Strona główna
Historia
Starodruki dotyczące Rzemiosła Włocławskiego od 1452 roku
Księga Rzemiosła Polskiego rok 1949 (powiat włocławski)
Zapiski o Rzemiośle z lat 1939 - 1945
Biblioteczka Rzemieślnika
Sylwetki
Kalendarium budowy Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17
Oddanie nowych obiektów Spółdzielni i Przychodni Rzemieślniczej 1985 r.
Zarys Dziejów Domu Rzemiosła
Galeria
Baza danych
Starszyzna Cechowa: 1945-2016
Wykaz Warsztatów Rzemieślniczych: 1939-45
Pracownicy organizacji rzemieślniczych Włocławka i powiatu w latach 1945 - 2010
Starszyzna Cechowa: 1817-1939
Włocławska Izba Rzemieślnicza 1929-1938
Okólniki i pisma Izby Rzemieślniczej we Włocławku
Włocławskie Bractwo Strzeleckie (1577)
Zakłady fotograficzne
Chrześcijańskie Tow. Rzemieślników i Przemysłowców
Rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu w służbie społeczeństwu
Rzemieślniczy Chór "Lutnia"
Linki
Ciekawe strony
Kontakt
  Starszyzna Cechowa: 1817-1939

STARSZYZNA  I  PODSTARSZY  cechów  Włocławskich
w  latach 1817 – 1939

 

 

rok

    

    Społeczne funkcje
           cechowe

 

  Nazwisko i imię

           

                Podstarsi

 

1939

Starszy  Cechu
Blacharzy

Baranowski  Edward

 

Starszy  Cechu
Cieśli

Krogólski  Józef

 

Starszy  Cechu
Fryzjerów i Perukarzy

Bromont  Henryk

 

Starszy  Cechu
Kołodziejów, Koszykarzy

Zasada  Wincenty

 

Starszy  Cechu
Kowali

Kozłowski  Józef

 

Starszy  Cechu
Krawców

Musiałkiewicz  Franciszek

 

Starszy  Cechu
Malarzy i Lakierników

Drzewiecki  Jan

 

Starszy  Cechu
Murarzy

Koperski  Józef

 

Starszy  Cechu
Piekarzy

Gnezner  Leopold

 

Starszy  Cechu
Powroźników

Turski  Stanisław

 

Starszy  Cechu
Rymarzy i Powroź.

Stalewski  Sz.

 

Starszy  Cechu
Rymarzy,  Siodlarzy
i Tapicerów

 

Rzdkowolski  J.

 

 

Starszy  Cechu
Rzeźników i Wędliniarzy

Sieczkowski  Adam

 

Starszy  Cechu
Ślusarzy, Tokarzy
Brązowników Kotlarzy
Pilnikarzy

 

Hibner  Władysław

 

Starszy  Cechu
Stolarzy i Bednarzy

Tęsiorowski  Franciszek

 

Starszy  Cechu
Szewców

Długołęcki  Z.

 

Starszy  Cechu
Zdunów

Kwitliński  Stefan

 

 

1938

Starszy  Cechu
Blacharzy

Baranowski  Edward

 

Starszy  Cechu
Cieśli

Krogólski  Józef

 

Starszy  Cechu
Fryzjerów i Perukarzy

Bromont  Henryk

 

Starszy  Cechu
Kołodziejów, Koszykarzy

Zasada  Wincenty

 

Starszy  Cechu
Kowali

Kozłowski  Józef

 

Starszy  Cechu
Krawców

Musiałkiewicz  Franciszek

 

Starszy  Cechu
Malarzy i Lakierników

Drzewiecki  Jan

 

Starszy  Cechu
Murarzy

Koperski  Józef

 

Starszy  Cechu
Piekarzy

Gnezner  Leopold

 

Starszy  Cechu
Powroźników

Turski  Stan.

 

Starszy  Cechu
Rymarzy i Powroźników

Stalewski  Sz.

 

Starszy  Cechu
Rymarzy, Siodlarzy
i Tapicerów

 

Rzadkowolski  J.

 

Starszy  Cechu
Rzeźników, Wędliniarzy

Sieczkowski  Adam

 

Starszy  Cechu
Ślusarskiego, Tokarskiego Brązowniczego Kotlarskiego

i Pilnikarzy

 

Hibner  Władysław

 

Starszy  Cechu
Stolarskiego
i Bednarskiego

Tęsiorowski  Franciszek

 

Starszy  Cechu
Szewckiego 

Długołęcki  Z.

 

Starszy  Cechu
Zdunów

Kwitliński  Stefan

 

 

1937

Starszy  Cechu
Blacharski

Baranowski  Edward

 

Starszy  Cechu
Cieśli

Krogulski  Józef

 

Starszy  Cechu
Fryzjerów i Perukarzy

Bromont  Henryk

 

Starszy  Cechu
Kołodziejów, Koszykarzy

Zasada  Wincenty

 

Starszy  Cechu
Kowali

Kozłowski  Józef

 

Starszy  Cechu
Krawców

Musiałkiewicz
Franciszek

 

Starszy  Cechu
Malarzy  Lakierników

Drzewiecki  Jan

 

Starszy  Cechu
Murarzy

Koperski  Józef

 

Starszy  Cechu
Piekarzy

Gnezner  Leopold

 

Starszy  Cechu
Powroźników

Turski  Stanisław

 

Starszy  Cechu
Rymarzy i Powroźników

Stalewski  Sz.

 

Starszy  Cechu
Rymarzy, Siodlarzy            

i Tapicerów

 

Rzadkowolski  J.

 

Starszy  Cechu
Rzeźników, Wędliniarzy

Banasiak  Jan

 

Starszy  Cechu
Ślusarzy, Tokarzy, Brązowników, Kotlarzy     

i Pilnikarzy

 

Hibner  Władysław

 

Starszy  Cechu
Stolarzy i Bednarzy

Tęsiorowski
Franciszek

 

Starszy  Cechu
Szewców

Długołęcki  Z.

 

Starszy  Cechu
Zdunów

Kwitliński  Stefan

 

 

1936

Starszy  Cechu
Fryzjerów i Perukarzy

Kott  Józef

Jarczyński  Ksawery

Leszczyński  Franciszek

Starszy  Cechu
Kowali

Kozłowski  Józef

Żuchowski  W.
Dettko  T.

Starszy  Cechu
Krawców

Musiałkiewicz
Franciszek

Tomczak  Tomasz
Oster  Hieronim

Starszy  Cechu

Malarzy i Lakierników

Drzewiecki  Jan

 

Starszy  Cechu
Murarzy
Koperski  Józef

Starszy  Cechu

Stolarzy i Bednarzy

Hanuszkiewicz  Leon

 

Starszy  Cechu

Zdunów

Kwitliński  Stefan

 

 

1935

Starszy  Cechu
Fryzjerów i Perukarzy

Bromont  Henryk

 

Starszy  Cechu
Kowali

Kozłowski  Józef

Żuchowski  W.
Dettko  T.

Starszy  Cechu
Krawców

Musiałkiewicz  Franciszek

 

Starszy  Cechu
Szewców i Cholewkarzy

Laur  Józef

 

 

1934

Starszy  Cechu
Blacharzy

Baranowski
Henryk

Mazurski  Andrzej

Drużyński  Franciszek

Starszy  Cechu
Cieśli

Krygulski  Józef

Janus  Leonard

Janaszczyk  Józef

Starszy  Cechu
Fryzjerów i Perukarzy

Bromont  Henryk

Szczepański  Stefan

Leszczyński  Ludwik

Starszy  Cechu

Kołodziej i Koszykarzy

Zasada  Wincenty

Nitecki  Stefan

Lisiecki  Józef

Starszy  Cechu
Kowali

Kozłowski  Józef

Kapuściński  Jan

Krasucki  Wincenty

Starszy  Cechu
Krawców

Galewicz  Kazimierz

Musiałkiewicz  Franciszek

Oster  Hieronim

Starszy  Cechu
Malarzy i Lakierników

Czerniewski  Józef

Konarzewski  Antoni
Feber  Błażej

Starszy  Cechu

Murarzy

Dukland Józef

Wróblewski  Michał

Kwiatkowski  Józef

Starszy  Cechu
Piekarzy

Gnezner  Leopold

Daroszewski  Jan

Mrożewski  Bernard

Starszy  Cechu

Powroźników

Turski  Stanisław

Domieniecki  Hugo

Skonieczny Wincenty

Starszy  Cechu

Rzeźniczo Wędliniarskiego

 

Bocheński  Antoni

Banasiak  Jan

Bajończyk  Wacław

Starszy  Cechu
Rymarzy, Siodlarzy
i Tapicerów

 

Walter  Rudolf

 

Szczepański  Franciszek

Jaźwiecki  Jan

Starszy  Cechu

Stolarzy i Bednarzy

Tęsiorowski

Franciszek

Olszewicz  Jan

Lipiński  Stanisław

Starszy  Cechu
Szewców

Długołęcki  Zygmunt

Laur  Józef

Piotrowski  Władysław

Starszy  Cechu
Ślusarzy, Tokarzy, Brązowników, Kotlarzy

i Pilnikarzy

 

Hibner  Władysław

 

Łukomski  Kazimierz

Dobrzyński  Leon

Starszy  Cechu

Zdunów

Kwitliński  Stefan

Nowakowski  Hieronim

Skowroński  Kazimierz

 

1933

Starszy  Cechu
Cieśli

Okupski  Konstanty

 

Starszy  Cechu
Fryzjerów i Perukarzy

Kott  Józef

 

Starszy  Cechu
Kołodziei i Koszykarzy

Zasada  Wincenty

 

Starszy  Cechu
Kowali

Kozłowski  Józef

 

Starszy  Cechu
Krawców

Łukawski  Bolesław

 

Starszy  Cechu
Malarzy i Lakierników

Skalski  Stanisław

 

Starszy  Cechu
Murarzy

Wróblewski  Michał

 

Starszy  Cechu
Piekarzy

Gnezner  Leopold

 

Starszy  Cechu
Rymarzy, Siodlarzy
i  Tapicerów

 

Rzadkowolski  Józef

 

Starszy  Cechu
Rzeźniczo-Wędliniarskiego

 

Bocheński  Antoni

 

Starszy  Cechu
Stolarzy i Bednarzy

Hanuszkiewicz  Leon

 

Starszy  Cechu
Szewców

Laur  Józef

 

Starszy  Cechu
Ślusarzy, Tokarzy, Brązowników, Kotlarzy
i Pilnikarzy

 

Hibner  Władysław

 

Starszy  Cechu
Zdunów

Kwitliński  Stefan

 

Starszy  Cechu
Zegarmistrzów, Grawerów

i Jubilerów

 

Hersz  Blu Abram

 

 

1932

Starszy  Cechu
Fryzjerów i Perukarzy

Kott  Józef

Rokicki  Józef

Pawłowski

Starszy  Cechu
Krawców

Łukomski  Bolesław

Galewicz  K.
 Musiałkiewicz F.

Starszy  Cechu
Piekarzy

Gnezner  Leopold

Daroszewski
Rafalski

Starszy  Cechu
Rzeźniczo-Wędliniarskiego
Bocheński  Antoni

 

1931

Starszy  Cechu
Cieśli

Okupski  Konstanty

Krogulski  Józef
Bartosiewicz  Józef

Starszy  Cechu
Fryzjerów i Perukarzy

Kott  Józef

Rokicki  Józef
Leszczyński Franciszek

Starszy  Cechu
Kołodziei i Koszykarzy

Zasad  Wincenty

Lisiecki  Józef
Strzelecki  Edmund

Starszy  Cechu
Kowali

Kozłowski  Józef

Chybalski  Henryk
Nieznański  Ignacy

Starszy  Cechu
Krawców

Szałkowski  Antoni

Galewicz  Kazimierz
Szarwarkowski  Franciszek

Starszy  Cechu
Malarzy i Lakierników

Skalski  Stanisław

Drzewiecki  J.
Krużyński J.

Starszy  Cechu
Murarzy

Kwiatkowski  Jakób

Zieliński  Feliks
Wysocki A.

Starszy  Cechu
Piekarzy

Gnezner  Leopold

Mrożewski  Bernard
Babecki  Edward

Starszy  Cechu
Rymarzy, Siodlarzy
i Tapicerów

 

Rzadkowolski  Józef

Dzięciołowski  Tadeusz
Jaźwiecki  Jan

Starszy  Cechu
Rzeźników i Wędliniarzy

 

Bocheński  Antoni
Bajończyk  Wacław

Starszy  Cechu
Stolarskiego                       

i Bednarskiego

Lipiński  Stanisław

Hanuszkiewicz  Leon
Kubatowicz  Teofil

Starszy  Cechu
Szewskiego

Kropski  Adam

Różański  Marian
Wójcik

Starszy  Cechu
Ślusarskiego, Tokarskiego, Brązowniczego, Kotlarskiego

i Pilnikarzy

 

Hibner  Władysław


Kowalski  Stanisław
Rudziński  Henryk

Starszy  Cechu
Zdunów

Malendowicz  Mateusz

Kwitliński  Stefan
Wilczyński  Stanisław

 

1930

Starszy  Cechu
Bednarskiego

Brym  Ludwik

Musiałkiewicz  Karol  

Starszy  Cechu
Cieśli

Okupski  Konstanty

Krogulski  Józef
Bartoszewicz  J.

Starszy  Cechu
Fryzjerów

Kott  Józef

Leszczyński  Franciszek
Rokicki  Józef

Starszy  Cechu
Kowali

Kozłowski  Józef

Chybalski  Henryk
Nieznański  Ignacy 

Starszy  Cechu
Krawców

Szałkowski  Antoni

Galewicz  Kazimierz
Szarwarkowski  Franciszek

Starszy  Cechu
Koszykarzy

Ziółkowski  Wincenty

Sobiecki  Bolesław

Starszy  Cechu
Malarzy i Lakierników

Skalski  Stanisław

Drzewiecki  Jan
Krużyński  Jan

Starszy  Cechu
Murarzy

Konwicki  Franciszek

Wróblewski  Michał

Starszy  Cechu
Piekarzy

Gnezner  L.

Mrożewski  B.
Babecki  E.

Starszy  Cechu
Rymarsko-Tapicerskiego

Rzadkowolski  Józef

Dzięciołowski  Tadeusz
Jaźwiecki  Jan

Starszy  Cechu
Rzeźników

Grzelachowski  Jerzy

Bajończyk  Wacław
Bocheński  Antoni

Starszy  Cechu
Stelmachów

Rogiewicz  Czesław

Strzelecki

Starszy  Cechu
Stolarskiego

Lipiński  Stanisław

Podolski  Kazimierz

Starszy  Cechu
Szewców

Kropski  Adam

Różański  M.
Wójcik.

Starszy  Cechu
Ślusarskiego

Łopacki  Henryk

Musiałkiewicz  Wacław

Starszy  Cechu
Zduńskiego

Malendowicz Mateusz

Kwitliński  Stefan
Wilczyński  Stanisław

 

1929

Starszy  Cechu
Bednarskiego

Brym  Ludwik

Musiałkiewicz  Karol

Starszy  Cechu
Ciesielski

Okupski  Konstanty

Ziółkowski  Ignacy

Starszy  Cechu
Fryzjerów

Kott  Józef

Adam  Stanisław
Rokicki  Józef

Starszy  Cechu
Kowali

Żuchowski  Wawrzyniec

Mańkowski  Jan

Starszy  Cechu
Koszykarzy

Ziółkowski  Wincenty

Sobiecki  Bolesław

Starszy  Cechu
Krawców

Szałkowski  Antoni

Zbyrowski  Konstanty

Starszy  Cechu
Malarzy

Linde  Jan

Czerniewski  Józef

Starszy  Cechu
Murarzy

Konwicki  Franciszek

Wróblewski  Michał

Starszy  Cechu
Piekarzy

Gnezner  Leon

Mrożewski  B.
Babecki  E.

Starszy  Cechu
Rymarsko-Tapicerski

Dzięciołowski Tadeusz

Rzadkowolski  Józef

Starszy  Cechu

Rzeźników

Kłódkowski  Wacław

Bajończyk  Wacław
Bocheński Antoni

Starszy  Cechu
Stelmachów

Rogiewicz  Czesław

Strzelecki.

Starszy  Cechu
Stolarskiego

Lipiński  Stanisław

Podolski  Kazimerz

Starszy  Cechu
Szewców

Kropski  Adam

Różański  M.
Wójcik.

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Łopacki  Henryk

Musiałkiewicz  Wacław

Starszy  Cechu
Zdunów

Skowroński  Kazimierz

Malendowicz  Mateusz

 

1928

Starszy  Cechu
Bednarzy

Brym  Ludwik

Musiałkiewicz  Karol

Starszy  Cechu
Cieśli

Okupski  Konstanty

Ziółkowski  Ignacy

Starszy  Cechu
Fryzjerów

Kott  Józef

Opoczyński  Leon

Starszy  cechu
Kowali

Żuchowski  Wawrzyniec

Mańkowski  Jan

Starszy  Cechu
Koszykarzy

Ziółkowski
 
Wincenty

Sobiecki  Bolesław

Starszy  Cechu
Krawców

Szałkowski  Antoni

Zbyrowski  Konstanty

Starszy  Cechu
Malarzy

Linde  Jan

Czerniewski  Józef

Starszy  Cechu
Murarzy

Konwicki  Franciszek

Wróblewski  Michał

Starszy  Cechu
Piekarzy

Mohr  Juliusz

Bahr  Zygmunt

Starszy  Cechu
Rymarsko-tapicerskiego

Dzięciołowski Tadeusz

Rzadkowolski  Józef

Starszy  Cechu
Rzeźników

Grzelachowski  Józef

Kolski  Bronisław

Starszy  Cechu
Stelmachów

Nowakowski  Stanisław

Zasad  Wincenty

Starszy  Cechu
Stolarzy

Mokrzycki  Józef

Tomaszewski  Antoni

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Kordos  Władysław

Musiałkiewicz  Wacław

Starszy  Cechu
Szewców

Młodkowski  Wacław

Skulimowski  Jan

Starszy  Cechu
Zdunów

Skowroński  Kazimierz

Malendowicz  Mateusz

 

1927

Starszy  Cechu
Kowali

Żuchowski
Wawrzyniec

Mańkowski  J.

Starszy  Cechu

Krawców

Szałkowski  Antoni

Zborowski  Konstanty

Starszy  Cechu
Piekarzy

Mohr  Juljusz Buhr  Zygmunt

Starszy  Cechu

Rzeźników

Grzelachowski  Józef

Kolski  Bronisław

Starszy  Cechu
Stolarzy

Mokrzycki  Józef

Rokicki  W.

Starszy  Cechu
Szewców

Młodkowski 
Wacław

 

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Kordos  Władysław

Musiałkiewicz  Wacław

Starszy  Cechu

Tapicerów

Dzięciołowski

Tadeusz

Rzadkowolski

Józef

Starszy  Cechu
Zdunów

Skowroński  Kazimierz

Malendowicz

 

1926

Starszy  Cechu
Bednarskiego

Brym  Ludwik

Musiałkiewicz  Karol

Starszy  Cechu
Cieśli

Okupski  Konstanty

Ziółkowski  Ignacy

Starszy  Cechu

Fryzjerów

Kott  Józef

Opoczyński  Leon

Starszy  Cechu
Kowali

Żuchowski  Wawrzyniec

Mańkowski  Jan

Starszy  Cechu
Koszykarzy

Ziółkowski  Wincenty

Sobiecki  Bolesław

Starszy  Cechu
Krawców

Szałkowski  Antoni

Zborowski  Konstanty

Starszy  Cechu
Malarzy

Linde  Jan

Czerniewski  Józef

Starszy  Cechu
Murarzy

Konwicki  Franciszek

Wróblewski  Michał

Starszy  Cechu
Rymarsko-Tapicerskiego

Dzięciołowski Tadeusz

Rzadkowolski  Józef

Starszy  Cechu
Rzeźników

Grzelachowski
Józef

Kolski  Bronisław

Starszy  Cechu
Stelmachów

Nowakowski  Stanisław

Zasada  Wincenty

Starszy  Cechu
Stolarzy

Mokrzycki  Józef

Tomaszewski  Antoni

Starszy  Cechu
Szewców

Młotkowski
Wacław

Skulimowski  Jan

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Kordos  Władysław

Musiałkiewicz  W.

Starszy  Cechu
Zdunów

Skowroński Kazimierz

Malendowicz  Mateusz

 

1925

Starszy  Cechu
Cieśli

Okupski  Konstanty

Ziółkowski  Ignacy

Starszy  Cechu
Fryzjerów

Kott  Józef

Opoczyński  Leon

Starszy  Cechu

Piekarzy

Mohr  Juliusz

Bahr  Zygmunt

Starszy  Cechu
Stolarzy

Mokrzycki  Józef

 

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Wendołowski  Andrzej

Musiałkiewicz 

 

1924

Starszy  Cechu

Cieśli

Okupski  Konstanty

Ziółkowski  Ignacy

Starszy  Cechu
Fryzjerów

Kott  Józef

Opoczyński  Leon

Starszy  Cechu
Kowali

Mańkowski  Jan

 

Starszy  Cechu
Piekarzy

Mohr  Juliusz

Bahr  Zygmunt

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Wendołowski
Andrzej

Musiałkiewicz

 

1923

Starszy  Cechu

Cieśli

Okupski  Konstanty

Ziółkowski  Ignacy

Starszy  Cechu
Kowali

Mańkowski  Jan

 

 

Starszy  Cechu
Piekarzy

Mohr  Juliusz

 

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Musiałkiewicz

 

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Piotr

Brzechwa  W.

 

1922

Starszy  Cechu
Cieśli

Okupski  Konstanty

Ziółkowski  Ignacy

Starszy  Cechu
Piekarzy

Mohr  Juliusz

 

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Musiałkiewicz

Wendołowski  Andrzej

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Piotr

Brzechwa  W.

 

1921

Starszy  Cechu
Bednarzy

Rode  Edward

Górzyński  Balcer

Starszy  Cechu
Cieśli

Okupski  Konstanty

Ziółkowski  Ignacy

Starszy  Cechu
Fryzjerów i Perukarzy

Kott  Józef

Opoczyński  Leon

Starszy  Cechu
Kowalskiego

Gólczyński  Józef

Żuchowski  Wawrzyniec

Starszy  Cechu
Krawców

Łukawski  Bolesław

Zborowski  Konstanty

Starszy  Cechu
Malarzy

Linde  Jan

Karczewski  Antoni

Starszy  Cechu
Murarzy

Miciński  Aleksander

Konwicki  Franciszek

Starszy  Cechu
Piekarzy

Pieper  Karol

Mohr  Juliusz

Starszy  Cechu
Rzeźników

Grzelachowski  Józef

Pietrzakowski  Stefan

Starszy  Cechu
Stelmachów

Wendołowski  Ludwik

Roszek  Konstanty

Starszy  Cechu
Stolarzy

Mokrzycki  Józef

Tomaszewski  Antoni

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Musiałkiewicz  Antoni

Wendołowski  Andrzej

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Piotr

Bobowski  Dominik

Starszy  Cechu
Tapicerów

Dzięciołowski  Tadeusz

Rzadkowolski  Józef

Starszy  Cechu
Zdunów

Kwitliński  Stefan

Syrowski  Józef

 

1920

Starszy  Cechu

Bednarzy

Rode  Edward

Górzyński  Balcer

Starszy  Cechu
Cieśli

Okupski  Konstanty

Ziółkowski  Ignacy

Starszy  Cechu

Piekarzy

Pieper  Karol

Mohr  Juliusz

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Musiałkiewicz

Wendołowski  Andrzej

 

1919

Starszy  Cechu
Bednarzy

Rode  Edward

Górzyński  Balcer

Starszy  Cechu
Cieśli

Okupski  Konstanty

Ziółkowski  Ignacy

Starszy  Cechu
Kowalskiego

Gólczyński  Józef

Krasucki  Stanisław

Starszy  Cechu
Krawieckiego

Łukawski  Bolesław

Szałkowski  Antoni

Starszy  Cechu
Kupców

Mühsam  Hugo

Lewiński  Józef

Starszy  Cechu
Murarzy

Miciński  Aleksander

Konwicki  Franciszek

Starszy  Cechu
Piekarzy

Baurski  Stefan

Rafalski  Michał

Starszy  Cechu
Rzeźników

Kłódkowski  Wacław

Motyliński  Władysław

Starszy  Cechu
Siodlarzy

Muszyński  Antoni

Piasecki  Piotr

Starszy  Cechu
Stelmachów

Wendołowski  Ludwik

Roszek  Konstanty

Starszy  Cechu
Stolarzy

Styczyński  Michał

Tomaszewski  Antoni

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Piotr

Kuczkowski  Stanisław

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Musiałkiewicz  Antoni

Konopczyński  Jan

Starszy  Cechu
Zdunów

Syrowski  Józef

Kwitliński  Stefan

 

1918

Starszy  Cechu
Bednarskiego

Rode  Edward

Gurzyński  Balcer

Starszy  Cechu
Cieśli

Okupski  Konstanty

Ziółkowski  Ignacy

Starszy Cechu
Koszykarskiego
Data założenia Cechu 13.01.1918
za Starszych :


Ziółkowski 
Roman


Wenge
  Leopold
(Barket  M.)

Starszy  Cechu
Kowalskiego

Gólczyński  J.

Krasucki  S.

Starszy  Cechu
Krawieckiego

Truszkowski  Antoni

Kościelski  Kazimierz

Starszy  Cechu
Kupieckiego

Mühsam  Hugo

Lewiński  Józef

Starszy  Cechu
Murarzy

Klimkowski  Jan

Wróblewski  Michał

Starszy  Cechu
Piekarzy

Glasenapp  Leopold

Krebs  Emil

Starszy  Cechu
Rzeźników

Kłódkowski  Wacław

Motyliński  Władysław

Starszy  Cechu
Siodlarzy

Marczewski  L.

Muszyński  Antoni

Starszy  Cechu
Stelmachów

Wędołowski  Ludwik

Roszek  Konstanty

Starszy  Cechu
Stolarzy

Schroko   Rudolf

Irzykowski  Antoni

Starszy  Cechu
Szewców

Wujciński  F.

Brzechwa  W.

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Musiałkiewicz  Antoni

Wyględowski  Jan

Starszy  Cechu
Zdunów

Syrowski  J.

Kwitliński  S.

 

1917

Starszy  Cechu
Bednarskiego

Wojciechowski  A.

Wroński  Feliks

Starszy  Cechu
Ciesielskiego

Okupski  Konstanty

Ziółkowski  Ignacy

Starszy  Cechu
Koszykarzy

Ziółkowski  Roman

Wenge  Leopold

Starszy  Cechu
Kowali

Gółczyński  J.

Krasucki  S.

Starszy  Cechu
Krawców

Miller  Juljan

Łukawski  Bolesław

Starszy  Cechu
Murarzy

Klimkowski  Jan

Wróblewski  Michał

Starszy  Cechu
Piekarzy

Glasenapp  Leopold

Krebs  Gustaw  Emil

Starszy  Cechu
Rzeźników

Kłódkowski 

Wacław

Motyliński 

Władysław

Starszy  Cechu
Siodlarzy

Marczewski 
Ludwik

Muszyński 

Antoni

Starszy  Cechu
Stelmachów

Wędołowski 

Ludwik

Roszek 

Konstanty

Starszy  Cechu
Stolarzy

Schrocko 

Rudolf

Irzykowski 

Antoni

Starszy  Cechu
Szewców

Wójciński  F.

Brzechwa  W.

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Musiałkiewicz  Antoni

Wyględowski  Jan

Urząd  Starszych  Zgromadzenia  Kupców

Mühsam  Hugo

Lewiński  Józef

Starszy  Cechu
Zdunów

Syrowski  J.

Kwitliński  S.

 

1916

Starszy  Cechu

Bednarzy

Wojciechowski
Antoni

Wroński  Feliks

Starszy  Cechu
Cieśli
Okupski 
Konstanty
Ziółkowski 
Ignacy
Starszy  Cechu
Koszykarzy

Starszy  Cechu    
Kowali

Gałczyński  J.  Krasucki  S.
Starszy  Cechu
Krawców
Miller  Juljan
Starszy  Cechu
Murarzy
Klimkowski  Jan Wróblewski  Michał
Starszy  Cechu
Piekarzy
Glasenapp 
Leopold
Krebs  Gustaw  Emil
Starszy  Cechu
Rzeźników
Kłódkowski 
Wacław
Motyliński 
Władysław
Starszy  Cechu
Siodlarzy
Marczewski 
Ludwik
Muszyński 
Antoni
Starszy  Cechu
Stelmachów

Wędołowski 
Ludwik

Roszek 
Konstanty
Starszy  Cechu
Stolarzy
Irzykowski  Antoni

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Musiałkiewicz  Antoni

Wyględowski  Jan

Starszy  Cechu

Zdunów

Syrowski  Józef

Kwitliński  Stefan

 

1915

Starszy  Cechu

Kowali

Gółczyński  J.

Krasucki  S.

Starszy  Cechu

Szewców

Wójcik  Franciszek

Brzechwa  W.

Starszy  Cechu

Zdunów

Syrowski  J.

Kwitliński  S.

 

1914

Starszy  Cechu
Bednarzy

Wojciechowski  A.

Lamparski  E.

Starszy  Cechu
Koszykarzy

Krutz  J.

Ziółkowski  Wincenty

Starszy  Cechu
Kowali

Gółczyński  J.

Krasucki  S.

Starszy  Cechu
Krawców 

Truszkowski  A.

Łukawski  B.

Starszy  Cechu
Murarzy

Klimkowski  Jan

Jaworski  F.

Starszy  Cechu
Piekarzy

Baurski  S.

Brykalski  Józef

Starszy  Cechu
Rzeźników

Jeszke  A.

Kolski  B.

Starszy  Cechu
Siodlarzy

Marczewski  L.

 

Starszy  Cechu
Stelmachów

Rzekoński  S.

Wendołowski  L.

Starszy  Cechu
Stolarzy

Mokrzycki  J.

Rokicki  N. W.

Starszy  Cechu
Szewców

Wójciński  Franciszek

Brzechwa  W.

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Musiałkiewicz  Antoni

Wyględowski  J.

Starszy  Cechu
Zdunów

Syrowski  J.

Kwitliński  S.

 

1913

Starszy  Cechu
Bednarzy

Wojciechowski  A.

Lamparski  E.

Starszy  Cechu
Koszykarzy

Kreutz  J.

Ziółkowski  Wincenty

Starszy  Cechu
Kowali

Gólczyński  J.

Krasucki  S.

Starszy  Cechu
Krawców

Truszkowski  A.

Łukawski B.

Starszy  Cechu
Murarzy

Klimkowski  Jan

Jaworski  F.

Starszy  Cechu
Piekarzy

Baurski  S.

Brykalski  Józef

Starszy  Cechu
Rzeźników

Jeszke  A.

Kolski  B.

Starszy  Cechu
Siodlarzy

Marczewski  L.

Szmidt  Marcin

Starszy  Cechu
Stelmachów

Rzekoński  S.

Wendołowski  L.

Starszy  Cechu
Stolarzy

Mokrzycki  J.

Rokicki  N. W.

Starszy  Cechu
Szewców

Wójciński  F.

Brzechwa  W.

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Musiałkiewicz Antoni

Wyględowski  J.

Starszy  Cechu
Zdunów

Syrowski  J.

Kwitliński  S.

 

1912

Starszy  Cechu
Piekarzy

Baurski

 

Starszy  Cechu
Szewców

Wójciński  Franciszek

Brzechwa  W.

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Musiałkiewicz Antoni

 

1911

Starszy  Cechu
Piekarzy

Baurski

 

Starszy  Cechu
Rymarzy  Siodlarzy
i Tapicerów

Marczewski
Ludwik

Szmidt  Marcin

Starszy  Cechu
Szewców

Wójciński  Franciszek

Brzechwa  W.

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Musiałkiewicz
Antoni

 

 

1910

Starszy  Cechu
Piekarzy

Baurski 

 

Starszy  Cechu
Szewców

Wójciński  Franciszek

Brzechwa  W.

Starszy  Cechu
Ślusarzy

Musiałkiewicz
Antoni

Wyględowski  J.

1909

Starszy  Cechu
Piekarzy

Baurski

 

1908

Starszy  Cechu
Szewców

Wójciński  Franciszek

Brzechwa  W.

 

1907

Starszy  Cechu

Rzeźników

Jeszke  A.

Kłódkowski  Wacław

Starszy  Cechu
Szewców

Wójciński  Franciszek

Brzechwa  W.

1906

Starszy  Cechu
Szewców

Wójciński  Franciszek

Brzechwa  W.

1905

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

 

1904

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

 

1903

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

Łęcki  M.

1902

 

 

 

1901

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

Łęcki  M.

1900

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

Łęcki  M.

1899

Starszy  cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

Łęcki  M.

1898

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

Łęcki  M.

1897

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

Łęcki  M.

1896

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

Łęcki  M.

1895

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

Wierzbowski

1894

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

Wierzbowski

1893

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

Wierzbowski

1892

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

Wierzbowski

1891

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

Kazikowski  A.

1890

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

Kazikowski  A.

1889

Starszy  Cechu
Szewców

Mańkowski  Józef

Kazikowski  A.

1888

Starszy  Cechu
Szewców

Raniszewski

Mańkowski  J.

1887

Starszy  Cechu
Szewców

Raniszewski

Mańkowski  J.

1886

Starszy  Cechu
Szewców

Raniszewski

Mańkowski  J.

1885

Starszy  Cechu
Szewców

Sutorowski  W.

Mańkowski  J.

1884

Starszy  Cechu
Szewców

Sutorowski  W.

Mańkowski  J.

 

1883

Starszy  Cechu
Rymarzy  Siodlarzy
i Tapicerów

 

Rejer

 

Kochanowicz  Jan

Starszy  Cechu
Szewców

Sutorowski  W.

Mańkowski  J.

1882

Starszy  Cechu
Szewców

Sutorowski  W.

Mańkowski  J.

1881

Starszy  Cechu
Szewców

Sutorowski  W.

Mańkowski  J.

1880

Starszy  Cechu
Szewców

Sutorowski  W.

Mańkowski  J.

1879

Starszy  Cechu
Szewców

Sutorowski  W.

Mańkowski  J.

 

1878

Starszy  Cechu

Rzeźników

Bajończyk  F.

Majer  A.

Starszy  Cechu
Szewców

Sutorowski  W.

Mańkowski  J.

1877

Starszy  Cechu
Szewców

Wentzel  A.

Gałkiewicz

1876

Starszy  Cechu
Szewców

Wentzel  A.

Gałkiewicz

1875

Starszy  Cechu
Szewców

Wentzel  A.

Gałkiewicz

1874

Starszy  Cechu
Szewców

Wentzel  A.

Gałkiewicz


1866
Starszy  Cechu
Bednarzy
Data założenia
Cechu 13.12.1866
za Starszych:


Grupa
  L.


Lamparski
  L.


1861

Starszy  Cechu
Siodlarzy i Rymarzy
Data założenia Cechu
27.03.1861
za Starszych :

Kępiński
Karol

Porębski
Antoni

1858

Starszy  Cechu
Ślusarzy
Data założenia  Cechu
07.06.1858
za Starszych :Kwiatkowski
  F.


Kraszewski
  M.

1851
Starszy  Cechu
Murarzy i Cieśli
Data założenia  
Cechu 04.06.1851 
za Starszych :

Kępiński
Karol

Porębski
Antoni

1826

Starszy  Cechu

Krawców

Madeyski

Franciszek

Leszczyński  I.


1824
Starszy Cechu
Kowali
Data założenia
Cechu  09.07.1824
za Starszych :

Stolarski


Szeminga
Michał
1822 Starszy  Cechu
Stelmachów
Data założenia
Cechu 30.05.1822
za Starszych :
Grupe[g]
Krystian
Piotrowski
Józef

1821
Starszy  Cechu
Tokarz
Data założenia
Cechu 02.03.1821
za Starszych :

 

Porębski Antoni

1818 Starszy  Cechu
Koszykarzy
Ziółkowski
Wincenty
Barket  M.

 


1817

 

Starszy  Cechu
Krawców
Data założenia
Cechu - 1817 -
za Starszych:
(1544)


Majewski
Franciszek
Starszy  Cechu
Piekarzy
Data założenia
Cechu  09.12.1817
za Starszych:

Dyżewski

Marcin
Starszy  Cechu
Rzeźników
Data założenia
Cechu  02.12.1817
za Starszych:  
(1339)
Starszy  Cechu
Szewców
Data założenia Cechu
07.12.1817
za Starszych:
(1452)


Rejmanowski

Franciszek


Mroczkowski
Władysław

Starszy  Cechu
Zdunów
Data założenia
Cechu  09.12.1817
za Starszych:


Serowski

Piotr

Dzierżanowski

Piotr


Sztandar Cechu Kowali
"
sprawiono" i poświęcono w dniu 15 czerwca 1921 r., za Starszyzny :
Starszy  Cechu - Golczyński  Józef
Podstarszy Cechu - Żuchowski  Wawrzyniec

Sztandar Cechu Piekarzy
"
sprawiono" i poświęcono w dniu 02.06.1919, za Starszyznę : 
Starszy  Cechu - Baurski  Stefan
Podstarszy Cechu - Rafalski  Michał

Sztandar Cechu Rzeźników
"sprawiono" i poświęcono w dniu 30 maja 1920 r., za Starszyzny :
Starszy Cechu - Grzelachowski  Józef
Podstarszy  Cechu - Pietrzak  Stefan

Sztandar Cechu Szewców
"sprawiono" i poświęcono w dniu 19 czerwca 1919 r., za Starszyzny :
Starszy Cechu - Mańkowski  Piotr
Podstarszy Cechu - Kuczkowski Stanisław  

  Copyright © Ryszard Sobczak