Strona główna
Historia
Starodruki dotyczące Rzemiosła Włocławskiego od 1452 roku
Księga Rzemiosła Polskiego rok 1949 (powiat włocławski)
Zapiski o Rzemiośle z lat 1939 - 1945
Biblioteczka Rzemieślnika
Sylwetki
Kalendarium budowy Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17
Oddanie nowych obiektów Spółdzielni i Przychodni Rzemieślniczej 1985 r.
Zarys Dziejów Domu Rzemiosła
Galeria
Baza danych
Starszyzna Cechowa: 1945-2016
Wykaz Warsztatów Rzemieślniczych: 1939-45
Pracownicy organizacji rzemieślniczych Włocławka i powiatu w latach 1945 - 2010
Starszyzna Cechowa: 1817-1939
Włocławska Izba Rzemieślnicza 1929-1938
Okólniki i pisma Izby Rzemieślniczej we Włocławku
Włocławskie Bractwo Strzeleckie (1577)
Zakłady fotograficzne
Chrześcijańskie Tow. Rzemieślników i Przemysłowców
Rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu w służbie społeczeństwu
Rzemieślniczy Chór "Lutnia"
Linki
Ciekawe strony
Kontakt
  Galeria
Pod tym hasłem przebiegała 25 czerwca XXV ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła, która zgromadziła ok. 3 tys. osób z Izb i Cechów rzemieślniczych. Pielgrzymów wraz z 180 pocztami sztandarowymi powitał i wprowadził o. płk Jan Golonka. Mszy św. przewodniczył metropolita łódzki abp Władysław Ziółek, z którym koncelebrowali: arcybiskup senior Bolesław Pylak z Lublina oraz 24 kapłanów na czele z ks. kan. Wiesławem Kwietniem - krajowym duszpasterzem rzemiosła i ks. Romanem Łodwigiem duszpasterzem rzemiosław z okręgu łódzkiego. Obecni byli m.in.: delegacja Związku Rzemiosła Polskiego z prezesem Jerzym Bartnikiem, prezesi Izb - Paweł Saar z Łodzi i Włodzimierz Bieniek z Częstochowy, prezydent Tadeusz Wrona, który za wspieranie rzemiosła otrzymał "Szablę im. Jana Kilińskiego" - najwyższą rzemieślniczą Odznakę Honorową. Pielgrzymów powitał podprzeor klasztoru o. Sebastian Matecki. "niech rzemieślnicy, umocnieni wiarą, dalej wnoszą do naszej kultury własne, wypracowane przez pokolenia wartości, osobistą godność, pasję zawodową, wielki patriotyzm i wierność chrześcijańskiej tradycji" - życzył w homilii abp Ziółek. Tegoroczną pielgrzymkę przygotowała Izba Rzemieślnicza z Łodzi.
My Państwu prezentujemy poniżej zdjęcia z pielgrzymek, która odbyły się w latach 1981 - 1985.

Od lewej: Węgorowski Włodzimierz, Bogusiak Józef, Wawruszko Jan
Poczet sztandarowy: Bogusiak Józef, Wawruszko Jan
Poczty sztandarowe - przemarsz pod klasztor.

Poczet sztandarowy - przemarsz pod klasztor
W oczekiwaniu na Mszę Św.
W oczekiwaniu na Mszę Św.

W oczekiwaniu na Mszę Św.
Na zdjęciu od lewej: trzeci od lewej starszy cechu Kwiatkowski Wacław, w tle za nim Brodecki Henryk, dalej Kaliszewski Jan i ostatni Bogusiak Józef

  Copyright © Ryszard Sobczak