Strona główna
Historia
Starodruki dotyczące Rzemiosła Włocławskiego od 1452 roku
Księga Rzemiosła Polskiego rok 1949 (powiat włocławski)
Zapiski o Rzemiośle z lat 1939 - 1945
Biblioteczka Rzemieślnika
Sylwetki
Kalendarium budowy Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17
Oddanie nowych obiektów Spółdzielni i Przychodni Rzemieślniczej 1985 r.
Zarys Dziejów Domu Rzemiosła
Galeria
Baza danych
Starszyzna Cechowa: 1945-2016
Wykaz Warsztatów Rzemieślniczych: 1939-45
Pracownicy organizacji rzemieślniczych Włocławka i powiatu w latach 1945 - 2010
Starszyzna Cechowa: 1817-1939
Włocławska Izba Rzemieślnicza 1929-1938
Okólniki i pisma Izby Rzemieślniczej we Włocławku
Włocławskie Bractwo Strzeleckie (1577)
Zakłady fotograficzne
Chrześcijańskie Tow. Rzemieślników i Przemysłowców
Rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu w służbie społeczeństwu
Rzemieślniczy Chór "Lutnia"
Linki
Ciekawe strony
Kontakt
  Ciekawe strony

 

Historia kominiarstwa www.kominiarz.tychy.pl/historia_i_ciekawostki.php
Historia rzemiosła w Dobczyce   http://gci.dobczyce.pl/pobierz/cechy_dobczyckie.pdf
Historia CRR w Krakowie  http://www.crr.pl/index.php?p=h
Historia Cechu ... w Oświęcimiu  http://cech_oswiecim.w.interia.pl/historia.htm  
Historia CRR w Toruniu  www.cech.com.pl/historia.htm
Obchody Jubileuszowe 15-lecia reaktywowania Cechu Rzemiosł i Przedsiębior. w Mszczonowie
http://www.mszczonow.pl/nowa/index.php?ac=shw&pagenm=1&idd=56&dz=24&idw=1002
Galerie zdjęć ... CRR w Zakopanym www.cech.zakopane.pl/strony/galeria.html
Kowalstwo Polskie  www.kowalstwopolskie.pl/ 
Krajowy Cech Fotografów  www.fotograf.org.pl  
Zapomniane zawody  http://free.art.pl/podkowa.magazyn/nr41/zawody.htm
ICPPC - Ginące zawody  www.eko-cel.pl/index.php?id=zawody 
Cechy, rzemiosło i przedsiębiorczość  www.icech.pl/
Rzemiosło artystyczne  http://encyklopedia.interia.pl/katalog?kid=83
Rzemiosło znane i mniej znane  http://www.gagatek.atol.com.pl//rzemioslo.htm
Towarzystwo Rzemieślników Polskich http://www.zgora.pl/muzeum/archiwum/2004/rzemioslo.html

Genealogia Kochanowiczów ... http://www.corvinus.republika.pl/kochanowicz/historia2.html

Lata tradycji  www.irpoznan.com.pl/historia.php
Sala tradycji  http://www.i-pila/cech/galeria/html

Rzemiosło Koźla w Świetle Pieczęci Cechowych z XVI-XVIII w.
   www.k-k.pl/dokumenty/rzemioslo.html

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej
   Polskiej   www.bractwakurkowe.org.pl/index.php?open=news
Ordery, Odznaczenia i zaszczytne wyróżnienia nadawane Polskiej
   Rzeczpospolitej Ludowej  [...Tabela 73...]   http://klub.chip.pl/asnieg/prl/opis4.htm

Lista strat Wojska Polskiego 1918-20  http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=28

2 Włocławski Festiwal.Kultury.Nauki.Techniki www.wtn.pl/wloclawskifestiwal
Polskie Towarzystwo Historyczne  http://historicus.umk.pl/pth/index1.html  
Włocławski Słownik Biograficzny  www.wsb.wtn.pl
Premiera "Włocławskiego Słownika Biograficznego",Tom IV www.q4.pl/?id=17&news=108909
Koło Naukowe Historyków przy ... http://www.knh.wwi.pl/index.php

Bank zdjęć www.travelphoto.pl/miejscapl.htm#ww

  Copyright © Ryszard Sobczak