Strona główna
Historia
Starodruki dotyczące Rzemiosła Włocławskiego od 1452 roku
Księga Rzemiosła Polskiego rok 1949 (powiat włocławski)
Zapiski o Rzemiośle z lat 1939 - 1945
Biblioteczka Rzemieślnika
Sylwetki
Kalendarium budowy Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17
Oddanie nowych obiektów Spółdzielni i Przychodni Rzemieślniczej 1985 r.
Zarys Dziejów Domu Rzemiosła
Galeria
Baza danych
Starszyzna Cechowa: 1945-2016
Wykaz Warsztatów Rzemieślniczych: 1939-45
Pracownicy organizacji rzemieślniczych Włocławka i powiatu w latach 1945 - 2010
Starszyzna Cechowa: 1817-1939
Włocławska Izba Rzemieślnicza 1929-1938
Okólniki i pisma Izby Rzemieślniczej we Włocławku
Włocławskie Bractwo Strzeleckie (1577)
Zakłady fotograficzne
Chrześcijańskie Tow. Rzemieślników i Przemysłowców
Rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu w służbie społeczeństwu
Rzemieślniczy Chór "Lutnia"
Linki
Ciekawe strony
Kontakt
  Galeria
Dnia 16 kwietnia 2005 roku we Włocławku odbyły się Obchody Dnia Rzemiosła. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą we włocławskiej katedrze, na której obecni byli przedstawiciel Centralnego Związku Rzemiosła, przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy, Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku, a także przedstawiciele władz Miasta Włocławek. We Mszy Świętej uczestniczyło również rzemiosło włocławskie, pracownicy zakładów rzemieślniczych i uczniowie. Po Mszy Świętej uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta w akompaniamencie orkiestry pod pomnik Żołnierza Polskiego na Placu Wolności, gdzie złożono kwiaty.
O godzinie 18.00 w Domu Rzemiosła odbyło się uroczyste spotkanie zaproszonych gości, na którym minutą ciszy oddano hołd zmarłemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II a w dalszej części odznaczono zasłużonych rzemieślników, a także księdza kapelana Rzemiosła Włocławskiego, Mariana Jarosa.
  Copyright © Ryszard Sobczak