Strona główna
Historia
Starodruki dotyczące Rzemiosła Włocławskiego od 1452 roku
Księga Rzemiosła Polskiego rok 1949 (powiat włocławski)
Zapiski o Rzemiośle z lat 1939 - 1945
Biblioteczka Rzemieślnika
Sylwetki
Kalendarium budowy Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17
Oddanie nowych obiektów Spółdzielni i Przychodni Rzemieślniczej 1985 r.
Zarys Dziejów Domu Rzemiosła
Galeria
Baza danych
Starszyzna Cechowa: 1945-2016
Wykaz Warsztatów Rzemieślniczych: 1939-45
Pracownicy organizacji rzemieślniczych Włocławka i powiatu w latach 1945 - 2010
Starszyzna Cechowa: 1817-1939
Włocławska Izba Rzemieślnicza 1929-1938
Okólniki i pisma Izby Rzemieślniczej we Włocławku
Włocławskie Bractwo Strzeleckie (1577)
Zakłady fotograficzne
Chrześcijańskie Tow. Rzemieślników i Przemysłowców
Rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu w służbie społeczeństwu
Rzemieślniczy Chór "Lutnia"
Linki
Ciekawe strony
Kontakt
  Kalendarium budowy Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17


24 listopada 1963 r. Sala konferencyjna na II. piętrze Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17. Starszy Cechu Józef Jakubowski - mistrz ślusarski - wygłasza okolicznościowy referat (fragment poniżej).

Drozdy goście , koleżanki i koledzy!

Dzień dzisiejszy 24 listopada 1963 r. jest dla nas wielkim Świętem, dnem wielkiej doniosłości w którym rzemiosło zrzeszone w Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku staje się gospodarzem własnego Domu – Pomnika Tysiąclecia Istnienia Państwa Polskiego.

Jest to dla nas uroczystość historyczna związana z dziejami Państwa Polskiego na przestrzeni minionych wieków w których rzemiosł polskie ma chlubny wkład swej pracy zawodowej miłości i poświęcenia dla ojczyzny.

Spełniły się gorące pragnienia wielu rzemieślników a Włocławka i okolic, ale nie wszystkich, nie wszystkim bowiem dane było doczekać się tej uroczystej chwili jaką my dzisiaj tu zebrani przeżywamy. …

Potrzeba posiadania własnego domu rzemiosła rozumiano już od dawna.

Gdy w wyniku rewolucji roku 1905 ucisk rządu carskiego nieco zelżał rzemieślnicy zrzeszeni w Towarzystwach Rzemieślniczych nabyli w 1906 roku nieruchomość przy obecnej ulicy Wojska Polskiego Nr 13 a w roku 1907 przystąpili do budowy własnego domu z dużą salą widowiskową. Pod koniec 1912 roku w sali tej zainstalowano aparaturę kinematograficzną, cała nieruchomość z-elektryfikowano uruchomiono własny agregat prądotwórczy.

Rozkwit życia organizacyjnego został sparaliżowany wybuchem Pierwszej Wojny Światowej w 1914 roku. Miasto zajęły wojska niemieckie, a siedziba rzemiosła służyła im za kwatery. Dorobek kilkuletniej pracy rzemiosła została zdewastowany.

Kiedy wreszcie w 1916 roku rzemiosła odzyskało swój lokal zniszczeniu były tak duże z braku funduszy na remonty i pokrycie ciążących zobowiązań trzeba było sprzedać całą nieruchomość .

Pracę organizacyjną trzeba było rozpocząć na nowo, od początku znów w 2 pokojach lokalu. W roku 1917 uzyskano lokal nieco większy przy Starym Rynku nr 13,

W 1922 roku Towarzystwo uzyskuje lepszy i odpowiedniejszy lokal przy ul. Kościuszki nr 6 co daje możność skupienia wszystkich Cechów pod wspólną strzechą.

W 1932 roku Cech rzeźnicki i Wędliniarski zakupuje plac przy ul. Gen. Świerczewskiego [20], poprzednia nazwa ul [ Pierackiego 20] i uchwała Walnego Zebrania przekazuje pod budowę Domu Rzemiosła [Rzemieślnika] we Włocławku.

W przygotowaniu do budowy przeszkodził i sparaliżował wybuch II Wojny Światowej. Pięcioletnia okupacja niweczy doszczętnie dorobek rzemiosła i mocno przerzedza jego szeregi.

Z chwila wyzwolenia miasta w dniu 20 stycznia 1945 roku przez Armie Radziecką i Wojsko Polskie rzemieślnicy przystępują do reaktywowania swych organizacji cechowych w lokalu przy ul. Kościuszki 6.

Wzmożona i intensywna praca organizacyjna została spowodowana dekretem z dnia 3 kwietnia 1948 r nadającym cechom charakter przymusowy – wymagała odpowiednich warunków lokalowych. Trzeba było myśleć albo znalezieniu odpowiedniego lokalu co było niemożliwe – albo przystąpić do budowy własnej siedziby. Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku w dniu 28 sierpnia 1956 roku podejmuje uchwałę budowy Domu Rzemiosła i powołuje do pomocy Komitet doradczy w skład którego wchodzą najbardziej aktywni rzemieślnicy.

Walne zgromadzenie członków z miasta i powiatu w dniu 24 listopada 1957 roku podejmuje uchwalę o opodatkowaniu wszystkich członków Cechu na rzecz budowy Domu Rzemiosła.

Dzięki życzliwemu stanowisku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wymieniono plac pod budowę i ostatecznie budowa Domu Rzemiosła została zlokalizowana przy pl. Wolności 17 a. …

Na początku tej nowej karty historii naszego Cechu powinniśmy my i wszyscy tu zebrani uświadomić sobie fakt, że Dom Rzemiosła we Włocławku wybudowany został własnymi środkami, wysiłkiem i pomocą rzemieślników bez potrzeb uciskania się do kredytów inwestycyjnych. Okazana w tym przedsięwzięciu pomoc naszych władz terenowych jest świadectwem, że każda inicjatywa społeczeństwa mająca na celi dobro ogólne znajdzie pełne zrozumienie i poparcie

Koledzy ! Mamy własny Dom w którym ma zatętnić nowe życie. Tu będzie miejsce na szkolenie nowych kadr rzemieślniczych i nas samych. Tutaj będziemy dzielić się swymi doświadczeniami i udoskonaleniami w swej pracy….

Rzemieślnicy zaniedbany, nic nie czytający, nie interesujący się żadnymi zagadnieniem , myślący kategoriami z przed lat kilkudziesięciu nie przynosi pożytku rodzinie ani społeczeństwu. A rzemiosło w narodowych planach gospodarczych ma ścisłe określone zadanie do wykonania. Ma zwiększyć zakres swojej działalności ilościowo i jakościowo, Przede wszystkim w zakresie usług dla ludności, ma zwiększyć produkcję na eksport i uzupełnić asortyment towarów na rynku wewnętrznym.


KALENDARIUM:

1958:
Informacje zostaną opublikowane wkrótce.

1959:

Stanisław Kulpa podczas prac przy fundamentach

1960:

 

1961:

 

1962:

 

1963:

  Copyright © Ryszard Sobczak