Strona główna
Historia
Starodruki dotyczące Rzemiosła Włocławskiego od 1452 roku
Księga Rzemiosła Polskiego rok 1949 (powiat włocławski)
Zapiski o Rzemiośle z lat 1939 - 1945
Biblioteczka Rzemieślnika
Sylwetki
Kalendarium budowy Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17
Oddanie nowych obiektów Spółdzielni i Przychodni Rzemieślniczej 1985 r.
Zarys Dziejów Domu Rzemiosła
Galeria
Baza danych
Starszyzna Cechowa: 1945-2016
Wykaz Warsztatów Rzemieślniczych: 1939-45
Pracownicy organizacji rzemieślniczych Włocławka i powiatu w latach 1945 - 2010
Starszyzna Cechowa: 1817-1939
Włocławska Izba Rzemieślnicza 1929-1938
Okólniki i pisma Izby Rzemieślniczej we Włocławku
Włocławskie Bractwo Strzeleckie (1577)
Zakłady fotograficzne
Chrześcijańskie Tow. Rzemieślników i Przemysłowców
Rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu w służbie społeczeństwu
Rzemieślniczy Chór "Lutnia"
Linki
Ciekawe strony
Kontakt
  Galeria
Po II wojnie światowej pierwszym znanym kapelanem Związku Cechów we Włocławku był ks. dr Władysław Szafrański. Dnia 21 marca 1948 roku, w dzień uroczystości św. Józefa Patrona Rzemiosła, w kościele Św. Witalista celebrował uroczyste nabożeństwo, podczas którego poświęcono sztandar Powiatowego Cechu Kowali. Nie wiadomo do kiedy ks. dr Władysław Szafrański pełnił tę funkcję. W następnych dziesięcioleciach, po 1945 r., rzemieślnicy z Włocławka czynili starania o nowego kapelana. Prowadzone rozmowy z wieloma znanymi przedstawicielami rzemiosła oraz z władzami diecezji włocławskiej zakończyły się sukcesem dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy kapelanem Cechu Rzemiosła Różnych we Włocławku został ks. mgr Henryk Chabasiński, dyrektor referatu gospodarczo - administracyjnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. W lipcu 1993 r. ks. Henryk Chabasiński został proboszczem w Zbrachlinie, co potwierdzają zamieszczone zdjęcia. Na zdjęciach widać moment wprowadzania w orszaku ks. Henryka z plebani do kościoła, gdzie jako nowy proboszcz odprawił pierwsze nabożeństwo. Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku ufundował ornat, w którym ks. H. Chabasiński celebrował tę mszę.

Następnymi kapelanami byli:
ks. Marian Jaros.
ks. Roman Ziemiński.
Obecnie kapelanem jest ks. Marcin Filas, dyrektor ekonomiczny Wyższego Seminarium Duchownego we
Włocławku.  Copyright © Ryszard Sobczak