Strona główna
Historia
Starodruki dotyczące Rzemiosła Włocławskiego od 1452 roku
Księga Rzemiosła Polskiego rok 1949 (powiat włocławski)
Zapiski o Rzemiośle z lat 1939 - 1945
Biblioteczka Rzemieślnika
Sylwetki
Kalendarium budowy Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17
Oddanie nowych obiektów Spółdzielni i Przychodni Rzemieślniczej 1985 r.
Zarys Dziejów Domu Rzemiosła
Galeria
Baza danych
Starszyzna Cechowa: 1945-2016
Wykaz Warsztatów Rzemieślniczych: 1939-45
Pracownicy organizacji rzemieślniczych Włocławka i powiatu w latach 1945 - 2010
Starszyzna Cechowa: 1817-1939
Włocławska Izba Rzemieślnicza 1929-1938
Okólniki i pisma Izby Rzemieślniczej we Włocławku
Włocławskie Bractwo Strzeleckie (1577)
Zakłady fotograficzne
Chrześcijańskie Tow. Rzemieślników i Przemysłowców
Rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu w służbie społeczeństwu
Rzemieślniczy Chór "Lutnia"
Linki
Ciekawe strony
Kontakt
  Wykaz Warsztatów Rzemieślniczych: 1939-45

Wykaz właścicieli warsztatów rzemieślniczych we Włocławku funkcjonujących
w latach 1939 – 1945 opracowany na podstawie  „Verzeichnis der deutschen Industrie, Hanwerks u, Handelsbetriebe” wydanego we Włocławku przez władze niemieckie
w czasie trwania okupacji.


Nazewnictwo polskich ulic we Włocławku przyjęto - stan na 1939 rok

 

  Branże  działalności  
     rzemieślniczej

  

   Nazwisko i imię

 

         

            Miejsce wykonywania
          działalności we Włocławku

 

Branża  bednarzy

Lubiński  Johann

Strasse  der  SA. 10
ul. Św.  Antoniego

Branża  blacharzy

Drewing  Johann

Ritter  v. Stransky  Strasse  3
ul.  Orla

 

 

Branża  budowlana

Driwanowsky
Alfred

Karl  Laforce  Strasse  7
ul. Piekarska i Złota

Lemcke  Robert

Adolf  Hitler  Platz  12
Plac  Wolności

Krüger  Paul

Dietrich  Eckart  Strasse  18
ul.  Miła

Branża  cholewkarzy

Cizek  Franz

Schiller  Strasse  15
ul.  Tumska

 

Branża  czyszczenia

farbowania  chemicznego

Bastek  Rosalie

Horst  Wessel  Strasse  23
ul.  Brzeska

 

Hagen  Alfred

Schlageter  Strasse  39/41
ul.  Stodólna (od Okrężnej do Królewieckiej)

 

 

 

Branża  drukarzy

Rakowski  Heinrich

Rheinland  Strasse  2a
ul.  Cicha

Sooberg  Oswald

 

Horst Wessel  Strasse  4
ul.  Brzeska

Strecker  Helmuth

Weichsel  Strasse  16
ul. Łęgsta (od Płockiej do Rolińskiego) – Płocka i Dobiegniewska.

 

Branża

dziewiarstwa

na  drutach

Hoffmann  Johann

Albrecht  Dürer  Strasse  12
ul.  Ptasia

Hoffmann  Leopold

Schlageter  Strasse  24
ul.  Stodólna (od Okrężnej do Królewieckiej)

 

 

 

 

Branża

elektromechaniczna

Balkin  Walter

Rudolf  Hess  Strasse  15
ul.  3 Maja

Eschner  Alfred

Kattowitzer  Strasse  13
ul.  Węglowa

Gliwni  Bolesław

Rudolf  Hess  Strasse  2
ul.  3 Maja

Scheffel  Rudolf

Rudolf  Hess  Strasse  34
ul.  3 Maja

Schmidt  Wilhelmine

Kalischer  Strasse  3
ul.  Kaliska

Zimmermann  Edmund

Warschauer  Strasse  8

ul.  Warszawska i Al.Szopena

 

Branża  fotograficzna

Grossbach  Theodor

Hermann  Göring  Strasse  5
ul.  Kościuszki

Streib  Robert

Rudolf  Hess  Strasse  16
ul.  3-go  Maja

Branża  fototechniczna

Scheffel  Rudolf

Rudolf Hess  Strasse  34/36
ul.  3-go  Maja

 

 

 

Branża  fryzjerów

 

Bialowitz  Robert

Herman  Göring  Strasse  14
ul. Kościuszki

Krafft  Heinz

Rudolf  Hess  Strasse  18
ul. 3-go  Maja

Stark  Sture Bonifazius

Adolf  Hitler  Platz  13
Plac  Wolności

Walker  Edgar

Adolf  Hitler  Platz  ¾
Plac  Wolności

Werner  Waclaw

Rudolf  Hess  Strasse  38
ul. 3-go Maja

Branża  garncarzy

Augsburg  Alfons

Kalischer  Strasse  37

ul.  Kaliska

 

 

Branża 

instalatorstwa

elektrycznego

Eschner  Alfred

Kattowitzer  Strasse  13
ul.  Węglowa

Gliwni  Boleslaw

Rudolf  Hess  Strasse  12
ul.  3-go  Maja

Balkin  Walter

Rudolf  Hess  Strasse  15
ul.  3-go  Maja

Scheffel  Rudolf

Rudolf  Hess  Strasse  34
ul. 3-go  Maja

Schmidt
Wilhelmine

Kalischer  Strasse  3
ul.  Kaliska

Zimmermann Edmund

Warschauer  Strasse  8
ul. Warszawska i Al. Szopena

 

 

Branża  introligatorska

Rakowski  Heinrich

Rheinlandstrasse  2a
ul.  Cicha

Soonberg  Oswald

Horst  Wessel  Strasse  4
ul.  Brzeska

Strecker  Helmuth

Weichselstrasse  16
ul. Łagodna

 

Branża 

instalatorstwa

wodno-kanalizacyjnego

Deutschmann  Eduard

Hermann  Göring  Strasse  14/16

ul. Kościuszki

 

Eichler  Hermann

Ludendorff  Strasse  25
ul. Pierackiego

(od  Al. Sienkiewicz do Stodólnej)

Branża  kaletnicza

Gaile  Herbert

Ziethen  Strasse  5
ul. Paderewskiego

Branża 

kapelusznicza

Siewert  Friedrich

Kalischer  Strasse  11
ul.  Kaliska

Branża  kominiarzy

Fiedler  Hermann

Saarland  Strasse  4
ul.  Wronia

 

Branża  kowali

 

Dettke  Theodor

Schlageter  Strasse  30
ul.  Stodólna (od Okrężnej do Królewieckiej)

Linnert  Karl

Oskar  Körner  Strasse  9
ul.  Zduńska i Miedziana

 

 

 

Branża  krawiectwa

męskiego

Erhardt  Georg

Adolf  Hitler  Platz 13
Plac  Wolności

Enders  Richard

Brücken  Strasse  6
ul.  Pl. Kopernika i Gdańska

Frietz  Paul

Rudolf  Hess  Strasse  8
ul.  3-go  Maja

Schnerch  Karl

Horst  Wessel  Strasse  16
ul.  Brzeska uluul.  Brzeska

Waade  Karl  Rudolf

Adolf  Hitler  Platz  ¾
Plac  Wolności

 

 

 

Branża  krawiectwa

damskiego

Fritz  Paul

Rudolf  Hess  Strasse  8
ul. 3-go  Maja

Jasińska  Amanda

Oskar  Körner  Strasse 12
ul.  Zduńska i Miedziana

 

Manske  Olga

Baltenland  Strasse  18a
ul. Pierackiego (od Al. Sienkiewicza
do ul.Wolności)

Schebrandt  Regine

Strasse  der  SA. 29a
ul.  Sw.  Antoniego

Rybnik  Alexandra

Memelland  Strasse  49
ul.  Legionów

Branża  lakierników

Adamaitis  Alfred

Hindenburg  Strasse  43
ul. Starodębska i Królewiecka

 

Branża  malarzy

Rossenbaum  Rolf  

Horst  Wessel  Strasse  29
ul.  Brzeska

Salle  Theodor

Strasse  der  SA. 22
ul.  Św.  Antoniego

Branża  naprawa

instrumentów

muzycznych 

 

Kentel  Friedrich

 

Rudolf  Hess  Strasse  32
ul.  3-go  Maja

Branża  naprawa

pojazdów   

Quandt  Gustaw

Warschauer  Strasse  35
ul.  Warszawska i Al. Szopena

 

Branża 

naprawa  rowerów

Czerniak  Kasimir

Scheubner  Richter  Strasse  17
ul.  Żabia

Meyer  Alexander 

Rudolf  Hess  Strasse  2
ul.  3-go  Maja

 

 

Branża  pantoflarska   

Kosmala  Friedrich

Stresee  der  SA.  5
ul.  Ś.  Antoniego

Pritż  Robert

Pionier  Strasse 1
ul.  Cyganka i Koszarowa

Radke  Wladislaw

Scheubner  Richter  Strasse 1
ul.  Żabia

Branża  powroźników

Lifke  Theodor

Pionier  Strasse  20
ul.  Cyganka i Koszarowa

 

 

 

 

Branża  piekarzy

Babecki  Eduard

Thorner  Strasse 18
ul. Toruńska

Gehrke  Eduard

Hindenburg  Strasse 1
ul.  Starodębska i Królewiecka

Gnesner  Leopold

Sudetenlandstrasse  29
ul.  Wolności

Krebs  Eduard

Nürnberger  Platz  4
Pl.  Dąbrowskiego

 

Krebs  Ottilie

Lipnauer  Strasse 16
ul. Lipnowska  (od granic miasta
do nowego  mostu)

Lankenfeld  Nikolai

Hamburger  Strasse  11
ul.  Kapitulna

Mohr  Julius

Pionier  Strasse  6
ul.  Cyganka i Koszarowa

Mügge  Heinrich

Karl  Laforce  Strasse  7
ul.  Piekarska i Złota

Müller  Rudolf

Scheubner  Richter  Strasse 1
ul.  Żabia

Quast  Adolf

Goethe  Strasse  54
ul. Łęgska (od Rolińskiego

do Starego Rynku)

Rosenberg  Julius

Uhland  Strasse  6/8
ul.  Zamcza

 

Wolf  Ądolf

Weichsel  Strasse  27
ul. Łęgska  (od Płockiej do
Rolińskiego)

Branża  pilnikarzy

Jentsch  Johann

Scheubner  Richter  Strasse  3
ul.  Żabia

 

Branża  rymarzy i siodlarz 

Bauer  Wilhelm

Oskara  Körner  Strasse 14
ul.  Zduńska i Miedziana

Gaile  Herbert

Ziethen  Strasse  5
ul.  Paderewskiego

 

 

 

 

 

 Branża  rzeźników

 

Gehrke  Karl

Nürnberger  Platz  6
Pl.  Dąbrowskiego

Gewinner  Martin

Nürnberger  Platz  20
Pl.  Dąbrowskiego

 

Gnesner  Edmund

Weichsel  Strasse  7
ul. Łęgska  (od Płockiej do
Rolińskiego)

Hauk  Leopold

Hindenburg  Strasse 11
ul. Starodębska i Królewiecka

Hellmich  Heinrich

Hamburger  Strasse  19
ul. Kapitulna

 

Manke  Aleksander

Ludendorff  Strasse 1
ul.  Pierackiego

(od Al. Sienkiewicza do Stodólnej)

Moltzan  Max

Lipnauer  Strasse  27
ul.  Lipnowska  (od  granic miasta
do nowego mostu)

Pfefferkorn  Emil

Thorner  Strasse  87
ul. Toruńska

Pfofferkorn
Heinrich

Rudolf  Hess  Strasse  25
ul.  3-go  Maja

Pluhme  Johann

Kalischer  Strasse  2
ul.  Kaliska

Quandt  Helene

Alter  Markt  Strasse 1
Stary  Rynek

Rahn  Friedrich

Kant  Strasee  86
ul.  Papieżka i Spokojna

Brandt  Rudolf

Moltke  Strasse 1
ul.  Chmielna

Matz  Wilhelm

Kieler  Strasse 10c
ul.  Długa i Wysoka

 

 

 

Branża  stolarzy

 

 

Dietrich  Karl

Warschauer Strasse 35
ul.  Warszawska i Al Szopena

 

Händler  Karl

Schlageter  Strasse 74
ul.  Stodólna (od Okrężnej
do Królewieckiej)

Jaeger  Edgar

Kalischer  Strasse  39
ul.  Kaliska

Raabe  Friedrich

Horst Wessel  Strasse  31
ul.  Brzeska

Schröder  Ewald

Kalischer  Strasse  27
ul.  Kaliska

Zinser  Karoline

Horst  Wessel  Strasse  29
ul.  Brzeska

Schworm  Johann

Horst  Wessel  Strasse  18
ul.  Brzeska

 

 

 

 

 

Branża   szewców

Gahr  Julius

Schiller  Strasse  9
ul.  Tumska

Giers  Peter

Brückner  Strasse  8/9
ul. Maślana

Janke Heinrich

Kattowitzer  Strasse 15
ul.  Węglowa

Kandel  Jakob

Brücken  Strasse  6
Pl. Kopernika i Gdańska

Potz  Ewald  Gotlieb

Eichendorff  Strasse  10
ul.  Bechiego i Leona XIII

(od Łęgskiej do Stodólnej)

Reinke  Ferdinand

Kieler  Strasse   67
ul.  Długa i Wysoka

Rosentreter Theodor

Adolf  Hitler  Platz  18
Plac  Wolności

Star  Stern  Ernst

Rudolf  Hess  Strasse  38
ul.  3-go  Maja

Schlag  Ernst

Karol  Laforce  Strasse  16
ul.  Piekarska i Złota

Sakoff  Eduard

Rudolf  Hess  Strasse  40
ul.  3-go  Maja

Zaun  Karl

Oskar  Körner  Strasse 1
ul.  Zduńska i Miedziana

 

Branża  szklarzy

Schuster  Gustaw

Rudolf  Hess  Strasse 11
ul.  3-go  Maja

Mietz  Samuel

Rudolf  Hess  Strasse  27
ul.  3-go  Maja

 

 

 

 

 

 

Branża  ślusarzy

Bössler  Wilhelm

Hindenburg  Strasse  25
ul.  Starodębska i Królewiecka

Cieliński  Maximilian

Horst  Wessel  Strasse  7/9
ul.  Brzeska

Czerny  Paul

Kniegang  Strasse  4
ul.  Przechodnia

Enders  Mathias

Pionier  Strasse  11
ul. Cyganka i Koszarowa

Harmel  Theodor

Goethe  Strasse  28
ul.  Łęgska (od Rolińskiego do
Starego Rynku)

Hasenfuss  Eduard

Strasse   der  SA. 40
ul.  Św.  Antoniego

Kolberg  Ewald

Nürnberger  Platz  15
Plac  Dąbrowskiego

Scherer  Julius

Strasse   der  SA. 3a
ul.  Św.  Antoniego

Schmidt  Rudolf

Park  Strasse  9
ul.  Biskupia

Schultz  Emil

Oskar  Körner  Strasse  8
ul.  Zduńska i Miedziana

Schworm  August

Adolf  Hitler  Platz  16
Plac  Wolności

Branża  tapicerów

Braun  Paul

Stein  Gasse  Strasse  2
ul.  Zapiecek

Branża  wikliniarzy

Barke  Michael

Horst  Wessel  Strasse  13
ul.  Brzeska

Branża

wyrobu torebek

papierowych

Dettke  Robert

Hindenburg  Strasse  10
ul.  Starodębska i Królewiecka

Dyko  Heinrich

Karl  Laforce  Strasse  5
ul.  Piekarska i Złota

 

Branża  zegarmistrzów

Afontschikoff

Konst.

Rudolf  Hess  Strasse  10
ul.  3-go  Maja

Koretzky  Ferdinand

v. d. Pfordten  Strasse  4
ul.  Przedmiejska

Opracował: Ryszard Sobczak

Tłumaczenie nazw poszczególnych branż rzemieślniczych - Stanisław Podgórski, tłumacz przysięgły

tłumaczenie nazw ulic - Ryszard Sobczak.

 

  Copyright © Ryszard Sobczak