bronisław - Sienkiewicza 49
    4.  Franckowiak Władysław - Sienkiewicza 58
    5.  Kalinowski Józef - Świętojańska 1
    6.  Kaszkiewicz Antoni - Sienkiewicza 50
    7.  Konik Tadeusz - Lipowa 25
    8.  Leończuk Teodor - Sienkiewicza 12
    9.  Muklewicz Ludwik - Rynek Kościuszki 20/1
  10. Piekarski Jan - Warszawska 13
  11. Podgórski Franciszek - Sienkiewicza 16
  12. Rakowski Aleksander - Rynek Kościuszki 20/1
  13. Romanowicz Stanisław - Słowackiego 16
  14. Szymborski Roman - Lipowa 27 - http://www.whoiswho-verlag.cz/polen/strony/p/300.php?day=so&lng_PersID=PL36414776&pg=12.4117647059
  15. Toliczenko-Bernatowicz Kazimierz - Żytnia 6 
 • POWIAT AUGUSTOWSKI :
   1. Basiński Tymoteusz - Augustów, 3-go Maja 24
   2. Rogalski Edward - wieś Janiny, gm. Dębowa
   3. Zabiliński Aleksander - wieś Janiny, gm. Dębowa
   4. Zdankiewicz Leon - Augustów, 3-go Maja 20
 • POWIAT BIAŁOSTOCKI :
   1. Malinowski Antoni - Goniądz, Grodzieńska
   2. Malinowski Romuald - Supraśl, Nowa 27
   3. Ogrodnik Stanisław - Zabłudów, Lewaszkowa 4
 • POWIAT BIELSKI :
    1. Andrzejewski Jan - Hajnówka, Targowa 25
    2. Czapko Mikołaj - kol. Żerczyce, gm. Milejczyce
    3. Guzewicz Franciszek - Hajnówka, Targowa 25
    4. Iwaniuk Jan - Bielsk Podl., Mickiewicza 101
    5. Kiesiecki Włodzimierz - Bielsk Podl., Jagiellońska 4
    6. Koc Czesław - Ciechanowiec, Mickiewicza
    7. Kostka Jerzy - Kleszczele, Kolejowa 38
    8. Kowalczyk Bazyli - Brańsk, Piłsudskiego 87
    9. Nowicki Antoni - Siemiatycze, Pl. Piłsudskiego 54
                                 http://box.zetobi.com.pl/glos_siemiatycz/fototeka.html
  10. Sakowski Czesław - Boćki, Bielska
  11. Sawicki Władysław - Hajnówka, Batorego 6
  12. Sidorski Jan - Hajnówka Szosa Bielska 12
  13. Stulnik - Hajnówka, Nowa Kolonia k/stacji
  14. Szułkowski Bolesław - Bielsk, Mickiewicza 115
  15. Witkowicz Witold - Hajnówka, Targowa 24
 • POWIAT EŁCKI :
    1. Aneryk Dominik - Ełk, Wojska Polskiego 88
    2. Kowszuń Zygmunt i Olendzki Zbigniew - Ełk, Kościuszki 8
    3. Mrugalski Bogusław - Ełk, Szopena 1
    4. Szenk Ryszard - Ełk, Wojska Polskiego 63
 • POWIAT GOŁDAPSKI :
    1. Hofman Gustaw - Gołdap, 1-go Maja 4
 • POWIAT ŁOMŻYŃSKI :  ---------   http://www.lomza.friko.pl/galeria/szkic.htm
                                                             http://www.lomza.pl/index.php?wiad=152  

    1. Drozdowski Stanisław - Jedwabne, Dworcowa 8
    2. Dzwięga Antoni - Łomża, Dworna 3
    3. Grocholewski Brunon - Zambrów, Mazowiecka
    4. Lubenko Stanisław - Łomża, Długa 9
    5. Olszewski Tomasz - Łomża, Dworna 2
    6. Słodkowski Jan - Śniadowo, Ostrołęcka 1
    7. Szydłowski Aleksander - Kolno, Łomżyńska 17
    8. Śmigielski Stanisław i Jan - Kolno, Gromadzyńska
 • POWEIAT OLECKI :
    1. Kochanowski Eligiusz - Olecko, Witoldowa 3
    2. Suterewicz Regina - Olecko, Witoldowa 3
 • POWIAT SOKOLSKI :  http://www.sokolka.pl/aktualnosci_styczen_2003.htm
    1. Kisiel Antoni - Sokółka, Grodzieńska 50
    2. Witkowski Zenon - Sokółka, Rzemieślnicza 27
 • POWIAT SUWALSKI :
    1. Piętkiwicz Teresa - Suwałki, Kościuszki 57
    2. Rozwadowski Władysław - Suwałki, Kościuszki 42
    3. Wisz[ś]niewski Wojciech - Suwałki, Kościuszki 76
    4. Zdaniewicz Franciszek - Suwałki, Kościuszki 52 
 • POWIAT SZCZUCZYŃSKI :
    1. Dąbrowski Czesław - Grajewo, Łazienna 4
    2. Gaweł Roman - Grajewo, Rudzka 34
    3. Konopko Franciszek - Szczuczyn, Wąsoszka 10
    4. Paszkowski Mieczysław - Szczuczyn, Rynek 17
    5. Więckiewicz Franciszek - Grajewo, Rajgrodzka 1
    6. Zyskowski Stefan - Grajewo, Kilińskiego 19
 • POWIAT WYSOKO - MAZOWIECKI :
    1. Kulewski Aleksander - Wys. Mazowiecki, Jagiellońska
    2. Łupiński Wacław - Łapy, Leśnikowska 50
    3. Piotroski Władysław - Łapy, Bociańska 16
    4. Wesołowski Wacław - Władysław -- Wojny-Piecki, gm. Szepietowo
 • WOJEWÓDZTWO GDAŃSKIE 
  miasto GDAŃSK :

    1. Karbowska Wanda - Oliwa, Licmańskiego 26
    2. Opolski Kazimierz - Wrzeszcz, Berlickiego 15
    3. Pertkiewicz Aniela - Łąkowa 54
 • POWIAT ELBLĄSKI:
    1. Winciusz Kazimierz - Elbląg, Robotnicza 177
   
 • POWIAT GDAŃSKI:
    1. Heine Edward - Sopot, Grunwaldzka 11
    2. Kraszewski Paweł - Sopot, Rokossowskiego 54, tel. 518-68
    3. Ptaszyński Franciszek - Sopot,. Kościuszki 5
    4. Sidek Edward - Sopot, Rokossowskiego 42
    5. Zaczek Edward - Sopot, Rokossowskiego 27, tel. 518-66
 • POWIAT GDYŃSKI :
    1. Borkowski Adam - Gdynia, Morska 97 m. 13
    2. Jocher Stanisław - Gdynia, Żwirki i Wigury 4
    3. Kononowicz Michał - Gdynia, Sienkiewicza 27, m. 1 
    4. Michelewicz Jan - Gdynia, Św. Jańska 56
    5. Maj Regina - Gdynia, Śląska 50
    6. Majchrowski Jan - Gdynia, Świętojańska 99
    7. Michalak Józef - Gdynia -Orłowo, Piotrowska 44
    8. Mieszkalski Marian - Gdynia, Abrahama 41
    9. Mikołajczyk Jan - Gdynia, Skwer Kościuszki 24
  10. Mróz Jan - Gdynia, Św. Mikołaja 3
  11. Mróz Józef - Orłowo, Gdańska 218
  12. Romanowicz Wacław - Gdynia, I Armii Woj.  Polskiego 28, tel. 266-31
  13. Szulz Wacław- Gdynia, Św. Jańska 54, tel. 269-29
  14. Urban Stefan - Gdynia, Św. Jańska 40
  15. Wański Bolesław - Gdynia, Słupeckiego 8
  16. Zieliński Adam - Gdynia, 10-go Lutego 25, tel. 218-20
  17. Zieliński Wiktor - Gdynia, Abrahama 11
 • POWIAT KARTUZKI :
    1. Brylowski Józef - Kartuzy, Jeziorna 6
    2. Gerszon Leon - Kartuzy
 • POWIAT KOŚCIERSKI :
     Brak danych
 • POWIAT KWIDZYŃSKI :
    1. Olkowski Aleksander - Kwidzyń, Grudziądzka 10
 • POWIAT LĘBORSKI :
    1. Mróz Czesław - Lębork, Słupska 2
    2. Nalepa Bolesław - Lębork, Słupska
 • POWIAT MORSKI :
     Brak danych
 • POWIAT STAROGADZKI :
   1. Borkowski Wiktor - Starogard, Sobieskiego 17
   2. Falarski Wacław - Starogard, Hellera 15
 • POWIAT SZTUMSKI
    1. Hawronek Zygmunt - Sztum, Mickiewicza 12
 • POWIAT TCZEWSKI :
    Brak danych
 • WOJEWÓDZTWO KIELECKIE 
  miasto  KIELCE :

    1. Bonikowski Stefan - Pl. P. Marii 2
    2. Checko Witold - Mahometańska 15
    3. Liskowski Mieczysław - Sienkiewicza 62
    4. Łoch Feliks - Pierackiego 15
    5. Łanowski Michał - Okrzei 17
    6. Końciak Jan - Pierackiego 20
    7. Koralewicz Czesław - Radomska 23 [8]
    8. Kudła Ferfynand - Leonarda 8
    9. Majewski Ferdynand -  Planty 24
  10. Nawrocki Czesław - Focha 17
  11. Rylski Tadeusz - Pl. P. Marii 2
  12. Rys Antonina Maria - Wesoła 1
  13. Sowiński Witold - Śniadeckiego 4
  14. Zagorowski Dominik - Pl. P. Marii 2
  15. Zima Józef - Prosta 2
 • POWIATY CZĘSTOCHOWSKI : 
    1. Bafeltowski Zygmunt - Częstochowa, Targowa 13
    2. Barański Tadeusz - Częstochowa, 7 Kamienic 15
    3. Baruch Ryszard - Częstochowa, Rynek Wieluński 3
    4. Bieniasz Maria - Częstochowa, N. M. Panny 33
    5. Brozyński Józef - Częstochowa, N. M. Panny 52
    6. Buchcar Henryk - Częstochowa, N. M. Panny 5
    7. Buszewski Euzebiusz - Częstochowa, Jolanty 6
    8. Cichecki Jan - Częstochowa, Aleja 12
    9. Ciesielska Irena - Częstochowa, Aleja 10
  10. Ciesielska Irena - Częstochowa, Aleja 12
  11. Cichocki Jan - Częstochowa - Aleja 12
  12. Dąbrowski Lech -  Częstochowa, Piastowska 74
  13. Dąbrowski Lech - Częstochowa, Kilińskiego 24
  14. Grad Stanisław - Częstochowa, Piastowska 74
  15. Grzebielicka Stanisława - Częstochowa, N. M. Panny 48
  16. Kupczak Ludwik - Częstochowa, Lwowska 65
  17. Lenartowicz Mieczysław - Krzepice, Częstochowska 19
  18. Majchrowski Roman - Częstochowa, Armii Ludowej 14/16
  19. Majchrowski Władysław - Częstochowa, Al. N. M. Panny 31
  20. Mastalerz Lucjan - Kłobuck, 3-go Maja 31
  21. Mazurek Franciszek - Częstochowa, Kordeckiego 121
  22. Nogalski Zdzisław - Częstochowa, Huculska 21/31
  23. Pawłowski Jan - Blachownia, gm. Dźbów
  24. Pawłowski Piotr - Krzepice, Ogrodowa 1
  25. Pecyna Marian - Częstochowa, Nowokrzepice 16
  26. Przygoda Tomasz - Bartócha, gm. Przystajń
  27. Przygodziński Edmund - Częstochowa, Stara 12
  28. Radomski Eugeniusz - Częstochowa, Barbary 17
  29. Rebes Ignacy - Częstochowa, Handlowa 15
  30. Rebes Stanisław - Częstochowa, Handlowa 15
  31. Skorupka Stanisław - Częstochowa, Kordeckiego 10
  32. Skowerski Zygmunt - Częstochowa, Aleja 16
  33. Słotwiński Jan - Częstochowa, Mazowiecka 9
  34. Stefanowski Zenon - Częstochowa, Narutowicza 4
  35. Stoiński Bronisław - Częstochowa, Narutowicza 170
  36. Strzelczyk Lucjan  - Mstów, Rynek
  37. Sudzik Czesław - Częstochowa, Rzeźnicka 23
  38. Szeląg Feliks - Częstochowa, Wazów 32
  39. Szymczyk Andrzej - Częstochowa, Rynek 12
  40. Szymczyk Stanisław - Częstochowa, Rynek Wieluński 44
  41. Wieczorek Kazimierz - Częstochowa, Al. N. M. Panny 37
  42. Wiśniewski Wincenty - Częstochowa, Al. N. M. Panny 5
  43. Zgórecki Franciszek - Częstochowa, Focha 16
  44. Żurawski Piotr - Częstochowa, Dąbrowskiego 9
 • POWIAT IŁŻECKI :
   1. Frankowicz Wacław - Iłża., Grabowskiego 6
   2. Górzyńsi Kazimierz - Wierzbnik, Marszałkowska 16
   3. Hamaj Władysław- Starachowice, Tychowska 36
   4. Kuniczakowski Zenon - Wierzbnik, Rynek 1
   5. Paluch Jan - Iłża, Błazińska 11a
   6. Stawski Juljan - Wierzbnik, Marszałkowska 40
   7. Ungier Leokadia - Wierzbnik, Kolejowa 12
 • POWIAT JĘDRZEJOWSKI :
   1. Gajewski Józef - Jędrzejów, 14 Stycznia 20
   2. Polak Zbigniew Jacek - Jędrzejów, Kościelna 2
   3. Zawolski Stanisław - Sędziszów, Jędrzejowska 6
 • POWIAT KIELECKI :
   1. Borowiec Antoni - Skarżysko-K., Staszica 11a
   2. Boroiwiec Maria i Biedrzycka Irena - Skarżysko-K., Staszica 5
   3. Musiał Marian - Suchedniów, Kielecka 9
   4. Osińska Krystyna - Skarżysko, Staszica 8
   5. Wróblewski Ludwik - Słupia Nowa, Rynek
 • POWIAT KOZIENICKI :
   1. Kołsut Jan - Pionki, Kolejowa 42
   2. Łuczyna Konstanty - Garbatka 72, gm. Jedlnia
   3. Mielczarek Bronisław - Kozienice, Warszawska 28
 • POWIAT OPATOWSKI :
   1. Guszkiewicz Edward - Ostrowiec, Sienkiewicza 60
   2. Hub Ksawery - Ostrowiec, Sienkiewicza 25
   3. Kotecki Jan - Ostrowiec, Czerwińskiego 2
   4. Przeworski Józef - Ostrowiec, Górzysta 13
   5. Szlęzak Adam - Ostrowiec, Rynek 30
   6. Warzycka Bronisława - Ostrowiec, 3-go Maja 43
 • POWIAT PIEŃCZOWSKI :
   1. Gęgotek Józef - Działoszyce, Rynek 4
   2. Rusiecki Władysław - Kazimierza W., 3-go Maja 3
 • POWIAT RADOMSKI :
    1. Brzeski Bolesław - Radom, Malczewskiego 2
    2. Ganabaziński Kazimierz - Radom, Słowackiego 23
    3. Hudyma Artur - Radom, Żeromskiego 11
    4. Hudyma Artur - Radom, Reja 16
    5. Kolankiewicz Józef - Radom, Malczewskiego 12
    6. Kopiński Witold - Radom, Mickiewicza 15a, m. 3
    7. Mączyńska Maria - Radom, Malczewskiego 12
    8. Mickiewicz Natalia - Białobrzegi
    9. Olesiński Józef - Szydłowiec, Kielecka 1
  10. Pośpieszyńska Zofia - Radom, Witolda 2
  11. Stępień Władysław - Radom, Moniuszki 14
  12. Sybilski Jan - Radom, Żeromskiego 51
  13. Sybilski Stanisław i Drobiński Henryk - Radom, Żeromskiego 51
  14. Schwartz Tadeusz - Radom, Żeromskiego 32
  15. Terlecka Czesława - Radom, Kilińskiego 15/17
  16. Uchański Stanisław - Radom, Żeromskiego 59
  17. Waltz Kazimierz - Radom, Moniuszki 26
  18. Włodarkiewicz Michał - Radom, Pl. Jagielloński 7
  19. Żuchowski Antoni - Radom, Żeromskiego 16
 • POWIAT SANDOMIERSKI :
    1. Kolasiński Lucjan - Sandomierz, Mickiewicza 2 m. 1
    2. Kossowski Marian - Sandomierz, Opatowska 13
    3. Kołecka Janina, Sandomierz, Opatowska 15
    4. Mańkiewicz Franciszek - Sandomierz, Jakubowskiego 3
    5. Sobieniak Helena - Staszów, Rynek 30
    6. Sośniak Adam - Abierzowice, gm. Jurkowice
 • POWIAT STOPNICKI :
    1. Bonar Jan - Chmielnik, Rynek 18
    2. Frasunkiewicz Tadeusz - Busko, Kilińskiego 6
    3. Masłowski Stanisław - Nowy Korczyn, Główna 8
    4. Sikorski Zdzisław - Busko, Kilińskiego 6
    5. Wiśniewski Wacław - Stopnica, Staszowska 42
    6. Wysocki Leon - Chmielnik, Rynek 10
 • POWIAT WŁOSZCZOWSKI :
    1. Gorczyca Władysław - Szczekociny, Senatorska 18
    2. Pleszczyński Józef - Włoszczowa, Rynek 18
 • WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE 
  m.  KRAKÓW -
   http://www.mhf.krakow.pl/wystawy/POZAMUZEUM/krakow/index.htm
     - Foto Garzyńska - http://www.fotogarzynska.pl/
    1. Ameisen Ernestyna - Rynek Główny 12
    2. "As" Heichel Leon - Starowiślana 22
    3. Banaś Franciszek i Sieprowski Józef - Zwierzyniecka 7
    4. Bednarska Pelagia - Lubicz 24
    5. Bielec Paweł - Karmelicka 50 - http://www.mhf.krakow.pl/wystawy/bielec/index.htm
    6. Biliński Henryk - Grzegorzecka 12
    7. Borowiec Adam - Karmelicka 15
    8. Czechowska Barbara - Al. Słowackiego 11
    9. Engel Jakub - Gertrudy 7
  10. Engelman Adam - Piłsudskiego 28
  11. Fiałek Władysław - Sołtyka 10
  12. "Foto-Irena" Kuligowicz Józef - Krakowska 16
  13. "Foto-Rekord" Nowicki Feliks - Tomasza 24
  14. Furowicz Bartłomiej - Sławkowska 6
  15. Fuzakowski Antoni - Floriańska 2
  16. Gals Jakub i Gaks Maria - Szewska 20
  17. Heczko Edward - Piłsudskiego 17
  18. Jędykiewicz Elżbieta - Prokocim, Piłsudskiego 38
  19. Kaczkowski Adam - Św. Jana 1
  20. Karaś Adam - Szewska 12 -
        http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=kl&dat=20070216&id=kl11.txt
  21. Karaś Józef - Prokocim, Kolejowa 2
  22. Kaska Zdzisław - Floriańska 30
  23. Kirchner Włodzimierz - Grodzka 49
  24. Kuczyński Józef - "Janina" - Al. Mickiewicza 47
        http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/archiwum/wystawy/Ku_Sloncu.htm
  25. Kurnik Józef "Foto-Emka" - Pasterska 31
  26. Kurnik Marian - Jul. Lea 9a
  27. Kuźma Stanisław - Józefa 8
  28. Łabużek Adam - Kasprowicza 8a
  29. Majewicz Józef - Starowiślana 39
  30. Mańkowski Jerzy - Dietla 66
  31. Michnowski Paweł - Szewska 4
  32. Monasterska Zofia "Fotos" - Stradom 27
  33. Mucha Stanisław - Jabłonowskich 20
                                   http://www.mhf.krakow.pl/wystawy/mucha/index.htm
  34. Nawrocki Jan - Prądnicka 4
  35. Nejder Józef - Karmelicka 21
  36. Pałka Alicja - Starowiślana 4
  37. Pawlikowska Aniela - Sławkowska 21
  38. Peiper Jaker - Al. Słowackiego 58
  39. Pospuła Stanisław - Stradom 15
  40. Przebindowski Roman - Starowiślana 95
  41. Rosner Józef - "Fotografika" - Starowiślana 22
  42. Rumianowski Józef - Grodzka 32
  43. Ryś Józef Mieczysław "Pro Arte" - Floriańska 15
  44. Setkowicz Tadeusz - Floriańska 3
  45. Sieprowski Józef i Banaś Franciszek - Zwierzyniecka 7
  46. Skrynkowicz Józef - Odrowąża 18
  47. Skrzyszewski Ludwik - Floriańska 22
  48. Stachowicz Jan - Grodzka 58
  49. Staranowski Piotr - Rynek Główny 12
  50. Stimac Edward "Foto-Tempo" - Floriańska 12
  51. Szafarz Władysław - Rynek Główny 23
  52. Turek Franciszek - Stradom 7
  53. Urbańczyk Emilia "Plastyka" - Zwierzyniecka 11
  54. Walaszek Antoni - Floriańska 40,  Rynek Pod. 9
  55. Walaszek Stanisław - Rynek Podgórski 9
  56. Wiśniewski Julian - Kalwaryjska 4
  57. Woźniak Zygmunt - Kalwaryjska 5, Rynek Główny 43
  58. Wysoczański Adolf - Prądnik Czerw., Dobrego Pasterza 83
  59. Zieliński Henryk - Dietla 55
  60. Ziółkowski Franciszek - Szpitalna 4
  61. Żuchaj Henryk - Grodzka 4
 • POWIAT BIALSKI :
    1. Bernaś Franciszek - Biała, 11-go Listopada 25
    2. Bomski Stanisław - Biała, 11-go Listopada 38
    3. Gandor Józef - Biała, Rynek 2
    4. Krawiec Franciszek - Kęty, Mickiewicza 316
    5. Kwietniewski Zenobiusz - Oświęcim, Rynek Gł. 8
    6. Matysiewski Juljan - Oświęcim, Jagiełły 1
    7. Mima Władysław - Biała, 11-go Listopada 15
    8. Pysz Genowefa - Biała, Pl. Wolności 10
 • POWIAT BOCHEŃSKI :
    1. Gustowski Maksymilian - Nipołomice, Kościuszki 448
    2. Miel Klementyna - Bochnia, Kazimierza Wielkiego 12
    3. Murzyn Władysław - Nieopłomice 243
 • POWIAT BRZESKI :
    1. Głuchowa Janina - Brzesko, Rynek 216
    2. Srokowa Maria - Brzesko, Kościuszki 22
 • POWIAT CHRZANOWSKI :
    1. Bromer Matylda - Jaworzno, Rynek 17
    2. Kłaput Władysław - Chrzanowo, Ogrodowa 9
    3. Krzysztoforski Edmund - Chrzanów
    4. Lojek Stanisław - Chrzanów, Ogrodowa 9
    5. Nizowska Janina - Chrzanów, Lenina 19
    6. Sąsiedzka Matylda - Krzeszowice, Ogrodowa 7
    7. Witalińska Helena - Jaworzno, Stojałowskiego 10
 • POWIAT DĄBROWSKI :
    1. Moskiewicz Ludwik - Dąbrowa, Grunwaldzka 1
    2. Rochel Andrzej - Żabno, Rynek
    3. Stroński Roman - Dąbrowa, Rynek 2
 • POWIAT KRAKOWSKI :
    1. Baran Maria - Skawina, Rynek 137
    2. Gargul Władysław - Wieliczka, Mickiewicza
    3. Gargulowa Zofia - Wieliczka, Mickiewicza
    4. Hendel Franciszek - Czernichów 78
    5. Karaś Józef - Wieliczka, Goliana 6
    6. Pustelnik Klotylda - Wieliczka, Mickiewicza 7
    7. Sztorc Jan - Wieliczka, Rynek 16
 • POWIAT LIMANOWSKI :
    1. Fijał Franciszek - Limanowa, Krakowska 59
    2. Janowska Waleria - Sowliny 252, gm. Limanowa
 • POWIAT MIECHOWSKI :
    1. Górski Kazimierz - Miechów, Plac Kościuszki 8
    2. Paliga Helena - Charsznica, gm. Chodów
    3. Piątek Wincenty - Janów Dolny 14, gm. Miechów
    4. Śpiechowicz Jan - Miechów, Rynek 14
    5. Wtorek Roman - Proszowice, Piłsudskiego 20
 • POWIAT MYŚLENICKI :
    1. Gurda Elżbieta- Myślenice, 3-go Maja 4
    2. Jakubiec Stanisław - Jordanów, Rynek 16
 • POWIAT NOWOSĄDECKI :
    1. Bielewicz Mieczysław, kier. Cholewa Jadwiga - Krynica, Lipowa, willa "Liliana"
    2. Furmanek Lucyna - Nowy Sącz, Jagiellońska 57
    3. Gawłowski Józef - Nowy Sącz, Jagiellońska 19
    4. Gołębiowska Janina - Nowy Sącz, Rynek 14
    5. Janiszyn Mieczysław - Nowy Sącz, Długosza 8
    6. Kosal Ludwik - Nowy Sącz, Jagiellońska 76
    7. Ks. Kruczek Stanisław - Stary Sącz, Klasztorna
    8. Sachse Maria - Krynica, Dietla
    9. Stach Stanisław - Nowy Sącz, Jagiellońska 10
  10. Stachura Teofil - Krynica, Pułaskiego, willa "Melsztyn"
  11. "Janina" Stadnik Ignacy - Nowy Sącz, Narutowicza 5
  12. Studnicki Bolesław - Grybów, Grunwaldzka
  13. Stypień Stanisław - Stary Sącz, Rynek 9
  14. Zachórski Józef - Nowy Sącz, Główna 46 
 • POWIAT NOWOTARSKI  - http://www.mhf.krakow.pl/teksty/kanik/divald.htm
                                                http://jbc.jelenia-gora.pl/Content/75/krzeptowski.html
    1. Buchcer Zygmunt - Zakopane, Krupówki 1096 
    2. Czech Marian - Zakopane, Ogrodowa 1162
    3. Grabowska Katarzyna - Rabka, Długa, willa "Granit"
    4. Grabowski Stanisław - Rabka, Bazary
    5. Janczak Mieczysław - Zakopane, Witkiewicza 119
    6. Kozyra Helena - Zakopane, Sienkiewicza 879
    7. Mateja Helena - Zakopane, Krupówki 274
    8. Morawetz Edward - Nowy Targ, Kazimierza Wielkiego 8
    9. Rozłucki Franciszek - Nowy Targ, Rynek 17
  10. Schabenbock Helena - Zakopane, Witkiewicza, dom Kraszewskiego
  11. Skrabski Jan - Krościenko, Jagiellońska 127
  12. Stopka Stanisław - Zakopane, Kościelisko, 1040
  13. Sułkowski Zygmunt - Zakopane, Krupówki 40, I p.
  14. Szkop Dionizy - Nowy Targ, Św. Katarzyny 2
  15. Wołk Mikołaj - Zakopane 
 • POWIAT OLKUSKI :
    1. Rosiak Roman - Olkusz, Krakowska 18
 • POWIAT WADOWICKI :
    1. Byrski Albin - Andrychów, Rynek 1
    2. Gołąb Władysław - Zator, Rynek 45
    3. Jakubiec Stanisław - Kalwaria, Rynek 1
    4. Kuk Michał - Maków Podh., Kościelna 80
    5. Kłaput Władysław - Wadowice, Zatorska 59
    6. Leon Michał - Wadowice, Tatrzańska 43
    7. Łopatecki Franciszek - Wadowice, Mickiewicza 3
    8. Mika Jan - Zator, Rynek 6
    9. Stuglik Alojzy - Wadowice, Rynek 6
  10. Szydłowski Andrzej - Wadowice, 3 Maja 3
 • POWIAT ŻYWIECKI :
   1. Działo Stefania - Zabłocie, Kolejowa 23
   2. Janikowski Longin - Żywiec, Kościuszki 36
   3. Karaś Franciszek - Sucha, Kościelna 20
   4. Matlakiewicz Antoni - Żywiec, Kościuszki 56

 • WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE  
  miasto LUBLIN :

    1. Chabiński Jerzy - Dominikańska 7/4
    2. Chmielewski Michał - Rusałka 7/7
    3. Chyła Józef - 1-go Maja 13/2
    4. Dobkiewicz Antoni - Grodzka 30/3
    5. Filar Anna - 1-go Maja 19
    6. Gierasimiuk Władysław - Hipoteczna 5
    7. Grabowska Janina - Świętoduska 20
    8. Hartwig Edward - Narutowicza 19
    9. Hartwig Ludwik - Świętoduska 20
  10. Kamieniecki Aleksander - Głowackiego 29/7
  11. Kanadys Natalia - Krakowskie Przedm. 23
  12. Kaszewski Karol - Bychowska 1
  13. Kość Bolesław - Dolna P. Marii 15
  14. Kulicz Henryk - Zamojska 21/46
  15 - Krzesiński Henryk - Lubartowska 14
  16. Matysiak Władysław - Królewska 5
  17. Molska Halina - 1-go Maja 23
  18. Mroczko Szymon - Krakowskie Przedm. 34
  19. Nagrodzki Czesław - Zamojska 53
  20. Paliński Julian - Lipowa 1/7
  21. Porębny Marian - 1-go Maja 2/1
  22. Samojeden Roman - Lubartowska 3/18
  23. Staszewski Cyprian - Krakowskie Przedm. 52
  24. Skępska Weronika - Lubartowska 19
  25. Szramowicz Stanisław - Lubartowska 3
  26. Wierucki Kazimierz - Krakowskie Przedm. 66/1 
 • POWIAT BIAŁOPODLASKI :
    1. Brattig Ibnacy - Biała Podl., Piłsudskiego 11
    2. Cieślikiewicz Filomena - Terespol, 3-go Maja 113
    3. Czudowski Stanisław - Biała Podl., Plac Wolności 4
    4. Smoleńska Jadwiga - Biała Podll., Narutowicza 17
 • POWIAT BIŁGORAJSKI :
    1. Brodowska Maria - Biłgoraj, Kościuszki 41
    2. Szubartowicz Władysław - Biłgoraj, 3-go Maja 39  
 • POWIAT CHEŁMSKI :
    1. BIałowiejski Henryk - Chełm, Lubelska 21
    2. Czarnobajew Eugeniusz R. - Chełm, Lubelska 69
    3. Karpiński Tomasz - Chełm, Lubelska 87
    4. Przychoda Józef - Chełm, Lubelska 75/1
    5. Ścibiór Jan - Chełm, Lubelska 32
    6. Szalaty Aurelia - Chełm, Lubelska 62
 • POWIAT HRUBIESZOWSKI :
    1. Czarnobajew Eugeniusz - Hrubieszów, Pl. Wolności 32
    2. Modzelewski Stefan - Hrubieszów, 3-go Maja 27
    3. Podgórski Józef - Hrubieszów, 3-go Maja 27
    4. Sokołowski Leon - os. i gm. Grabowiec
 • POWIAT KRASNYSTAWSKI :
    1. Poniedziałek Stanisław - Izbica, Piłsudskiego
    2. Sarzyński Stanisław - Krasnystaw, Główna
    3. Seweryn Jan - Krasnystaw, Rynek 7
    4. Zielińska Zofia - Krasnystaw, Główna
 • POWIAT KRAŚNICKI :
    1. Kaczmarek Jan - os. Urzędów
    2. Kłosiński Henryk - Kraśnik, Narutowicza 12
    3. Laszkiewicz Stanisław - Kraśnik, Kościuszki 18
    4. Migut Henryk - Kraśnik, Kościuszki
    5. Taborska Janina - Kraśnik, Narutowicza 12
 • POWOAT LUBARTOWSKI :
    1. Sekuła Jerzy - p. f. "Foto Be-Be" - Lubartów, Piłsudskiego 32
 • POWIAT LUBELSKI :
    Brak danych
 • POWIAT ŁUKOWSKI :
    Brak danych
 • POWIAT PUŁAWSKI :
    1. Furtas Antoni - Kazimierz Dolny, Stary Rynek
    2. Soczko Feliks - Nałęczów, Al. Lipowa
    3. Walczewska Izabela - Puławy, Lubelska 81
    4. Witeska Mieczysław - Wąwolnica, Rynek 18
 • POWIAT RADZYŃSKI :
    1. Maron Romuald  "Foto-Roma" - Radzyń, Dąbrowskiego 5
 • POWIAT SIEDLECKI :
    1. Ciołek Siekierka Witold - Siedlce, Piłsudskiego 8
    2. Grabowska Zofia - Siedlce, Kochanowskiego 11
    3. Jakimiak Eugeniusz - Siedlce, Mickiewicza 1
    4. Jankowski Michał - Siedlce, 1-go Maja 11
    5. Ostrzysz Wacław - Siedlce, 11-go  Listopada 2
 • POWIAT TOMASZEWSKI :
    1. Tujak Antoni - Tomaszów Lub., Kościuszki 1
 • POWIAT WŁODAWSKI :
    1. Hemzaczkowa Anna - Parczew, Kościelna 47a
    2. Malicki Mieczysław - Wisznice, Kościelna 6
 • POWIAT ZAMOJSKI :
    1. Dubiel Julian - Zamość, 1-go Maja 10
    2. Marciniewicz Paweł - Zamość, Pereca 16
    3. Obst Franciszek - Zamość, Staszica 25
    4. Sykiewicz Włodzimierz Zamość, Mleczarska 1
    5. Warwasiewicz Wacław - Zamość, Piłsudskiego 11
 • WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 
  miasto ŁÓDű :
    -  Foto-Atelier  http://musialrenata.republika.pl/HISTORIA.html
    1. Ajzen Mordchaj - Piotrkowska 117 m. 24
    2. Będkowski Zenon - Zgierska 17
    3. Bielski Ludwik - Napiórkowskiego 39, tel. 145-17
    4. Bielski Stanisław - 11-go Listopada 43
    5. Bielski Tadeusz - Limanowskiego 122
    6. Blewaska Józef - Ruda Pabianicka, Zjednoczenia 1
    7. Bogdanow Helena - Narutowicza 30
    8. Bołoński Witold - Legionów 1
    9. Borejsza-Wysocki Kazimierz - Południowa 3
  10. Borejsza-Wysocki Stanisław - Nowotki 17
  11. Brzozowski Stanisław - Piotrkowska 72 tel. 223-43
  12. Buchcer Jan - Piotrkowska 76
  13. Bujak Franciszek - Piotrkowska 100
  14. Bujak Franciszek - Piotrkowska 199
  15. Cuchra-Cukrowski Edward - Daszyńskiego 36
  16. Danka Ignacy - Limanowskiego 89
  17. Dąbrowski Czesław - Kilińskiego 86
  18. Frankfurt Marek - Piotrkowska 65
  19. Fruchtgarten Mendel - Narutowicza 32
  20. Grabowska Helena - Narutowicza 13, tel. 128-28
  21. Grabowski Władysław - Kilińskiego 151, tel. 160-60
  22. Grzeczkowski Józef - 6-go Sierpnia 28
  23. Hemplowa Aniela - Stalina 36
  24. Kamiński Władysław - Zgierska 87
  25. Kępińska Jadwiga - Piotrkowska 145
  26. Korek Edward - Piotrkowska 26
  27. Kost Józef - Rzgowska 58
  28. Kotecki Jan - 6-go Sierpnia 28
  29. Kowalczyk Henryk - Rzgowska 8
  30. Kowalczyk Władysław - Kościuszki 13, tel. 111-45
  31. Koziara Edmund - Ogrodowa 20
  32. Krupski Jan - Stalina 6
  33. Kubasiewicz Stanisław - Pl. Wolności 6, tel. 131-07
  34. Kucharski Stefan - Rzgowska 15/16
  35. Kwiatek Michał - Zgierska 107
  36. Leonieni Konrad - Narutowicza 8
  37. Letiako Józef - Zgierska 1
  38. Ludwikowski Władysław - Pabianicka  54
  39. Malarski Jan - Piotrkowska 43, tel. 119-23
  40. Michalak Tadeusz - Piotrkowska 33
  41. Miedzionis Bronisław - Zawadzka 16a
  42. Mierżanowski Jan - Stalina 9
  43. Mirecki Władysław - Piotrkowska 15, tel. 174-93
  44. Morawiec Anastazy - Piotrkowska 112
  45. Morowiec Bronisław - Piotrkowska 84
  46. Nadajewski Mieczysław - Piotrkowska 163
  47. Nawrocki Józef - Pruchnika 16, tel. 145-35
  48. Niciewicz Kazimierz - Limanowskiego 52
  49. Narczyński Jan - Armii Ludowej 53
  50. Olejniczak Leon - 11-go Listopada 53
  51. Pasikowski Jan - 6-go Sierpnia 9
  52. Podawacz Lucyna - Nawrota 37
  53. Polak Czesław - Pruchnika 38
  54. Prolejka Władysław - Piotrkowska 182
  55. Pryliński Bolesław - Al. Kościuszki 22
  56. Rędzikowski Aleksander - Pl. Wolności 11
  57. Rudy Stefan - Południowa 29
  58. Ryniecka Zenobia - Piotrkowska 104a
  59. Sawicki Mikołaj - Narutowicza 50
  60. Sierociński Jan - Zgierska 28
  61. Smul Marian - Św. Jerzego
  62. Stradomski Stefan - Drewnowska 2, tel. 209-47
  63. Strzała Jan - Stalina 48 
  64. Szabliński Franciszek - Piłsudskiego 23
  65. Szajner Janina - Rzgowska 171
  66. Szczeciński Władysław - Przędzalniana 28
  67. Szczesik Jan - Zamenhofa 1
  68. Szperling Józef - Bandurskiego 21
  69. Śmigacz Henryk - Piotrkowska 6
  70. Tomaszewski Tadeusz - 11 go Listopada 58
  71. Wawrzyniak Eugeniusz - Rzgowska 98a
  72. Wąs Mojżesz - Kilińskiego 52
  73. Wąsowicz Edward - Daszyńskiego 1
  74. Wąsowicz Genowefa - Nowotki 50
  75. Wesołowski Roman - Pomorska 32
  76. Włodzimierski Wiesław - Zamenhofa 2
  77. Wypustek-Strzemieczna Irena - Piotrkowska 44 m. 4, tel. 112-30
  78. Żychliński Adam - Narutowicza 3
 • POWIAT BRZEZIŃSKI :
    1. Aleksandrowicz Karolina - Tomaszów Mazowiecki
    2. Rytter Franciszek - Tomaszów Mazowiecki, Antoniego 12
    3. Szatkowski Franciszek - Brzeziny, Staszyca 10
    4. Ulikowski Tadeusz - Tomaszów Mazowiecki, Antoniego 16
    5. Wierusz Kazimiera - Koluszki
 • POWIAT KONECKI :
    1. Borowiec Apolonia - Końskie, Zamkowa 7
    2. Cuper Mieczysław - Czarniecka Góra, gm. Durczów
    3. Ziętek Stefan - Radoszyce, Łazienna 4
 • POWIAT KUTNOWSKI :
    1. Ciechalewski Roman - Kutno, Kołłątaja 16
    2. Kadelski Grzegorz - Kutno, Pl. 19-go Stycznia
    3. Mrozowicz Bronisław - Kutno, St. Rynek 9
    4. Nowakowski Jeremiasz - Żychlin, Pierackiego 6
    5. Szymańczyk Józef - Kutno, Sienkiewicza 8
 • POWIAT ŁASKI :
    1. Dąbrowski Kazimierz - Łask, Pl. 11-go Listopada 3
    2. Grajner Bolesław - Zelów, Rynek 13
    3. Kobza Adam - Pabianice, Armii Czerwonej 11
    4. Lesiński Wincenty - Pabianice, Zamkowa 24
    5. Medyński Karol - Pabianice, Kościuszki 17
    6. Śliwiński Antoni - Pabianice, Pl. Dąbrowskiego 8
    7. Witkowski Jan - Pabianice, Zamkowa 27
 • POWIAT ŁĘCZYCKI :
    1. Myszkowski Tadeusz - Ozorków, Al. Marszałka Żymierskiego 29
 • POWIAT ŁOWICKI :
    1. Jabłoński Ignacy - Łowicz, Zduńska 55
    2. Kosmola Jan - Łowicz, Łowicka 44
    3. Paszkiewicz Franciszek - Łowicz, Stalina 4
    4. Skroński Marian - Łowicz, Bielawska 1
    5. Tetzlaff Leonard - Łowicz, Bielawska 1
 • POWIAT ŁÓDZKI :
    1. Choinacki Marian - Zgierz, Zielona 11
    2. Glińska Petronela - Zgierz, Długa 13
    3. Gołosow Eugenia - Tuszyn, Żeromskiego 11
    4. Marciniak Marian - Zgierz, Długa 38
    5. Krzyżanowski Jan - Zgierz, Długa 35
    6. Kubasiewicz Barbara - Aleksandrów, Pl. Kościuszki 1
    7. Rabiega Karol - Zgierz, St. Rynek 5
    8. Rutkowska Helena - Aleksandrów, Pl. Kościuszki 21 
 • POWIAT OPOCZYŃSKI :
    1.Łukaszewska Kazimiera - Opoczno, Piaseczna 1
 • POWIAT PIOTRKOWSKI :
    1. Badl Adam - Piotrków, Piłsudskiego 56
    2. Bąkowicz Wojciech - Piotrków, Narutowicza 42
    3. Borkowski Zbigniew - Piotrków, 3-go Maja 23
    4. Chwastowski Lucjan - Piotrków, Słowackiego 24
    5. Dekuczyński Stefan - Piotrków, Piłsudskiego 80
    6. Gross Seweryn - Piotrków, Al. 3-go Maja 2
    7. Kostecki Czesław - Bełchatów, 11-go Listopada 10
    8. Krawczyński Józef - Piotrków, Narutowicza 16
    9. Krupówna Antonina - Piotrków, Piłsudskiego 65
  10. Oleszczak Feliks - Piotrków, Jerozolimska 7
  11. Rudszy Marian - Piotrków, Słowackiego 9
  12. Starowicz Leszek - Piotrków, Szewska 2
  13. Westrych Ryszard - Piotrków, Jerozolimska 15
 • POWIAT RADOMSZCZYŃSKI :
    1. Hoppe Jan - Radomsko, Pl. 3-go Maja 3
    2. Kochan-Niedzielska Alina - Radomsko, Reymonta 12
    3. Majewska Genowefa - Radomsko, Kilińskiego 17
    4. Wolanin Marian - Radomsko, Reymonta 23
 • POWIAT RAWSKI :
    1. Grabowski Kazimierz - Rawa Mazowiecka, Rynek 3
    2. Konieczny Jerzy-Stanisław - Rawa Mazowiecka, Kościuszki 13
 • POWIAT SIERADZKI :
    1. Bojzan Roman - Sieradz, Kościuszki 9
    2. Dabrowski Eugeniusz - Cmentarna 6 - http://www.fotmdabrowski.pl/
    3. Edelwajn Józef - Zduńska Wola, Kościelna 14
    4. Kulawiecki Leon - Sieradz, Kościelna 4
    5. Lipczyński Jan - Warta, Skarżyńskiego 10
    6. Ozimek Stefan - Sieradz, Kościuszki 9
    7. Pertkiewicz Stefan - Sieradz, Dominikańska 2
    8. Piątek Władysław - Zduńska Wola, Piłsudskiego 8
    9. Rajkowska Alicja - Zduńska Wola, Piłsudskiego 8
  10. Szarecka Helena - Zduńska wola, Piłsudskiego 16
 • POWIAT SKIERNIEWICKI :
    1. Gawinek Ryszard - Skierniewice, Senatorska 3
    2. Koziarski Stanisław - Skierniewice, Senatorska 15
    3. Snoch Feliks - Skierniewice, Sienkiewicza 4
    5. Snoch Maria - Skierniewice, Senatorska 6
    6. Stańczyk Zdzisław - Skierniewice, Sienkiewicza 6
    7. Staszkiewicz Jan - Skierniewice, Sienkiewicza 16
    8. Topolska Lucyna - Skierniewice, Senatorska 1
 • POWIAT WIELUŃSKI :
    1. Popławski Zygmunt - Wieluń, Kaliska 5
    2. Grądziel Mieczysław - Wieruszów, Wrocławska 1
    3. Górecki Franciszek - Jaworek, gm. Czastary
    4. Michalski Władysław - Praszka, Senatorska 25
    5. Obłak Aniela - w. i gm. Bazyn
    6. Szymański Geryn Franciszek - Wieluń, Wojciechowskiego 20
 • WOJEWÓDZTWO OLSZTYŃSKIE 
  miasto OLSZTYN :

    1. Dąbrowski Władysław - Św. Barbary 8
    2. Goldsobel Wanda - Mickiewicza 7
    3. Jesionowski Tadeusz - Jakuba 12
    4. Kasprzycki Jan - Kromera 5
    5. Pawlukiewicz Arkadiusz - Dworcowa 66
    6. Sternik Leokadia - Związek Jaszczurczy 7
    7. Szałajski Stefan - Pieniężnego 18
 • POWIAT BARTOSZYCKI :
    1. Iwulski Wojciech - Braniewo, Żeromskiego 13
    2. Siewruk Jadwiga - Orneta, Kopernika 17
    3. Wasilewski Stanisław - Orneta, Podgórna 12
 • POWIAT BRANIEWSKI :
    1. Iwulski Wojciech - Braniewo, Żeromskiego 18
    2. Siewruk Jadwiga - Orneta, Kopernika 17
    3. Wasilkowski Stanisław - Ortneta, Podgórna 12
 • POWIAT GIŻYCKI :
    1. Wańkowski Bronisław - Giżycko, Warszawska 64
    2. Wnukowski Bronisław - Giżycko, Warszawska 54
    3. Żukowicz Waldemar - Giżycko, Warszawska 8
 • POWIAT KĘTRZYŃSKI :
    1. Marzeta Józef - Kętrzyn, Sikorskiego 17
    2. Rek Stanisław - Kętrzyn, 1-go Maja 9
 • POWIAT LIDZBARSKI :
    1. Danilewicz Antoni - Lidzbark, Spółdzielców 18
 • POWIAT MORĄSKI :
    1. Abramowski Piotr - Zalewo, 29-go stycznia
    2. Kowalewski Antoni - Morąg, Dąbrowskiego 45
    3. Mierzejewski Michał - Morąg, Mickiewicza 1
 • POWIAT MRAGOWSKI :
    1. Hoffet Kostanty - Mrągowo, Warszawska 61
    2. Rek Stanisław - Mrągowo, Warszawska 17
    3. Romaszkiewicz Jan - Mrągowo, Lenina 17
    4. Siemieniago Teodor - Mikołajki, Kościelna 8
 • POWIAT NIDZICKI :
     Brak danych
 • POWIAT OLSZTYŃSKI :
    1. Gługołęcki Honorat - Olsztynek, Maty Rynek 4
    2. Kasprzyk Jerzy - Barczewo, Mickiewicza 88
 • POWIAT OSTRÓDZKI : http://www.wm.pl/Index.php?ct=ostroda&id=775234
    1. Kukliński Mieczysław - Ostróda, Kilińskiego 13
 • POWIAT PASŁĘCKI :
    1. Pietkun Jan - Pasłeka, Al. Zwycięstwa 21
 • POWIAT PISKI :
    1. Żuber Leon - Pisz, Rybacka 25
 • POWIAT RESZELSKI  :
    1. Kowalski Henryk - Biskupiec, Bogusławskiego 20
    2. Piotrowski Felicjan - Biskupiec, Chrobrego 43
    3. Waluśkiewicz Klemens - Reszel, Wyspiańskiego 23
 • POWIAT IŁAWECKI I SUSKI :
    1. Marciniak Witold - Prabuty, Warszawska 22
    2. Stańczyk  Edward - Susz, Prabucka 13
 • POWIAT SZCZYCIEŃSKI :
    1. Orsicz Aleksander - Szczytno, Kościuszki 10
    2. Wojciechowski Czesław - Szczytno, Stalina 17
 • POWIAT WĘGORZEWSKI :
     Brak danych
 • WOJEWÓDZTWO POMORSKIE  
  miasto  BYDGOSZCZ :
    1. Biernat Helena - Al. 1-go Maja 73
    2. Buhl Irena - Dworcowa 29
    3. Czajkowska Joanna - Farna 4
    4. Lulewicz Jerzy - Al. 1-go Maja 51
    5. Górski Bogumił - Poznańska 4
    6. Grabowski Józef - Marszałka Focha 22
    7. Jałoszyński Jan - Dworcowa 10
    8. Kiepuszewski Jan - Al. 1-go Maja 64
    9. Kobza Kazimierz - Al. 1-go Maja 16
  10. Kowalik Halina - Sienkiewicza 16
  11. Krówczuński Janusz - Chodkiewicza 7
  12. Langner Bolesław - Pomorska 54
  13. Lubowiecki Stanisław - Dworcowa 51
  14. Maciński Janusz - Chrobrego 22
  15. Michanowski Paweł - Al. 1-go Maja 3
  16. Michanowski Paweł - Długa 12
  17. Miduniecki Kazimierz - Grunwaldzka 78
  18. Narkiewicz Bronisław - Al. 1-go Maja 33
  19. Nowak Aleksander - Pomorska 7
  20. Otlewski Józef - Jezuicka 7
  21. Pilichowski Władysław - Śniadeckiego 24
  22. Skonieczny Szczepan - Długa 30
  23. Planer Adam - Św. Trójcy 21
  24. Springer Stanisław - Pomorska 54
  25. Strehlau Maria - Al. 1-go Maja 22
  26. Szafrajd Alfons - Al. 1-go Maja 5
  27. Szopieraj Jadwiga - Świętojańska 8
  28. Tokarzewski Jan i Karaszewicz - Al. 1-go Maja 63
  29. Turowski Ludwik - Cieszkowskiego 7
  30. Wiedeliński Józef - Pl. Wolności 5
  31. Wieszniewski Piotr - Sienkiewicza 23
  32. Wojtowicz Jan - Al. 1-go Maja 124
  33. Wojucki Witalis - Al. 1-go Maja 57
  34. Żaczek Wiktor - Grodzka 6
 • POWIAT BRODNICKI :
    1. Abramowski Stanisław - Górzno, Główna 23
    2. Tomaszewska Katarzyna - Brodnica. Kościuszki 6
 • POWIAT BYDGOSKI :
    1. Broszkiewicz Władysław - Fordon, Bydgoska 60
    2. Domagalanka Irena - Koronowo, Tucholska 2
    3. Kruger Bronisław - Solec Kujawski, Rynek 12
    4. Ziółkowski Władysław - Fordon, Bydgoska 14  
 • POWIAT CHEŁMIŃSKI : http://www.bu.uni.torun.pl/cymelia/chelmno.html
   1. Kawała Franciszek - Chełmno, Grudziądzka 26
   2. Stypuła Jan - Chełmno, 1-go Maja 4
 • POWIAT CHOJNICKI :
    1. Ludowicz Marian - Czersk, Chojnicka 14
    2. Szarejko Edward - Chojnice, Młyńska 2
    3. Szyjkowski Jan - Chojnice, Strzelecka 20
 • POWIAT GRUDZIĄDZKI :
    1. Malicka Fernanda - Grudziądz - Legionów 45
    2. Malicki Edmund - Grudziądz - Toruńska 25
    3. Orzechowski Antoni - Łasin, Podmurna 2
    4. Poznański Ludwik - Grudziądz - Sienkiewicza 14
    5. Sławiński Roman - Grudziądz, Wybickiego 14
    6. Wałęsa Tadeusz - Grudziądz, Groblowa 6
    7. Welkówna-Taberska Stanisława - Grudziądz, Wybickiego 6
 • POWIAT INOWROCŁAWSKI :
    1. Drosz Stanisław - Inowrocław, Dworcowa 4a
    2. Hulisz Ludwik - Inowrocław, Rzeźnicka 4
    3. Januszewski Stefan - Inowrocław, Rynek 23
    4. Kaźmierczak Roman - Inowrocław, Król. Jadwigi 29
    5. Maciaszek Stanisław - Kruszwica, Podgórna 1
    6. Piasecki Kazimierz - Inowrocław, Rynek 2
 • POWIAT LIPNOWSKI : 
     Brak danych
 • POWIAT LUBAWSKI :
    1. Klimkowska Wanda - Nowe Miasto, Przemysława 3
    2. Skonieczny Bronisław - Nowe Miasto, 19-go Stycznia 2
 • POWIAT NIESZAWSKI :
    1. Dryński Józef - Aleksandrów Kuj. Łąkowa 2
    2. Karolański Jan - Ciechocinek, Traugutta 2
    3. Kwiatkowski Kazimierz - Osięciny, Targowa 5
    4. Olędrzyński Wacław - Nieszawa, Mickiewicza 6
    5. Ruciński Teodor - Piotrków Kuj.
 • POWIAT RYPIŃSKI :
    1. Jędrzejewska Zofia - Rypin, Kościelna 8
 • POWIAT SĘPOLEŃSKI :
   1. Florczak Wojciech - Sępolno, Hallera 6
 • POWIAT SZUBIŃSKI :
    1. Piekarski Teofil - Kcynia, Rynek 5
    2. Szubertowski Jakub - Szubin, 3-go Maja 19
 • POWIAT ŚWIECKI :
    1. Hein Józef - Osie, Kościuszki 2
    2. Lemański Walery - Świecie, Batorego 6
    3. Sanecki Tadeusz - Świecie, Pocztowa 3
 • POWIAT TORUŃSKI : 
    1. Czarnecki Alojzy - Toruń, Stary Rynek 35 -
                                      http://pl.wikipedia.org/wiki/Alojzy_Czarnecki
    2. Drążkowska Adela - Chełmża, Paderewskiego 1
    3. Jakowczyk Franciszek i Węgorowski Leon - Toruń, Różana 4
    4. Jedynak Władysław - Toruń, Łazienna 28
    5. Kaczmarek Edward - Toruń, Podmurna 24
    6. Kaczmarek Telesfor - Chełmża, Rynek Garncarski 2
    7. Makaruk Bronisław - Toruń, Żeglarska 31
    8. Mełnicki Teodor - Toruń, Mostowa 15
    9. Smoczyński Władysław - Toruń, Rynek Staromiejski 12
 • POWIAT TUCHOLSKI :
    1. Kneba Alojzy - Tuchola, Świecka 4
    2. Poczekajski Kazimierz - Tuchola, Świecka 1
 • POWIAT WĄBRZESKI :
    1. Dygasiński Jerzy - Wąbrzeźno, Kopernika 14
    2. Przybyszewski Felicjan - Golub, 17-go Stycznia 11
 • POWIAT WŁOCŁAWSKI :
    1. Brzezińskin Stanisław - Włocławek, Cyganka 14
    2. Dowmont Karol - Włocławek, Brzeska 13
    3. Glonek Henryk - Chodecz, Warszawska 5
    4. Kuligowski Tadeusz - Włocławek, Kościuszki 6
    5. Polachowski Beniamin - Włocławek, 3-go Maja 16
    6. Własow Wacław - Włocławek, Żabia 9
    7. Wojtara Szczepan - Lubień Kuj., Pl. Wolności 14
 • POWIAT WYRZYSKI :
    1. Błażej Piotr - Mrocza, 5-go Stycznia 2
    2. Brzezińska Maria - Nakło, n/Notecią Ks. Skargi 1
    3. Jarzęba Paweł - Nakło n/Notecią, Pl. Konopnickiej 5
    4. Knajdek Antoni - Łobżenica, Chmielna 189
    5. Paszkiewicz Stanisław - Białośliwie, 4-go Stycznia 29
 • WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE
   miasto POZNAŃ :
    1. Alejnik Jan - Mickiewicza 22/126, tel. 31-32
    2. Błaszkiewicz Bronisław - Św. Marcina 9/10
    3. Burszta Józef - Matejki 45 m. 2
    4. Cichosz Bolesław - Roosevelta 13, tel. 49-43
    5. Czarnecki Witold - Czerwonej Armii 7, tel. 44-22
    6. Czuba Czesław - Półwiejska 22
    7. Dąbrowska Janina - Marszałka Focha 32
    8. Drobiński Tadeusz - Zeylanda 3 m. 4
    9. Dudek Stefan - Kilińskiego 1
  10. Falkiewicz Stanisław - Daszyńskiego 34a
  11. "Fotografika" Jędrosiewicz H. i Waśkowska Anna - Fr. Ratajczaka 7, tel. 99-21
  12. "Foto-Jurma" Wrocławska 38, tel. 22-68
  13. "Foto" Frączek Władysław - Główna 52
  14. Fuchsowa Józefa - Kraszewskiego 28
  15. Gałdziński Hieronim - Marszałka Focha 158
  16. Górzyński Mieczysław - Marszałka Focha  51
  17. Harcerska Spółdzielnia Pracy "Foto-Skaut" - Łukaszewicza 4
  18. Ignaszak Józef - Daszyńskiego 71 m. 20
  19. Jesiołowski Jan Bolesław - Pl. Bernardyński 2
  20. Jęśko Bolesław - Marszałka Focha 48-11, tel. 69-85
  21. Kaczmarek Aniela - Roosevelta 11
  22. Kaczor Alojzy - Małeckiego 21 m. 2
  23. Knobel Kazimierz - Jasna 10, tel. 93-84
  24. Kozanecki Stefan - Kraszewskiego 2, tel. 40-67
  25. Kozłowski Leon - Rynek Śródecki 9/1
  26. Lange Janusz - Dąbrowskiego 14/16
  27. Markiewicz Stanisław - Armii Czerwonej 1
  28. Michałowicz Wiktor, Kujawa W. "Minerwa" - Matejki 51, tel. 70-20
  29. Myszkowscy M. i J. - Półwiejska 2
  30. Nowacki Józef - Bluszczowa 18/1
  31. Nowak Bolesław - 27-go Grudnia 5, tel. 13-35
  32. Pawlik Stanisław - "Fotokamera" - Św. Marcina 66/67, tel. 37-76
  33. Piątek Jan - Mylna 14 m. 5
  34. Rorich Karol - Grobla 1a
  35. "Foto-Sztuka" Rut Władysław - Wały Zygmunta Augusta 1, tel. 92-00
  36. Sztender Jan - Wiśniowa 10
  37. Szułczyński Dyonizy - Krzyżownik, Lemborska 12
  38. Tasiemski Marian - Dąbrowskiego 53/55
  39. Więckowski Marian - Mickiewicza 36
  40. Wróbel Józef - Św. Antoniego 52
  41. Zakrzewski Henryk - Grunwaldzka 17
  42. Zielonacki Zb. Nitschke M. - 27-go Grudnia 16, tel. 31-38
 • POWIAT CHODZIESKI :
    1. Kubisiak Czesław - Chodzież Al. Kościuszki 7
    2. Malach Alfons - Budzyń, Rynkowa 56
    3. Pisarek Franciszek - Margonin, Rynek 11
    4. Skibiński Jan - Chodzież, 7-go Listopada 10
    5. Szewczyk Lucjan - Szamocin, Kościelna 2
 • POWIAT CZARNKOWSKI :
    1. Boberski Leon - Czarnków, Gdańska 10
    2. Konig Franciszek - Czarnków, Kościuszki 56
    3. Maćkowiak Franciszek - Wieleń, Drawska 4a
 • POWIAT GNIEűNIEŃSKI :
    1. Bierecki Stanisław - Gniezno, Farna 8
    2. Jóźwiak Antoni - Czerniejewo, Pałacowa 15
    3. Jung Jan - Kłecko
    4. Łuczkowska Jadwiga - Gniezno, Zielony Rynek 11
    5. Nowicki Wiktor - Gniezno, Chrobrego 35
    6. Starczewski Edmund - Gniezno, Chrobrego 7
    7. Szembekowa Wanda - Gniezno, Chrobrego 37
 • POWIAT GORZOWSKI :
    1. Czerechowicz Bolesław - Gorzów, Chopina 28
    2. Dubicki Antoni - Gorzów, W. Wasilewskiej 119
    3. Koralewski Sylwester - Gorzów, W. Wasilewskiej 18
    4. Lubowiecki Antoni - Gorzów, Mieszka I 64
    5. Plener Józef - Gorzów, Drzymały 38, Ip.
    6. Prokop Franciszek - Witnica, Gorzowska 56
    7. Siciński Andrzej - Gorzów, Pocztowa 67
    8. Ulatowski Roman - Gorzów, Chrobrego 32
 • POWIAT GOSTYŃSKI :
    1. Czabajew Ignacy - Gostyń, Rynek 23
    2. Dziasek Walenty - Borek, Rynkowa 2
    3. Gołebiewski Franciszek - Krobia, Rynek 21
    4. Nowicki Leon - Gostyń, Św. Ducha 9
 • POWIAT GUBIŃSKI :
    1. Brzeziński Edmund - Gubin, Świerczewskiego 3
   
 • POWIAT JAROCIŃSKI :
    1. Geppert Tomasz - Jarocin, Rynek 1
    2. Gościniak Stanisław - Pleszew, Sienkiewicza 30
    3. Sip Ludwik - Jarocin, Walki Młodych 9
    4. Tokarski Henryk - Nowemiasto, Rynek 7
    5. Witkowski Czesław - Jarocin, Św. Ducha 41  m. 83
    6. Zientek Jan - Jarocin, Krótka 3
 • POWIAT KALISKI :
    1. Chwastowski Tadeusz - Kalisz, 11-go Listopada 12
    2. Jackowska Maria - Kalisz, Żymierskiego 41
    3. Kantorski Kazimierz - Opatówek, Pl. Wolności 10
    4. Lisiak Stanisław - Kalisz, Żymierskiego 10
    5. Matusiak Władysław - Błaszki, Pl. Czerw. Tankistów 12
    6. Spółdzielnia Fotog. "Roma" kier. Wójcicki - Kalisz, Żeromskiego 10
    7. Szymański Piotr - Lisków, Podgrodzie Kal.
    8. Świątczak Walenty - Stawiszyn, Rynek 20
    9. Zengteler Jan - Kalisz, 11-go Listopada 6  
 • POWIAT KĘPIŃSKI ;
    1. Dyduch Jan - Kępno, Armii Czerwonej 5
    2. Feigowa Maria - Ostrzeszów, Targowa 4
    3. Nawrocki Jan - Kepno, Armii Czerwonej 23
    4. Rusajczykowa Leokadja - Kępno, Armii Czerwonej 40
    5. Wasiela Jan - Bralin, 3-go Maja 17
 • POWIAT KOLSKI :
    1. Jańczak Kazimierz - Koło, Sienkiewicza 8
    2. Kobiela Ignacy - Dąbie, Dąbrowskiego 12/14
    3. Kujawiński Bolesław - Izbica Kuj., Piłsudskiego 1
    4. Łyszczyński Aleksander - Koło, Pułaskiego 2
    5. Pajdziński Stanisław - Koło, Toruńska 32
    6. Knasik Antoni - Sompolno, Kaliska 40
    7. Szczesiak Antoni - Koło, Sienkiewicza 6
 • POWIAT KONIŃSKI :
    1. Budzyński Jan - Pyzdry, Farna 2
    2. Godlewski Alfred - Konin, Armii Czerwonej  64
    3. Ostrowski Bolesław - Słupca, 11-go Listopada 8
    4. Sypniewski Józef - Konin, Armii czerwonej 62 - http://www.fotosypniewski.konin.pl/
 • POWIAT KOŚCIAŃSKI :
    1. Ciesielski Walenty - Kościan, Poznańska 32
    2. Dratwiński Stanisław - Krzywiń, Kościańska 62
    3. Ludowicz Józef - Czempiń, Rynek 33
    4. Ludowicz Czesław - Kościan, Pl. Żołnierza 2
    5. Maciejak Florian - Kościan, Al. Kościuszki 20
    6. Maciejak Franciszek - Kościan, Marcinkowskiego 13
    7. Małecki Alfons - Śmigiel, Kilińskiego 2
    8. Roszak Władysław - Krzywiń, Staroleszczyńska 22a
 • POWIAT KROŚNIEŃSKI :
    1. Wrzesiński Piotr - Krosno  n. O., Bobrowice 123
 • POWIAT KROTOSZYŃSKI :
    1. Gabryelski Stefan - Krotoszyn, Piastowska 30
    2. Kandzierski Leon - Krotoszyn - Młyńska 8
    3. Małecka Apolonia - Zduny, Sienkiewicza 94
    4. Mikunicki Józef - Krotoszyn, Pl. 1-go Maja 10
    5. Szczepaniak Franciszek - Koźmin, 1-go Maja 16
 • POWIAT LESZCZYŃSKI :
    1. Chojnacki Józef - Leszno, Rynek 35
    2. Hanke Andrzej - Leszno, Słowiańska 53
    3. Kochowicz Radomir - Leszno, Leszczyńskich 39
    4. Kroczyk Edmund - Leszno, Krasińskiego 1
    5. Orzałkiwicz Walenty - Leszno, Leszczyńska 12
    6. Zientek Emil - Leszno, Rynek 9 m. 6
 • POWIAT MIĘDZCHODZKI :
    1. Lachowicz Bronisław - Sieraków, Rynek 8
    2. Myszkowski Stanisław - Międzychód. 17-go Stycznia 87
 • POWIAT MIĘDZYRZECKI  :
    1. Antkowski Bolesław - Zbąszynek, Dworcowa
    2. Juraha Aleksander - Międzyrzecze, Daszyńskiego 7
    3. Markiewicz Stanisław - Międzyrzecze, Kościelna 16
    4. Narbutowicz Wacław - Zbąszynek, Pl. Wolności 16
 • POWIAT MOGILEŃSKI :
    1. Galiński Roman - Pakość, Inowrocławska 3
    2. Kamerduła Kazimierz - Trzemeszno, Kilińskiego 16
    3. Kupka Florian - Strzelno, Kościelna 8
    4. Miecyjak Mateusz - Pakość, Lipowa 10
    5. Nowakowska Maria - Mogilno, Rynek 2
    6. Stręk Leon - Trzemeszno, Św. Jana 2
 • POWIAT NOWOTOMYSKI :
    1. Antkowiak Władysław - Nowy Tomyśl, Mickiewicza 6
    2. Knop Leon - Przyłak
    3. Milczyński Józef - Nowy Tomyśl, Armii Czerwonej 4
    4. Myszkowski Wacław - Lwówek, Rynek 25
    5. Olejniczak Kazimierz Zbąszyń, Miodowa 6
    6. Pawłowski Antoni - Grodzisk, Szeroka 1
    7. Poplewski Stefan - Buk, Poznańska 2
    8. Śledyński Kazimierz - Grodzisk, Rakoniewska 3
    9. Sołtysiak Wacław - Zbąszyń, Senatorska 41
  10. Szumiński Jan - Opalenica, 1-go Maja 30
 • POWIAT OBORNICKI :
     Brak danych
 • POWIAT OSTROWSKI :
    1. Banach Jan - Ostrów, Kolejowa 24
    2. Brachoczek Józef - Ostrów, Kolejowa 24
    3. Furmankowa Jadwiga - "Ilona" - Ostrów, Kolejowa 30
    4. Malik Wacław - Ostrów, Kolejowa 30
    5. Szramens Edmund - Ostrów, Kościelna 11
    6. Szymański Alfons - Odolanów, Rynek 4
    7. Zaremba Ludwik - Mikstat
 • POWIAT PILSKI :
    1. Hanaj Władysław - Piła, Bydgoska 29
    2. Janicki Władysław - Piła, Piramowicza 14
    3. Romaszkiewicz Stanisław - Krzyż, Mostowa 1
    4. Zachara Józef - Piła, Ludowa 50
 • POWIAT POZNAŃSKI :
    1. Dolata Franciszek - Pobiedziska, Rynek 7
    2. Koziołkiewicz Zofia - Swarzędz, Kilińskiego 17
    3. Maciejewski Andrzej - Pobiedziska, Kostrzyńska 4
    4. Szymkowiak Józef - Żabikowo, Matejki 6
 • POWIAT RAWICKI :
    1. Budziak Irena - Bojanowo, Drzymały 59
    2. Guzikowski Antoni - Rawicz, Żwirki i Wigóry 2
    3. Ławniczak Józef - Konary 24
    4. Płóciennik Czesław - Rawicz, Paderewskiego 10
 • POWIAT RZEPIŃSKI :
   
  1. Gryszka Józef - Słubice, Armii Czerwonej 2
    2. Ostaszewski Wacław - Rzepin, Kościuszki 2
 • POWIAT SKWIERZYŃSKI :
    1. Kondracki Jan - Skwirzyn, Marszałkowska 9
 • POWIAT STRZELECKI :
   
  1. Grześkowiak Walenty - Drezdenko, Sienkiewicza 8
    2. Ludwik Konstanty - Strzelce, Forteczna 1
    3. Świniarski Antoni - Drezdenko, Stalina
 • POWIAT SULĘCIŃSKI :
   
  1. Jackiewicz Mieczysław - Łagów, Kościuszki 2
    2. Litkiewicz Władysław - Sulęcin, Kościuszki 30
 • POWIAT SZAMOTULSKI :
    1. Brzezińska Zofia - Szamotuły, Kościelna 11
    2. Deska Wojciech - Wronki, Jadwigi 20
    3. Jankowski Kazimierz - Wronki, Rynek 6
    4. Król Edmund - Obrzycko
    5. Kurczewska Janina - Szamotuły, Rynek 3
    6. Mocek Alojzy - Szamotuły, Rynek 13
    7. Priebe Henryk - Obrzycko, Dworcowa 18
    8. Przybylak Wojciech - Radzyń, gm. Kazimierz
    9. Sobański Antoni - Grzebienisko
  10. Włodarczyk Marian - Duszniki 23 
 • POWIAT ŚREMSKI :
    1. Głowacki Edward - Książ, Św. Mikołaja 21
    2. Kałucki Konstanty - Dolsk, Św. Ducha 3
    3. Kramek Franciszek - Mosina, Słowackiego 11
    4. Kotkowska Leokadia - Śrem, Rynek 15
    5. Łączyński Antoni - Śrem, Rynek 51
    6. Piasecka Salomea - Śrem, Rynek 39
    7. Ratajczak Albin - Śrem, Garbary 5
    8. Wojciechowski Zbigniew - Kórnik, Poznańska 62
 • POWIAT ŚREDZKI :
    1. Jagielski Zygmunt - Środa, Dąbrowskiego 36
    2. Olejniczak Marian - Środa, Nowy Rynek 6

 • POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI :
    1. Łazar Stanisław - Sulechów, Łukasiewicza 4
    2. Prokopowicz Zygmunt - Świebodzin, Głogowska 26
    3. Śledziówna Adela - Świebodzin, Rynek 10
    4. Wojtarewicz Bolesław - Świebodzin, Żymierskiego 14
 • POWIAT TURECKI :
    1. Bazela Józef - Tuliszków, Poznańska 28
    2. Pawłowski Eugeniusz - Turek, Kaliska 4
 • POWIAT WĄGROWIECKI :
    1. Anders Franciszek - Wągrowiec, Kolejowa 9
    2. Klatt Leon - Wągrowiec, Płk. Paszkowa 6
    3. Szajkowski Józef - Wągrowiec, Daszyńskiego 20
    4. Szubertowski Michał - Damasławek, Wągrowiecka 18 
 • POWIAT WOLSZTYŃSKI I BABIMOJSKI :
    1. Koralewski Stanisław - Babimost, Brójecka 1
    2. Krugel Marian - Wolsztyn, 5-go stycznia 63
    3. Rogoziński Stanisław - Przedmieście
    4. Śmiech Henryk - Wolsztyn, Walki Młodych 7
    5. Świniarek Albin - Wolsztyn, 5-go Stycznia 31/32
    6. Świniarek Wiktor - Rakoniewice, Pocztowa 1 
 • POWIAT WRZESIŃSKI :
    1. Waligóra Walenty - Orzechowo
    2. Włosik Franciszek - Września, Jedności 1
    3. Zieliński Antoni - Września, Lenina 80
 • POWIAT WSCHOWSKI :
    1. Karlic Eugeniusz - Wschowa, Jagiellońska 7
    2. Manikowski Bolesław - Wschowa, Ratuszowa 3
    3. Walter Ryszard - Wschowa, Marsz. Koniewa 6
 • POWIAT ZIELONOGÓRSKI :
    1. Skrzypczak Bolesław - Zielona Góra, 3-go Maja 91
 • POWIAT ZNIŃSKI
    1. Przybyszewski Józef - Janowice
    2. Tomczak Ludwik - Żnin, Śniadeckich 8

 • WOJEWÓDZTWO RZESZOWSKIE
   miasto  RZESZÓW :
    1. Kunyszewski Józef - Kościuszki 15
    2. Opydo Leon - Kościuszki 6
    3. Pleśniak Mieczysław - Skarbowa 17
    4. Stanisz Helena - Grunwaldzka, 20
    5. Staszczak Zofia Maria - 3-go Maja 5
    6. Turaj Julian - Jagiellońska 8a
 • POWIAT BRZOZOWSKI :
    1. Kościelny Antoni - Brzozów, Bilich I
    2. Węgrzyn Jan - Dynów
    3. Witkowski Józef - Dynów
 • POWIAT DEBICKI :
    1. Humowiczowa Elżbieta - Dębica, Kolejowa 7
 • POWIAT GORLICKI :
    1. Melko Jadwiga - Gorlice, Rynek 2
    2. Pelc Walenty - Bicz, Piłsudskiego 54
    3. Sikora Władysław - Gorlice, Mickiewicza 7
    4. Wisłocka Berta - Gorlice, Mickiewicza 7
    5. Wojtczuk Maria - Gorlice, 3-go Maja 14
 • POWIAT JAROSŁAWSKI :
    Brak danych
 • POWIAT JASIELSKI :
     Brak danych
 • POWIAT KOLBUSZOWSKI :
  1. Matejek Stanisław - Dąbrowska [ad Comolas]
  2. Mazur Stanisław - Kolbuszowa, Krzywa 17a
 • POWIAT KROŚNIEŃSKI :
    1. Drozd Leon - Krosno, Piłsudskiego 6
    2. Kaska Rudolf - Krosno, Lwowska
    3. Murman Kazimierz - Iwonicz
    4. Niepokój Władysław - Krosno, Sienkiewicza 7
    5. Winiarski Karol - Korczyna, Rynek
 • POWIAT LESKI
    1. Krzywowiąż Julian - Lesko
 • POWIAT LUBACZOWSKI :
     Brak danych
 • POWIAT ŁAŃCUCKI :
    1. Grego Stanisław - Łańcut, Cetnarskiego 25
    2. Kulpa Wincenty - Leżajsk, Siodlańska 15
    3. Kulpa Władysław - Leżajsk, Rynek 33
    4. Rogowski Walenty - Łańcut, [22-go] Listopada 7
    5. Zaczyński Józef - Łańcut, Rynek 22
 • POWIAT MIELECKI :
    1. Jaderny Wiktor - Mielec, Kolejowa 13
    2. Urbaniak Władysław - Mielec, Piłsudskiego 28
 • POWIAT NIŻAŃSKI
    1. Cisek Sebastian - Kamień 734
    2. Kosmala Paweł - Nisko, Daszyńskiego 8
    3. Pest Jan - Ulanów, Rynek 3
 • POWIAT PRZEMYSKI :
    1. Fischer Jacek Stanisław - Przemyśl, Franciszkańska 19
    2. Kaziów Michał - Przemyśl, Słowackiego 1
    3. Kohla Bronisław - Przemyśl, Pl. Konstytucji 2
    4. Niemczyński Władysław - Przemyśl, 3-go Maja 8
    5. Smoczkiewicz Stanisław - Przemyśl, Słowackiego 3
    6. Staszak Władysław - Przemyśl, Franciszkańska 21
    7. Śmigielski Michał - Przemyśl, Słowackiego 2
 • POWIAT PRZEWORSKI :
     Brak danych
 • POWIAT RZESZOWSKI :
    1. Patryn Stanisław - Strzyżów, Słowackiego, Kiosk
    2. Sowa Franciszek - Błażowa 65
 • POWIAT SONECKI :
    1. Nadwodny Michał - Sanok, Piłsudskiego 2
 • POWIAT TARNOBRZESKI :
    1. Antończyk Józef - Tarnobrzeg, Pocztowa 1 
                                   http://www.tarnobrzeg.pl/php/media/afisz/doc/afisz103.doc
    2. Kadzielowa Elenora - Tarnobrzeg, Słowackiego 4
    3. Kosmałowa Maria - Rozwadów, Mickiewicza 19
    4. Paź Stanisław - Tarnobrzeg, Rynek 21
 • WOJEWÓDZTWO SZCZECIŃSKIE
   miasto SZCZECIN :
    - "Foto Reflex", Kazimierz i Czesław  Podhorodeccy - Międzyzdroje - Świnoujście
  http://company.yellowpages.pl/Polska/zachodniopomorskie/Swinoujscie/43175/index.html

    1. Biliński Tadeusz - 5-go Lipca 10
    2. Biskupski Stefan - Bogusława 49
    3. Chajewski Piotr - Drzymały 13
    4. Dowisz Stanisław - Mickiewicza 121
    5. Himmel Mordka - Krasińskiego 1
    6. Joffe Łazarz - Jagiellońska
    7. Józefowicz Jan - Mariana Buczka 31
    8. Korobacz Bolesław - Wojska Polskiego 50
    9. Kowal Franciszek - Radogoska 3
  10. Kuźmiński Eugeniusz - Kołłątaja 24
  11. Kwiatkowski Jan - Niepodległości 31
  12. Maciejewski Alojzy - Ledóchowskiego 12
  13. Majewski Józef - Długosza 17
  14. Mańczak Ludwik - Wojska Polskiego 54
  15. Mądroszkiewicz Jan - Wojska Polskiego 10
  16. Miara Wincenty - Parkowa 9
  17. Mizgała Marian - Piastów 66
  18. Mróz Stefan i S-ka - Wojska Polskiego 46
  19. Napiórkowski Edward - Jagiellońska 84
  20. Okowity Józef i Stanisław - Piastów 75
  21. Panek Marian - Ledóchowskiego 21
  22. Petryk Józef - Armii Czerwonej 34
  23. Petryk Marian - Piastów 70
  24. Piskorska Irena - Piastów 9
  25. Plechowski Edmund - Piastów 14
  26. Pogorzelski Bolesław - Jagiellońska 89
  27. Ptaszyński Franciszek - Wrocławska 21a
  28. Samociuk Adam - Radogoska 3
  29. Szper Mira - Słowackiego 1
  30. Trzeciak Bazyli - Wojska Polskiego 48
  31. Wojtasiak Witold - Jedności Narodowej 41
 • POWIAT BIAŁOGARDZKI :
    1. Borowiec Stefan - Połczyn Zdrój, Stalina 11
    2. Holynko Julian - Świdwin, Kołobrzeska 43
    3. Huszczak Włodzimierz - Połczyn-Zdrój, Kościelna 3
    4. Kocik Bronisław - Połczyn Zdrój, Kościuszki 3
    5. Mazany Franciszek - Białogard, P. Marii 17
    6. Napiórkowski Narcyz - Białogard, Żymierskiego 7
    7. Omachel Kazimierz - Połczyn-Zdrój, Kościelna 3
    8. Piwiński Eugeniusz - Świdwin, 3-go Marca 13
    9. Siurowska Stanisława - Białogard, Pl. Wolności 3
  10. Speth Józef - Białogard, Wojska Polskiego 7
  11. Woliński Antoni - Połczyn-Zdrój, Osóbki-Morawskiego 7
 • POWIAT BYTOWSKI :
    1. Witka Józef - Bytów, Huzarska 18
 • POWIAT CHOJEŃSKI :

    1. Lipiński Aleksander - Dębno, Stalina 9
    2. Paprocki Eugeniusz - Dębno, 1-go Maja 1
    3. Paprocki Tadeusz - Mieszkowice
 • POWIAT CHOSZCZEŃSKI :
    1. Pławski Lesław - Choszczno, Klasztorna 38
 • POWIAT CZŁUCHOWSKI :
    1. Szajkowski Jan - Człóchów, Rynkowa 8
    2. Włodarczyk Wacław - Człóchów, Rynkowa 9
 • POWIAT DRAWSKI :
    1. Czepe Eryk - Złocieniec, Rynek 10
    2. Kraszewski Leonard - Drawsko, Ratuszowa 9
 • POWIAT GRYFICKI :
    1. Smerdel Marian - Gryfice, R. Żymierskiego 64
 • POWIAT GRYFIŃSKI :
    1. Gieros Leon - Gryfino, Kościelna 27
    2. Prolejko Leonard - Dąbie Szczecińskie, Chrobrego 20
 • POWIAT KAMIEŃSKI :
    1. Grzywacz Stanisław - Golczewo, Zwycięstwa 42
    2. Zdanowska Halina - Kamień Pomorski, Chrobrego 3
 • POWIAT KOŁOBRZESKI :
    1. Bohus Stanisław - Ustronie Morskie, Nadbrzeżna 4
    2. Gozdur Feliks - Kołobrzeg, Szczecińska 44
    3. Jańczak Sergiusz - Kołobrzeg, Łomżyńska 4
    4. Mirecki Stanisław - Karlino, Koszalińska 16
    5. Wiśniewski Władysław - Kołobrzeg, Wyzwolenia 8
 • POWIAT KOSZALIŃSKI :
    1. Bakurowicz Bolesław - Koszalin, Zwycięstwa 129
    2. Brzechwa Edward - Koszalin, Zwycięstwa 33
    3. Kraskowski Hipolit - Sianów, Armii Polskiej 11
    4. Leszczyński Janusz - Koszalin, Drzymały 5
    5. Nowakowski Kazimierz - Koszalin, Zwycięstwa 58
    6. Szczeciński Władysław - Koszalin, Jana z Kolna 4
 • POWIAT ŁOBEZKI :
    1. [C]on Ignacy - Łobez, Bieruta 36
 • POWIAT MIASTECKI :
    1. Chomczyk Roman - Miastko, Kazimierza Wielkiego 28
    2. Krupiak Felkis - Korzybie, gm. Barcino
    3. Prolejko Mieczysław - Miastko, Czerwonej Armii 10
 • POWIAT MYŚLIBORSKI :
    1. Segner Bronisław - Myślibórz, Stalina 15
 • POWIAT NOWOGARDZKI :
    1. Dałkiewicz Marian - Goleniów, Armii Czerwonej 10
 • POWIAT PYRZYCKI :
    1. Gągała Hieronim - Lipjany, Daszyńskiego 314
 • POWIAT SŁAWIEŃSKI :
    1. Czechowicz Wawrzyniec - Darłowo, Pocztowa 2
    2. Lechman Piotr - Sławno, Stalina 23
    3. Nowaczek Władysław - Darłowo, Kwiatkowskiego 11
    4. Rygał Stanisław - Darłowo, Powstańców Wielkp. 11
    5. Woźnicki Zygmunt - Polanów, Żymierskiego 1
 • POWIAT SŁUPSKI :
    1. Bieszczad Helena - Ustka, Stalina 57
    2. Brzozowski Jan - Słupsk, Świętojańska 14
    3. Gajewski Aleksy - Słupsk, W. Polskiego 38
    4. Grochowski Bolesław - Słupsk, Starzyńskiego 4
    5. Kilarski Bolesław - Słupsk, Popławskiego 11
                                  http://www.muzeum.slupsk.pl/wwm91.htm
    6. Kondratowicz Czesław - Słupsk, W. Polskiego 34
    7. Lewicki Zygmunt - Słupsk, Bema 5
    8. Matuszewski Henryk - Słupsk, Stalina 7
    9. Paluch Andrzej - Słupsk, Wyspiańskiego 11
  10. Pożyńska Katarzyna - Słupsk, Mickiewicza 16
  11. Prokopiak Stanisław - Ustka, Stalina 70
  12. Skrypko Jan - Słupsk, Wojska. Polskiego 40
  13. Szczepański Jerzy - Słupsk, W. Polskiego 21
  14. Urbańska Janina - Ustka, Stalina 8
 • POWIAT STAROGARDZKI
     Brak danych
 • POWIAT SZCZECINECKI :
    1. Jurkiewicz Józef - Czaplinek, Bieruta 2
    2. Marciniak Mieczysław - Szczecinek, Środkowa 7
    3. Skonieczny Leon - Szczecinek, 9-go Maja 36
    4. Szlachetka Helena - Szczecinek, Żukowa 24
    5. Woźniak Bolesław - Szczecinek, Żukowa 74
 • POWIAT SZCZECIŃSKI :
    Brak danych
 • POWIAT WAŁECKI :
    1. Hermanowicz Antoni - Wałcz
    2. Oprzański Leon - Jastrowie
    3. Pisuk Józef - Wałcz
    4. Żukowska Pelagia - Wałcz
 • POWIAT ZŁOTOWSKI :
    1. Buczel Paweł - Złotów, Pl. Paderewskiego 11
    2. Goszczyński Bolesław - Złotów, Wojska Polskiego 9
    3. Szakiel Napoleon - Złotów
 • WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKO-DĄBROWSKIE
   miasto KATOWICE :
    1. Borzyński Jan - Czarneckiego 3
    2. Hecher Fredryk - Dyrekcyjna 4, tel. 304-47
    3. Holas Karolina - Pierackiego 7, tel. 310-53
    4. Koterba Maria Henryka - Kościuszki 5, tel. 353-54
    5. Królecki Maksymilian - Kościuszki 5
    6. Łojek Maria - Wojciechowskiego 55
    7. Mroszczak Józef - Daszyńskiego 10, tel. 355-64
    8. Opałek Tadeusz - Mariacka 3, tel. 315-83
    9. Pławecki Tadeusz - Kościuszki 19
  10. Siemieszko i Winszczyk "Foto" - Młyńska" tel. 357-53
  11. Solczyński Alojzy - Wodna 9
  12. Szczepurek Alfons - Krakowska 39, tel. 342-22
  13. Waliłko Franciszek - 3-go Maja 36, tel. 354-77
  14. Wojnowski Józef - Stawowa 4
  15. Zielezik Klara - Panewnicka 62
 • POWIAT BĘDZIŃSKI :
    1. Arciszewski Bronisław - Będzin, Małachowskiego 42
    2. Bagińska Daniela - Gołonóg, Stara Wieś 60
    3. Furman Emilia - Dąbrowa Górnicza, Królowej Jadwigi 2
    4. Gajewska Cecylia - Klimantów, Szkolna 5
    5. Katolik Eugeniusz - Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 19
    6. Kwiatkowski Wiktor - Grodziec, Pierackiego
    7. Pasek piotr - Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 19
    8. Radzikowska Stanisława - Dąbrowa Górnicza, 3-go Maja 4
    9. Roman Józef - Kazimierz, Główna 10
  10. Serwińska Emilia - Strzymieszyce Wielkie, Warszawska 13
  11. Szelest Jerzy - Grabocin, Poprzeczna 34
  12. Tomaszewski Stanisław - Będzin, Małachowskiego 11
  13. Torbus Mieczysław - Będzin, Waryńskiego 4
  14. Wikarek Tadeusz - Czeladź, Pl. 11-go Listopada 17
  15. Zapała Jan - Ząbkowice, Kościelna 20
  16. Żelichowski Józef - Dąbrowa Górnicza, Sobieskiego 10
 • POWIAT BIELSKI :
    1. Barcik Józef - Strumień, Rynek 82
    2. Bernas Franciszek - Bielsko, 11-go Listopada
    3. Ganat Gertruda - Dziedzice, Słowackiego 4, tel. 72
    4. Grabiec Edward - Czechowice, Żeromskiego 2
    5. Hubert Zofia - Bielsko, 3-go Maja 7
    6. Jakubowski Kazimierz - - Bielsko, L. Laski 2
    7. Krasnodębski Leon - Bielsko, Żwirki i Wigury 4
    8. Kwiatkowski Bronisław - Bielsko, Zamkowa 2
    9. Loboż Leon - Bielsko, Stalina
  10. Piechula Stanisław - Bielsko, Pasaż K.K.O. 1
  11. Polarczyk Teodor - Mikuszowice 46
  12. Spichowicz Stanisław - Bielsko, 3-go Maja 17
  13. Stefanowicz Edward - Bielsko, Pl. Jagiellonów
  14. Wduloła Jan - Bielsko, Wzgórze 20 tel. 24-06
 • POWIAT BYTOMSKI : 
      - http://www.fotohanka.pl/index2.html
    1. Bielicki Aleksander - Bytom, Stalina 4
    2. Baziuk Anna - Bytom, Wolności 62   
    3. Fiala Marta - Bytom, Witczaka 24
    4. Gargul Kazimierz - Bytom, Janty 14
    5. Gruszka Eryk - Mikulczyce, 3-go Maja 4
    6. Jaszek Berta - Mikulczyce, Pl. Wolności 1
    7. Kłeczek Mieczysław - Bytom - Welera 4
    8. Krasnodębski Paweł - Bytom, Piekarska 44
    9. Nowak Franciszek - Stolarzowice, Rokitnicka 22
  10. Pituch Stanisław - Bytom, Janty 20
  11. Prosniewska Aniela - Bytom, Wrocławska 1
  12. Rylski Stanisław - Bytom, Janty 27
  13. Skoceń Kazimierz - Michowice, Czerwonej Armii 75
  14. Skorny Stanisław - Bytom, Jagiellońska 3
  15. Skórtski Kazimierz - Bytom, Dworcowa 20
  16. Sowózrał Irena - Bytom, Parkowa 1
  17. Wieczorek Józef - Bytom, Krakowska 21
  18. Windelbrandt Aleksander - Bytom, Kraszewskiego 1
  19. Wielczyński Ludwik - Bytom, Piekarska 4
 • MIASTO CHORZÓW :
    1. Bogacki Joachim - Chorzów, Wolności 27a
    2. Chwastowski lucjan - Chorzów, Wolności 13, tel. 423-54
    3. Galik Bogusław - Chorzów, Wolności 24
    4. Kasprzak Marek - Chorzów, 3-go Maja 7
    5. Kidawa Antoni - Chorzów, Ligota Górnicza 62
    6. Lipińska Agnieszka - Chorzów-Batory, Farna 2
    7. Nowak Lucjan - Chorzów, Wolności 4
    8. Samron Tadeusz - Chorzów, Wolności 26
    9. Samron Tadeusz - Chorzów, Wolności 3, tel. 402-02
 • POWIAT CIESZYŃSKI :
    1. Chabot Korneliusz - Cieszyn, Armii Czerwonej 36
    2. Cywiński Józef - Ustroń 12
    3. Holeksa Karol - Cieszyn, Zamkowa 6
    4. Hombek Franciszek - Wisła 531
    5. Kubisz Tadeusz - Cieszyn, Pl. Św. Krzyża 1
    6. Pieszkiewicz Rudolf - Cieszyn, Garnizonowa 5
    7. Rozłucka Emilia - Cieszyn, Szersznika 5
    8. Satara Władysław - Cieszyn, Zamkowa 4
    9. Syjud Regina - Skoczów, Kościelna 129
  10. Szymczyk Rud. - Zebrzydowice 245
  11. Wójcik Jan - Cieszyn, Armii Czerwonej 56
 • POWIAT GLIWICKI :
    1. Beker Szczepan - Gliwice Klasztorna, tel. 22-78
    2. Biłecki Stanisław - Gliwice, Dworcowa 11
    3. Kamiński Michał - Gliwice, Plac Piastów 1
    4. Kowalczyk Hilary - Gliwice, Dworcowa 4
    5. Kwasek Jan - Gliwice, Zwycięstwa 31
    6. Lekki Józef - Gliwice, Zwycięstwa 39, tel. 39-49
    7. Maciejko Tadeusz - Gliwice, Zwycięstwa 34a
    8. Pochaba Ernest - Gliwice, Nowowiejska 7
    9. Polny-Polański Stefan - Gliwice, M. Strzdy 28
   10. Różański Julian - Gliwice, Zwycięstwa 12
   11. Sikorski Zdzisław - Gliwice, Zwycięstwa 26
   12. Tybowski Michał - Gliwice, Zwycięstwa 27
   13. Wała Jerzy - Gliwice, Zaborska 24
   14. Wasylkowski Roman - Gliwice, Dworcowa 18
   15. Zudin Jan - Gliwice, Nowowiejska 2a
 • POWIAT GŁUBCZYCKI :
    1. Sieprowski Józef - Głubczyce, Stalina 6
 • POWIAT GRADKOWSKI :
    1. Karol Konstanty - Gradków, Warszawska 15
    2. Nowak Mieczysław - Otmuchów, Nyska 26
 • POWIAT KATOWICKI :
    1. Berndt Herta - Szopienice, Oświęcimska 44
    2. Bielska Irena - Siemianowice, Stabika 1
    3. Baranowska Klara - Piotrowice, Sobieskiego 3, tel. 253-68
    4. Broll Elfryda - Michałkowice, Kościelna 9
    5. Czarnecki Leon - Mysłowice, Stalina 22
    6. Dytko Józef - Kochłowice, Piotra Skargi 4
    7. Gajda Wiktor - Bielszowice,. Kokota 126
    8. Gambiec Helena - Nowa Wieś, Powstańców 4
    9. Hoszek Jan - Nowa Wieś, K. Miarki 14
  10. Jasieński Donat - Siemianowice, Św. Barbary 4, tel. 230-44
  11. Kaczmarczyk Stanisław - Świętochłowice, Armii Czerwonej 6
  12. Kosmalla Paweł - Nowy Bytom, Pl. Wolności 1
  13. Nadej Stanisław - Łagiewniki, Sienkiewicza 29
  14. Maleska Maria - Ruda Śl. , Słowackiego 4
  15. Mendrys Mieczysław - Mysłowice, Wyspiańskiego 5
  16. Misiewicz Witold - Siemianowice, Barbary 4
  17. Myslicka Jadwiga - Mysłowice, Stalina 9
  18. Niesporek August - Janów, Wyzwolenia 9
  19. Pieczka Teofil - Orzegów, Poprzeczna 2
  20. Rudich Perec - Świętochłowice, Armii Czerwonej 16
  21. Siekierowska Prakseda - Dąbrowa Mała, Dworcowa 5
  22. Sojda Jadwiga - Lipiny, Stalina 3
  23. Stańczyk Franciszek - Brzezinka, Sobieskiego 95
  24. Troch Jadwiga - Mysłowice, Bytomska 3, tel. 220-88 
 • POWIAT KLUCZBORSKI :
    -  Bolesław Herman - Kluczbork - http://kluczbork.pl/kluczbork/zasluzeni/
    1. Braungerber Franciszka - Kluczbork, Żymierskiego 20
    2. Kast Roman - Kluczbork, Pułaskiego 5
    3. Linoff Edward - Kluczbork, Zawadzkiego 23
    4. Łabudziński Tadeusz - Kluczbork, Bronisławy 6
    5. Michałowski Bronisław - Kluczbork, Byczyńska 49
    6. Pawluczuk Hipolid - Kluczbork, Prez. Bieruta 20
    7. Skrobich Władysław - Wołczyn, Namysłowska 39
 • POWIAT KOZIELSKI :
    1. Czerkowski Witold - Kędzierzyn, Daszyńskiego 15
    2. Fełsztański Bolesław - Kędzierzyn, Powstańców 47
    3. Lalicka Katarzyna - Koźle, Św. Anny 12
    4. Libek Otton - Koźle, Szopena 1
    5. Polanowski Stanisław - Koźle, Kościuszki 2
    6. Teichman Ewald - Kędzierzyn, Grunwaldzka 46
 • POWIAT LUBLINIECKI :
    1. Poznaniski Antoni - Lubliniec, Korfantego 6
    2. Zielińska Irena - Dobrodzień, Stalina 5
 • POWIAT NIEMODLIŃSKI :
    1. Włodyba Jan - Niemodlin, Pl. Gen. Zawadzkiego
 • POWIAT NYSKI :
    1. Kiec Lucjan - Głuchołazy
    2. Lewicki Feliks - Głuchołazy
    3. Myszyński Leon - Nysa
    4. Przyłucka Felicja - Nysa, Piastowska 4
    5. Stroński Roman - Paczków
 • POWIAT OLESKI :
    1. Kordas Franciszek - Olesno, Kopernika 1
    2. Kubisiak Nikodem - Gorzów, Stalina 12
 • POWIAT OPOLSKI :
    1. Grunwald Zdzisław - Opole, Odrodzenia 8
    2. Grzegorzewicz Jerzy - Opole, Odrodzenia 38
    3. Kahl Wilhelm - Siotkowice, Klapacz 94
    4. Kornicki Marian, mgr - Opole, Mikołowska 10
    5. Sztorc Jan - Opole, Mikołowska 36
    6. Śmietański Adam - Opole, Krakowska 30a- http://www.um.opole.pl/historia/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=120
    7. Witon Józef - Opole, Odrodzenia 18
    8. Wojteczak Leontyna - Opole, Kosnego 5
 • POWIAT PRUDNICKI :
    1. Jakobi Irena - Prudnik, Sobieskiego 26
    2. Korolewicz Stanisław - Prudnik, 3-go Maja 8
    3. Rąpała Leon - Prudnik, Rynek 41
    4. Sałyga Bazyli - Prudnik, Matejki 15 
 • POWIAT PSZCZYŃSKI :
    1. Baj Aleksandra - Mikołów, Pszczyńska 8
    2. Byrski Albin - Imielin, Jana 4
    3. Juryłko - Mikołów
    4. Kozynowska Łucja - Tychy, Kościuszki 2
    5. Linder Paweł - Orzesze, Rynek 111
    6. Szala Elżbieta - Mikołów, Rynek 7
    7. Świech Michał - Pszczyna, Rynek
 • POWIAT RACIBORSKI :
    1. Gołebiewski Ireneusz - Racibórz
    2. Świech Daniel - Racibórz, ks., Londzina 9
    3. Tkacz Tadeusz - Racibórz, Opawska 3
 • POWIAT RYBNICKI :
    1. Kajżar Józef - Rybnik, Gimnazjalna 9
    2. Kowalewska Jadwiga - Rybnik, Plac Żołnierza Polskiego 3
    3. Kusy Wiktoria - Wodzisław, Wałowa 21
    4. Oczadzy Maksymilian - Rybnik II, Długa 20
    5. Opolona Anna - Czerwianka, Furgota 16
    6. Przybył Józef - Dębieńsko Wielkie, Wiejska 39
    7. Radler August - Knurów, Kościelna 25
    8. Rudzki Jan - Żory, Bramkowa 5
    9. Sottyrk Stanisław - Rydułtowy, Ofiar Terroru 23
  10. Wilk Władysław - Rybnik, 9 [3]-go Maja 5. 
  11. Żaratkiewicz Jadwiga - Rybnik, Kościelna 9
 • SOSNOWIEC :  http://sosnowiec.naszemiasto.pl/inne/specjalna_artykul/13096.html
    1. Bykowski Mieczysław - Piłsudskiego 21
    2. Chwastowski Grzegorz - Jasna 20
    3. Cuglewski Bolesław - Wawel 8a
    4. Ćwirko-Godycka Irena - Kaliska 26
    5. Ćwirko-Godycki Mikołaj - Orla 28
    6. Grzegorski Mieczysław - Warszawska 10
    7. Kawecka Helena Leokadia - Żymierskiego 20
    8. Klich Bogusław - Sielecka 25
    9. Kłusek Henryk - Dabrowska 23
  10. Krzeszewski Bolesław - Modrzejowice, 7
  11. Mielczarek Marian - Piłsudskiego 14, tel. 616-61
  12. Muszałek Edward - Nowopogońska 35
  13. Opiłka Maria Łucja - 3-go Maja
  14. Przytulska Anna - 3-go Maja
  15. Rączka Adolf - Modrzejewska 25
  16. Ryszkowski Stanisław - Rudna 12
  17. Skórkiewicz Teofil - Perla 5
  18. Sojka Mieczysław - Orla 11
  19. Stelmaszczyk Janusz - Żeromskiego 8 - http://www.staszic.edu.pl/wybitni6.htm
  20. Śmigielski Bronisław - Dąbrowska 32
  21. Zalega Leonard - Swobodna 4
  22. Zorski Zygmunt - Modrzejowa 25
 • POWIAT STRZELECKI :
    1. Białoruski Aleksander - Strzelce, Kościuszki 1
    2. Rychlik Jan - Strzelce, Krakowska 15
    3. Szoska Wiktor - Zawadzkie, Mickiewicza 8a 
 • POWIAT TARNOGÓRSKI :
    1. Fromiel Hildegard - Radzionków, Oświęcimska 38
    2. Grzyb Wincenty - Piekary Śl., 3-go Maja 19
    3. Melcer Jan - Tarnowskie Góry, Krakowska 4
    4. Zlenekerowasowa Agnieszka - Radzionków, Kościuszki 5
    5. Zimnoch Aleksander - Tarnowskie Góry, Żwirki i Wigury 2, tel. 139
    6. Żosgórski Eryk - Piekary Śl., Żymierskiego 205
 •  ZABRZE : http://zabrze.aplus.pl/zabrze%20zak%20foto1n.html
    1. Dreszer Tadeusz - Wolności 228
    2. Franosz Józef - Wolności 266
    3. Kowalski Stanisław - Wolności 256 
    4. Kurc Edward - Piotra Skargi 1
    5. Kusy Józef - Bytomska 35
    6. Lasek Stanisław - Damrota 11
    7. Nowak Witold - 3-go Maja 40
    8. Omylski Jan - Wolności 293
    9. Rosenbelger Eugeniusz - Pl. Krakowski 6
  10. Skoczylas Eugeniusz - Pl. 24-go Stycznia 2
  11. Statkiewicz-Hoffman Irena - Dworcowa 5
  12. Wawrzyńska Zofia - Wolności 285
  13. Wróblewski Wacław - 3-go Maja 11a
 • POWIAT ZAWIERCIAŃSKI :
    1. Bacior Józef - Żarki, Stary Rynek 29
    2. Bażek Jan - Myszków, Kościuszki 63
    3. Jakubowski Bolesław - Zawiercie, 3-go Maja 1
    4. Montak Franciszek - Zawiercie, Kościuszki 16
    5. Rzepecka Lucyna - Siewierz, Częstochowska 62
    6. Sroka Władysław - Łazy, Traugutta 6
    7. Szczypka Józef - Zawiercie, Kościuszki 33, tel. 182
 • WOJEWÓDZTWO WARSZAWSKIE
    miasto WARSZAWA :
    1. Bajor Maria i Józef - Mickiewicza 56
    2. Bieńkowski Stanisław - Chmielna 24
    3. Bietkowski Henryk - Krakowskie Przed. 16/18
    4. Braun Irena - Wieleńska 29
    5. Buchcar Karol - Wolska 13
    6. Buchcar Karol i Krzemiński Fel. - Grochowska 271
    7. Buchcar Tadeusz - Marszałkowska 74
    8. Burska Zenobia - Marszałkowska 81a
    9. Byk Jan - Targowa 62
  10. Chrapkowski Leonard - Al. Jerozolimskie 27
  11. Daryś Benedykt - Nowy Świat 29
                                  http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34880,4055811.html
  12. Floryńska Krystyna - Ząbkowska 19
  13. Floryńska Krystyna i Sochalski Henryk - Stalowa 23
  14. Frydrych Michał - Al. Jerozolimskie 24
  15. [F] Gunkiewicz Alfred - Marszałkowska 6
  16. Gałązka Stanisław - Radzymińska 49
  17. Głowala Zbigniew - Targowa 2
  18. Godlewska Maria Helena - Wieleńska 9
  19. Goldfarb Mackel - Marszałkowska 1
  20. Goronowicz Mikołaj - Marszałkowska 61
  21. Grabowski Marian - Pl. Szembeka 2
  22. Gromecka Jadwiga - Białołęcka 18
  23. Jabłońska Kazimiera - Targowa 66
  24. Jarumski Leon i Nowicka Gabriela - Marszałkowska 95
  25. Kimarski Piotr - Krasińskiego 18
  26. Kobza Włodzimierz - Kochanowskiego 7
  27. Kołaczkowski Adam - Al. Jerozolimska 7
  28. Korek Edward - Chmielna 14
  29. Kosiński Tadeusz - Francuska 32
  30. Kowalski Mieczysław - Marii Kazimiery 3
  31. Kupniewski Konstanty - Marszałkowska 106
  32. Lemański Kazimierz - Widok 2
  33. Lewandowski Stanisław - Stalowa 24
  34. Łukomski Edmund - Targowa 78
  35. Łysikiewicz Nikodem - Marszałkowska 85
  36. Łysikiewicz Zygmunt - Puławska 39
  37. Miernicka Barbara - Żurawia 34
  38. Miernicki Władysław - Marszałkowska 88
  39. Mieszkowski Bronisław - Zgody 4
  40. Mikołajewscy Antoni i Antonina - Targowa 42
  41. Milewska Zofia - Grochowska 133
  42. Musialik Kazimierz - Marszałkowska 101
  43. Niemczyński Roman - Marszałkowska 108
  44. Niemirowska Helena - Leszno 51
  45. Nikolski Włodzimierz - Al. Jerozolimska 35
  46. Ogonowski Stefan - Targowa 22
  47. Okowita Stefania - Wolska 36
  48. Oliwkowska Eugenia Anna - Targowa 15
  49. Pacholczyk Eugenia - Targowa 64
  50. Pakosz Janina - Stalowa 36
  51. Palmowska Maria - Marszałkowska 97
  52. Panomarew Jadwiga - Tad. Hołówki 3
  53. Pyć Roman - Nowogrodzka 37
  54. Radoski Janusz - Wilcza 25
  55. Rajski Henryk - Marszałkowska 38
  56. Rakowski Szczęsny - Targowa 2
  57. Rakowski Szcz. i Foriański - Traczewski - Radzymińska 26
  58. Renert Kazimierz - Chełmska 38
  59. Różewicz Józef - Złota 37
  60. Sawicki Tadeusz - Róg Marszałkowskiej i Al. Sikorskiego
  61. Sekowski Alfred - Puławska 50
  62. Sekowski Wiktor - Marszałkowska 60
  63. Sienkiewicz Józef - Grochowska 250
  64. Skowrońska Helena - Ząbkowska 19
  65. Sykulski Lucjan - Ząbkowska 29
  66. Szałajski Adam Marian - Żelazna 31
  67. Szatkowski Tadeusz - Marszałkowska 39a
  68. Świętochowska Barbara - Widok 20
  69. Tomczak Marian - Puławska 34
  70. Trzecińska Janina - Grójecka 40
  71. Urbanowicz Franciszek - Żurawia 4a
  72. Wisman Zofia - Koszykowa 24
  73. Włodarczyk Aniela - 11-go Listopada 36
  74. Wolański Michał - Grochowska 355
  75. Zacharski Jan - Marszałkowska 84
  76. Żak Marian - Stalowa 6
 • POWIAT BŁOŃSKI :
    1. Dunin Bartodziejska Halina - Milanówek, Al. Lipowa
    2. Chełmicka Matylda - Grodzisk Mazowiecki, Sienkiewicza 4
    3. Kubicki Aleksander - Mszczonów, Warszawska 14
    4. Lubańska Barbara - Błonie, Okrzei 6
    5. Mieszkowski Bronisław - Komorowo, Słowackiego 14
    6. Naziębło Stanisław - Grodzisk Mazowiecki, 11-go Listopada 7
    7. Niczewski Jerzy - Grodzisk Mazowiecki Pl. Legionów 19
    8. Oracz Anatol - Żyrardów, Fabryczna 34
    9. Rykowska Zofia - Żyrardów, Ogrodowa 8
  10. Wacławek Stanisław - Grodzisk Mazowiecki, Kościuszki 5
  11. Weber Stefan - Brwinów, 1-go Maja 1
  12. Witkowska Felicja - Milanówek, Piłsudskiego 10
  13. Włodarczyk Władysław - Błonie, Kościuszki 8
  14. Wykrętowicz Danuta - Milanówek, Piłsudskiego 23
  15. Zajączkowska Anna - Żyrardów, Tylna 19
  16. Żak Marian - Grodzisk Mazowiecki, Kościuszki 30 
  17. Żarakowski Jerzy - Żyrardów, 1-go Maja 17
 • POWIATY CIECHANOWSKI :
    1. Biliński Stefan - Ciechanów, Warszawska 56
    2. Buczek Edward - Ciechanów, Warszawska 52
    3. Szall Jerzy - Ciechanów, Warszawska 34
    4. Więckowski Marian - Ciechanów, Sienkiewicza 15
 • POWIAT DZIAŁDOWSKI :
    1. Babińsaki Marceli - Działdowo, Dworcowa 27
    2. Gołębiewski Wincenty - Działdowo, Pocztowa 8
    3. Karbowska Cecylia - Lidzbark, Zieluńska 5
 • POWIAT GARWOLIŃSKI:
    1. Trzaska Tadeusz - Irena, Warszawska 43
 • POWIAT GOSTYNIŃSKI :
    1. Sadowski Piotr - Gostynin, 3-go Maja 23
    2. Szczepański Jan - Gostynin, Pl. Wolności 24
 • POWEIAT GRÓJECKI :
    1. Maślenik Helena - Grójec, Al. Walki Młodych 7a
    2. Nowotny Zygmunt - Grójec, Warszawska 22
    3. Lewandowski Stanisław - Grójec, Magielnicka 9
    4. Lewandowski Stanisław, Uciński Stefan - Warka, Franciszkańska 8
    5. Wronka Edward - Promna
 • POWIAT MAKOWSKI :
    1. Packo Maria Eulalia - Maków Mazowiecki, Piłsudskiego 77
    2. Stefańska Henryka - Maków Mazowiecki, Kilińskiego 3
 • POWIAT MIŃSKI :
    1. Burzyńska Lucyna - Mińsk Długa 34
    2. Fefliński Stanisław - Kałuszyn, Piłsudskiego 78
    3. Foto Muza  Kropiwnicki Mieczysław - Mińsk, Piłsudskiego 1
    4. Nowicki Adam - Miński, Warszawska 40
    5. Pokorska Halina - Miński, Warszawska 72
    6. Ruszkowski Eugeniusz - Mińsk, Kościelna 3
    7. Sażyńska Stefania - Mińsk, Piłsudskiego 52
    8. Spaliński Józef - Mińsk, Warszawska 46
    9. Żelazowski Marian - Mińsk, Piłsudskiego 25
 • POWIOAT MŁAWSKI :
    1. Bartkowski Jan - Mława, Żeromskiego 1
    2. Bobiński Marceli - Mława, Niborska 28
    3. Osowski Henryk - Mława, Długa 16
 • POWIAT OSTROŁĘCKI :
     Brak danych
 • POWIAT OSTROWSKI :
    1. Mierzejewska Florentyna - Komorowo, Szosa Ostrołęcka 26
    2. Olszewski Tomasz - Ostrów, Piłsudskiego 30
    3. Dembek Mieczysław - Ostrów, 3-go Maja 35
 • POWIAT PŁOCKI :        http://www.galeria.e-plock.pl/
    1. Dalkiewicz Franciszek - Krawieczyn
    2. Kozłowski Władysław - Płock, Grodzka 11
    3. Olędzińska Bronisława - Drobin
    4. Wojtków Barbara - Wyszogród
 • POWIAT PŁOŃSKI :
     Brak danych
 • POWIAT PRZASNYSKI :
    1. Głogowski Bronisław - Przasnysz, Mostowa 14
    2. Zabielska Regina - Przasnysz, Kacza 11
 • POWIAT PUŁTUSKI :
    1. Krysiak Józef - Radzymin, Stary Rynek 21
    2. Walkus Stanisław - Wołomin, Legionów
    3. Zarzycki Stanisław - Wołomin, Warszawska 17
 • POWIAT RADZYŃSKI :
    1. Krysiak Józef - Radzymin, Stary Rynek 21
    2. Walkus Stanisław - Wołomin, Legionowo
    3. Zarzycki Stanisław - Wołomin, Warszawska 17
 • POWIAT SIERPECKI :
    1. Gawroński Stanisław - Sierpc, Górna 15 
    2. Łoziński Tadeusz - Raciąż, Kilińskiego 18
    3. Olędrzyński Wacław - Sierpc, Pierackiego 4
    4. Rutkowski Stanisław - Sierpc, 1-go Maja 3
    5. Sznyter Wiktor - Żuromin, Pl. Piłsudskiego 8
    6. Węgrzynowski Franciszek - Raciąż, Pierackiego 14
 • POWIAT SOCHACZEWSKI :
    1. Kośmider Stanisław - Sochaczew, Staszyca 50
    2. Stańkowska Helena - Sochaczew, Staszyca 20
    3. Sitowska Stanisława - Sochaczew, Staszyca 20
 • POWIAT SOKOŁOWSKI :
    1. Pędich Jan - Sokołów, Kilińskiego 3
 • POWIAT WARSZAWSKI :
    1. Barciński Zdzisław - Modlin Stary
    2. Boszko Władysław - Modlin Twierdza
    3. Buchcer Mieczysław - Piastów, Reja 2
    4. Buchcar Halina - Ursus, Paderewskiego 3
    5. Burchacka - Laufer Maria - Włochy, Mickiewicza 32
    6. Ciszewski Kazimierz - Nowy Dwór, Mickiewicza 4
    7. Drozdowski Ignacy - Pruszków, Kraszewskiego 15
    8. Fingrunt Adolf - Rembertów, Piłsudskiego 27
    9. Gaweł Józef - Otwock, Kościelna 10
  10. Gozdan Eleonora - Włochy, Mickiewicza 21
  11. Hołubkowa Józefa - Legionowo, Kopernika 17
  12. Iwoński Edward - Rembertów, Piłsudskiego 66
  13. Janiak Stanisław - Okęcie, Krakowska 32
  14. Jane Aleksander - Prószków, Prusa 42
  15. Kobylińska Maria - Wawer, Płomnicka 92
  16. Korzeniowska Sabina - Legionowo, Sienkiewicza 6
  17. Kowaleska Janina - Radość, Topolowa 7, gm. Falenica
  18. Okoniewski Jan - Otwock, Warszawska 23
  19. Pałucha Stefan - Ożarów, 3-go Maja 6
  20. Parońska Franciszka - Bukowice, Obrońców Lwowa 6, gm. Jabłonna
  21. Popiel Marian - Karczew, Częstochowska 10
  22. Rabczak Antoni - Nowy Dwór, Warszawska 18
  23. Rachwalska Regina - Rembertów, Piłsudskiego 46
  24. Schmidt Bolesław - Prószków, Kraszewskiego 8
  25. Stoczkiewicz Halina - Rembertów, Zwycięstwa 6
  26. Szybulska Janina - Pruszków, Kościuszki 2
  27. Trembicki Mieczysław - Otwock, Warszawska 29
  28. Zarakowski Władysław - Pruszków, Prusa 2
  29. Ziółkowski Józef - Otwock, Kościelna 6
 • POWIAT WĘGROWSKI :
    1. Szpilman Alter - Węgrów, Gdańska 9
 • WOJEWÓDZTWO WROCŁAWSKIE (DOLNO-ŚLĄSKIE)
    miasto WROCŁAW :
    1. Baska Mieczysław - Witosa 62
    2. Borensztejn Izak - Grunwaldzka 19 m. 5
    3. Cegła Walenty - Trzebnicka 14 m. 4
    4. Chipler Mieczysław - Stalina 26
    5. Cykman Józef - Bol. Chrobrego 25
    6. Czelny Feliks - Krupnicza 12
    7. Czyjt Marian - Pomorska 26 m 4
    8. Dubiela Edward - Pl. Grunwaldzki 60 m. 1
    9. Dzięgleweski Antoni - Ratusz 18
  10. Drmitiew Aleksander - Stalina 75 m. 3
  11. Franczak Leon - Traugutta 67
  12. Gancarz Irena - Partyzantów 64
  13. Gąbalski Apolinary - Pl. Trzebnicki 1
  14. Gieroś Leon - Pl. Staszica 1
  15. Gottdanz Leon - Staszica 9
  16. Gungres Artur - Łokietka 2 m. 1
  17. Herc Wacław - Stalina 63 m 1
  18. Janiczek Jan - Stalina 153
  19. Jasiulis Leopold - Stalina 95 m. 4
  20. Jóźwiak Wacław - Traugutta 77 m. 4
  21. Krzywaźnia Michał - Nowowiejska 71
  22. Kurdzelewska Zofia - 8-go Maja 52 m. 4
  23. Kwiatek Michał - Stalina 50
  24. Łaniewski Aleksander - Świdnicka 13/15
  25. Majtek Chaskiel vel Henryk - Stalina 86
  26. Małkus Helena - Stalina 63
  27. Mondszaj Ludwik - Stalina 123
  28. Neumanowa Krystyna - Kuźnicza 29a
  29. Niczewska Janina - Hercena 16 m. 2
  30. Nowodziński Antoni - Przybyszewskiego 21
  31. Orłowski Antoni - Świdnicka 21
  32. Orłowski Feliks - Ruska 46
  33. Pawlak Anna - Olszewskiego 85
  34. Porębski Tadeusz - Świdnicka 13
  35 Praszkier Ignacy - Świerczewskiego 63
  36. Rejdak Józef - Barlickiego 28 m. 4
  37. Sekóła Bogusław - Rynek 15
  38. Sicińska Jadwiga - Pl. Legnicki 2 m. 5
  39. Sliz Józef - Sobótka, Mickiewicza 2
  40. Steifler Tadeusz - Krasińskiego 44 m. 2
  41. Stoiński Bronisław - H. Pobożnego 8 m. 3
  42. Uchańska Maria - Ruska 26
  43. Wilczek Wilhelm - Stalina 153
  44. Wojnarska Stanisława - Świdnicka 54
 • POWIAT BOLESŁAWIECKI :
    1. Chorzempa Marcin - Bolesławiec, Ogrodowa 2
    2. Skorupka Rudolf - Bolesławiec, Limanowskiego 30
    3. Żabski Lesław - Bolesławiec, Kolejowa 28
 • POWIAT BRZESKI :
    1. Kafel Edward - Brzeg n/O., Spacerowa 2 
                             http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35779,1509666.html
 • POWIAT BYSTRZYCKI :
    1. Biedrzycka Irena - Stronie Śląskie 9
    2. Herden Alfred - Międzygórze, Sanatoryjna 66
    3. Kruszyński Wojciech - Lądek-Zdrój, Kościuszki 42
    4. Książkiewicz Bolesław - Międzylesie, Kolejowa 19
    5. Pasaj Jan - Lądek Zdrój, Kościuszki 44
    6. Płaczkowski Stanisław - Bystrzyca, Wojska Polskiego 11
    7. Porner Jadwiga - Lądek-Zdrój
    8. Scelina Marian - Bystrzyca, Fabryczna 35
    9. Scelina Tadeusz - Pl. Wolności 14
  10. Załuski Zbigniew - Lądek-Zdrój, Cicha 2 
 • POWIAT DZIERŻANIOWSKI :
    1. Epelbaum Hersz - Bielawa, Wolności 121
    2. Hekselman Feliks - Dzierżanów, Radkiewicza 42
    3. Huk Antoni - Niemcza, Pl. Wolności 38
    4. Kubacki Teofil - Bielawa, Sienkiewicza 3
    5. Mądry Leon - Bielawa, Wolności 99
    6. Nudel Grzegorz - Bielawa, Prez. Bieruta 88
    7. Orłowski Roman - Bielawa, Pl. Wolności 7
    8. Petrus Irena - Łagiewniki
    9. Rozenfeld Alter - Dzierżanów, Pl. Wolności 48
  10. Szor Maks - Bielawa, Wolności 74
  11. Terer Mendel - Piotrolesie, Noworudzka 28
  12. Urbańczyk Antoni - Piotrolesie, Noworudzka 19
  13. "Van Dyk" Spółdzielnia Fotograficzna - Dierżoniów, Pl. Wolności 55, tel. 27-17
  14. Zaleski Władysław - Dzierżoniów, Rynek 7
 • POWIAT GŁOGOWSKI :
    1. Klinowiec Ignacy - Głogów, Buczka
    2. Pepiak Mieczysław - Sława Śląska, Żymierskiego 50
    3. Sibiliński Adam - Głogów, Królewska 35
    4. Welc Franciszek - Sława Śląska, Wincentego Pola 13
 • POWIAT GÓROWSKI :
    1. Bejnarowicz Adolf - Góra Śl. Osóbki Morawskiego 27
    2. Dudarkiewicz Mikołaj - Góra Śl., Żymierskiego 17
    3. Kowaleski Zygmunt - Góra Śl. Ogrodowa 20
    4. Nikiet Antoni - Wąsosz, Rawicka 12
 • POWIAT JAWORSKI :
    1. Bukowski Adam - Jawor, Pl. Wolności 8
    2. Kaniewski Wacław - Bolkowo, Pl. Wolności 45
    3. Krzecka Zofia - Jawor, Zamkowa 5a
    4. Męcik Jerzy - Boków
    5. Mmęcik Roman - Jawor, Prez. Bieruta 24
 • POWIAT JELENIOGÓRSKI :
    1. Bielman Konstanty - Matejkowice 31, tel. 363
    2. Błaszczyk Teofil - Szklarska Poręba, Rokossowskiego 106, tel. 310
    3. Cwynar Stefan - Sobieszów
    4. Hoffman Lucjan - Jelenia Góra, Bogusławskiego 21
    5. Kłaczkowski Wiesław - Jelenia Góra, 1-go Maja 70, tel. 22-78
    6. Komorowski Wacław Bolesław - Jelenia Góra, Al. Obrońców 45 m. 1
    7. Korpal Jan - Szklarska Poręba , tel. 191 
    8. Krzeptowski Adam - Piotrowice, Kolejowa 223
    9. Łojek Stanisław - Karpacz, Wielkopolska 34, tel. 429
  10. Rutkowski Włodzimierz - Jelenia Góra, Długa 1
  11. Rydzewski Olgiert - Jelenia Góra, Stalina 105
  12. Sieradzki Zygmunt - Jelenia Góra, Kolejowa 56
  13. Słowik Stefan - Jelenia Góra, 3-go Maja 16
  14. Smolarski Mieczysław - Jelenia Góra, Al. Obrońców 30
  15. Troiński Józef - Cieplice, Parkowa 2
  16. Zysk Stanisław - Karpacz, Wielkopolska 147, tel. 25-05
 • POWIAT KAMIENNOGÓRSKI :
    1. Popiela Bronisław - Kamienna Góra, Pl. Ratuszowy 1, tel. 600
 • POWIAT KŁODZKI :
    1. Baranek Tadeusz - Nowa Ruda, Kolejowa 4
    2. Bartyska Stanisław - Lewin, Obrońców Warszawy 85
    3. Drozd Józef - Radków, Kolejowa 2
    4. Fikus Edward - Polanica Zdrój, Wojska Polskiego 6
    5. Glebiec Mieczysław - Szczytna, Wolności 28
    6. Haber Aleksander - Duszniki Zdrój, Szopena
    7. Kapanowski Leopold - Kudowa Zdrój, Park Zdrojowy, tel. 214
    8. Korngut Edmund - Duszniki Zdrój, Pl. Sportowy 1
    9. Mańkowski Jerzy - Kłodzko, Al. Walecznych 14, tel. 27-88
  10. Menewaldowski Bolesław - Kłodzko, Kościuszki 9, tel. 21-61
  11. Milbert Zdzisław - Kłodzko, Wojska Polskiego 2  
  12. Murman Marian - Kudowa Zdrój, Witosa 3, tel. 365
  13. Przekwas Franciszek - Kłodzko Zdrój, Łukasińskiego 2
  14. Ptaszyński Edward - Nowa Ruda, Kolejowa 1
  15. Russ Gustaw - Kłodzko, Łukasińskiego 7
  16. Stabrowski Michał - Nowa Ruda, Rynek 27
  17. Urbański Antoni - Kłodzko, Pl. Jedności 5
  18. Wyczałek Stanisław - Al. Wojska Polskiego 36
 • POWIAT KOŻUCHOWSKI :
    1. Bagrowski Henryk - Nowa Sól, Dworcowa 1
    2. Banaszkiewicz Edward - Nowa Sól, 9-go Maja
    3. Drozdowski Bronisław - Nowa Sól, Wojska Polskiego 1 
    4. Łaruszkin Aleksander - Nowa Sól, Dworcowa 30
    5. Markowski Bogumił - Kożuchowo, 1-go Maja 3
 • POWIAT LEGNICKI :
    1. Bauer Ludwik - Legnica, Polna 10
    2. Burnatowicz Jan - Legnica, Czarneckiego 28
    3. Ciszewski Henryk - Legnica, Środkowa 76
    4. Grabowski Zdzisław - Legnica, Strzelecka 30
    5. Habowski Franciszek - Legnica, Wrocławska róg Jordana
    6. Kaznodziej Lidia - Parchonice
    7. Matwiejew Dymitr - Legnica, Złotogórska 23
    8. Mazur Felicjan - Legnica, Lipowa 4
    9. Michalski Mieczysław - Parchonice, Rynek 11
  10. Nieścioronek Walerian - Legnica, Panieńska 46
  11. Pastuszko Stanisław - Legnica, Pl. Dworcowy
  12. Pecyna marian - Legnica, Bielańska
  13. Przychoda Henryk - Legnica, Chojnowska 35
  14. Raciborska Maria - Legnica
 • POWIAT LUBAŃSKI : 
    1. Ankiel Daniel - Olszyna, Świętojańska 1
    2. GÓrczyński Leonard - Lubań, Łąkowa 1
    3. Górski Marian - Sulików, Pl. Wolności 8
    4. Osadza Roman - Lubań, Spółdzielcza 17
 • POWIAT LUBIŃSKI :
    1. Kulik Roman - Kaczanów
    2. Przyłuski Antoni - Lubin, Strzelecka 7
 • POWIAT LWÓWECKI :
    1. Bach Władysław - Mirsk, Żymierskiego 5
    2. Bidziński Aleksander - Lwówek, Czerwonej Armii 168
    3. Biweńkowski Tadeusz - Gryfów Śląski, Kolejowa 19a
    4. Bossowski Zygmunt - Wień, Pl. Bohaterów Nyssy 13/14
    5. Kuncewicz Stefan - Lwówek, Al. Wojska Polskiego 30
    6.
  Mróz Dominik - Gryfów Śląski, Kolejowa 7
 • POWIAT MILICKI :
    1. Wójcik Stanisław - Milicz. 1-go Maja 1
   
 • POWIAT NAMYSŁOWSKI :
    1. Hawrylak Jan - Namysłów, Strzelecka 18
    2. Szymala Wojciech - Namysłów, Piotra Pawła
 • POWIAT OLEŚNICKI :
    1. Dziugiel Janina - Oleśnica, Rynek 20
    2. Lewkun Zygmunt - Bierutów, Browarna 8
    3. Tomicki Włodzimierz - Oleśnica, Szopena 3
 • POWIAT OŁAWSKI :
    1. Nakielski Bronisław - Oława, Bolesława Chrobrego 5
    2. Żydło Bronisław - Oława, Pl. Staro-Zamkowy 25
 • POWIAT STRZELIŃSKI :
    1. Błaszczyk Bolesław - Strzelin, Mickiewicza 2
    2. Fatyga Władysław - Strzelin, Klasztorna 6
 • POWIAT SYCOWSKI :
    1. Kaczmarek Stefania - Twardogóra, Kolejowa 6
    2. Majewski Mieczysław - Syców, Powstańców 2
 • POWIAT SZPROTAWSKI :
    1. Koblewski Michał - Przemków, Lipowa 8
    2. Konkowski Marcin - Szprotawa, Stalina 26
    3. Szymkowiak Jan - Szprotawa, Bieruta
 • POWIAT ŚREDZKI : 
    1. Czapski Mikołaj - Środa Śląska, Pl. Wolności 10
 • POWIAT ŚWIDNICKI :
    1. Agizon Izaak - Świdnica, Jadwigi 13 m. 10
    2. Fajer Izaak - Świdnica, Ratuszowa 2
    3. Hamerski Piotr - Świdnica, Rynek 32
    4. Konaszewski Kazimierz - Świdnica, 1-go Maja 2
    5. Kuk Michał - Jaworzyna Śląska, Mickiewicza 1
    6. Kukułkówna Helena - Świdnica, Pułaskiego 22
    7. Len Michał - Świdnica, Marksa 19, 2 p.
    8. Matejun Julian - Strzegom, Kościelna 27, tel. 266
    9. Olton Eugeniusz - Świdnica, Pułaskiego 69
  10. Rychter Henryk - Świdnica, Kupiecka 31
  11. Schmidt Julian - Świebodzice, Kościelna 2/6
  12. Szczęsny Henryk - Świdnica, M. Nowotki 34 -36
  13. Urbański Alfred - Świebodzice, Rynek 7
  14. Żurawski Władysław - Żarów, Armii Czerwonej 49
 • POWIAT TRZEBNICKI :
    1. Pawłow Michał - Oborniki Śląskie, Stalina 17
 • POWIAT WAŁBRZYSKI :
    1. Burzyński Zygmunt - Wałbrzych, Niepodległości 211, tel. 19-56
    2. Cymerman Szymon - Biały Kamień, Traugutta 80
    3. Czurek Józef - Sobięcin, 1-go Maja 13
    4. Diakowicz Józef - Wałbrzych, Psie Pole 4
    5. Gałecki Feliks - Wałbrzych, Pl. Wolności 8
    6. Gwóźdź Gerard - Jedlina Zdrój, Niepodległości 4
    7. Holzman Marek - Wałbrzych, Słowackiego 3a
    8. Jakubowicz Marian - Wałbrzych, Limanowskiego 3
    9. Janczukowski Antoni - Wałbrzych, Rynek 4
  10. Krawiec Franciszek - Wałbrzych, 22-go Lipca 6
  11. Kulik Henryk - Wałbrzych, Chrobrego 1
  12. Lech Józef - Biały Kamień, Traugutta 116
  13. Lech Leon - Solice Zdrój, Kościuszki 19
  14. Lerner Henryk  - Wałbrzych, Stalina 52
  15. Marchbejn Szymon - Sobięcin, Średnia 2
  16. Markowicz Helena i Ota Błażek - Mieroszów, Stalina 8
  17. Meisenhendler Marian - Głuszyca, Grunwaldzka 10
  18. Nasiorowski Stefan - Sobięcin, 1-go Maja 19
  19. Siuda Tadeusz - Piastowo, Grunwaldzka 1
  20. Tokarz Anna - Boguszów, Pl. Odrodzenia 6
  21. Witkowski Mieczysław - Biały Kamień, Traugutta 89
  22. Zabierowski Czesław - Wałbrzych, Niepodległości 157
 • POWIAT WOŁOWSKI :
    1. Kocuba Julian - Wołów, Rynek 5
 • POWIAT WROCŁAWSKI :
    1. Hendzel Kazimierz - Kąty Śląskie, Świdnicka 9
 • POWIAT ZĄBKOWICKI :
    1. Bielewicz Mieczysław - Ziębice, Kolejowa 13
    2. Habnyk Józef - Zabkowice, Św. Wojciecha 4
    3. Piwko Kazimierz - Ziębice, Rynek 4
    4. Starow Mikołaj - Zabkowice, Rynek 30
    5. Vogelsang Jan - Złotystok, Bol. Chrobrego 225
 • POWIAT ZGORZELECKI :
    1. Michalak Wacław - Zgorzelec, Daszyńskiego 67
    2. Niziałkowski Stnisław - Zgorzelec, Kościuszki 4
    3. Pijanowski Stefan - Pieńsk, Bol. Chrobrego 35 
    4. Skrzyszowski Władysław - Rychwald, Kościuszki 450, tel. 405
    5. Vogt Jan - Pieński, Bol. Chrobrego 10
 • POWIAT ZŁOTORYJSKI :
    1. Mrugała Józef - Wojcieszów, Bol. Chrobrego 184
    2. Papież Marian - Złotoryja, Drzymały 8
    3. Pluta Karol - Świerzawa, Jeleniogórska 22
    4. Staszkiewicz Bronisław - Chojnów, Bol. Chrobrego 1
    5. Strzyszowski Józef - Złotoryja, Wieleńska 1
 • POWIAT ŻAGAŃSKI :
    1. Szczypior Henryk - Żagań, Cmentarna 4
 • POWIAT ŻARSKI :
    1. Cichanowicz Romuald - Żary, Dworcowa 23
    2. Janaszak Antoni - Żary, Bol. Chrobrego 21
    3. Lickiewicz Feliks - Żary, 9-go Maja 3
     
  [w:] Komitet Redakcyjny :
  SADŁOWSKI JULIAN - Prezes Związku Izb Rzemieślniczych R. P. w Warszawie, Poseł na Sejm
  Mgr ROSZKOWSKI TOMASZ - Dyrektor Związku Izb Rzemieślniczych R. P. w Warszawie
  GAWŁOWSKI WACŁAW - Członek Zarządu Związku Izb Rzemieślniczych R. P. w Warszawie
  Mgr KOSSOWSKI MARIAN - Wicedyrektor Związku Izb Rzemieślniczych R. P. w Warszawie
  WŁADYSŁAW ARTUR ZARĘBSKI - Konsultant Związku Izb Rzemieślniczych R. P.

                                    -KSIĘGA RZEMIOSŁA POLSKIEGO-
              Spółdzielnia Wydawnicza Informacja Gospodarcza "INGOS" 1949
  Fotografia - Uasługi, 4308 zakładów - http://firmy.pkt.pl/branza/fotografia_-_uslugi_Rm90b2dyYWZpYSAtIHVzs3VnaQ==.html
  Trwa uzupełnianie danych
   

 

 

 

  Copyright © Ryszard Sobczak