Strona główna
Historia
Starodruki dotyczące Rzemiosła Włocławskiego od 1452 roku
Księga Rzemiosła Polskiego rok 1949 (powiat włocławski)
Zapiski o Rzemiośle z lat 1939 - 1945
Biblioteczka Rzemieślnika
Sylwetki
Kalendarium budowy Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17
Oddanie nowych obiektów Spółdzielni i Przychodni Rzemieślniczej 1985 r.
Zarys Dziejów Domu Rzemiosła
Galeria
Baza danych
Starszyzna Cechowa: 1945-2016
Wykaz Warsztatów Rzemieślniczych: 1939-45
Pracownicy organizacji rzemieślniczych Włocławka i powiatu w latach 1945 - 2010
Starszyzna Cechowa: 1817-1939
Włocławska Izba Rzemieślnicza 1929-1938
Okólniki i pisma Izby Rzemieślniczej we Włocławku
Włocławskie Bractwo Strzeleckie (1577)
Zakłady fotograficzne
Chrześcijańskie Tow. Rzemieślników i Przemysłowców
Rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu w służbie społeczeństwu
Rzemieślniczy Chór "Lutnia"
Linki
Ciekawe strony
Kontakt
  Galeria
2. Włocławski Festiwal Kultury – Nauki – Techniki.
18-20 maja 2006 r
9.00 – 15.00
„Rzemiosła Włocławskie w dokumentach od XV do XX wieku”
- wystawa przygotowana przez Ryszarda Sobczaka (Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku) oraz mgr Mariana Cieślaka, mgr Mariusza Marciniaka, mgr Tomasza Wąsika.
Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19, b.o. wieku.
Organizatorzy : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku.  Copyright © Ryszard Sobczak