Strona główna
Historia
Starodruki dotyczące Rzemiosła Włocławskiego od 1452 roku
Księga Rzemiosła Polskiego rok 1949 (powiat włocławski)
Zapiski o Rzemiośle z lat 1939 - 1945
Biblioteczka Rzemieślnika
Sylwetki
Kalendarium budowy Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17
Oddanie nowych obiektów Spółdzielni i Przychodni Rzemieślniczej 1985 r.
Zarys Dziejów Domu Rzemiosła
Galeria
Baza danych
Starszyzna Cechowa: 1945-2016
Wykaz Warsztatów Rzemieślniczych: 1939-45
Pracownicy organizacji rzemieślniczych Włocławka i powiatu w latach 1945 - 2010
Starszyzna Cechowa: 1817-1939
Włocławska Izba Rzemieślnicza 1929-1938
Okólniki i pisma Izby Rzemieślniczej we Włocławku
Włocławskie Bractwo Strzeleckie (1577)
Zakłady fotograficzne
Chrześcijańskie Tow. Rzemieślników i Przemysłowców
Rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu w służbie społeczeństwu
Rzemieślniczy Chór "Lutnia"
Linki
Ciekawe strony
Kontakt
  Galeria
 15 lat temu Włocławek odwiedził Jan Paweł II
15 lat temu Włocławek odwiedził Jan Paweł II. Prezentuje Państwu zdjęcia wykonane na Placu Wolności podczas przejazdu Ojcia Świętego.
więcej » 
 Choinka noworoczna dla dzieci
28 stycznia 2006r. w Cechu Rzemiosł Różnych odbyła się choinka noworoczna dla dzieci rzemieślników, dzieci z domu dziecka oraz dzieci pracowników Biura Cechu Rzemiosł Różnych.
więcej » 
 Spotkanie opłatkowe emerytów oraz pracowników Biura Cechu Rzemiosł Różnych
20 stycznia 2006r. w Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się spotkanie opłatkowe dla emerytów oraz pracowników Biura Cechu Rzemiosł Różnych.
więcej » 
 Spotkanie opłatkowe z zespołem "Wrzos"
11 stycznia 2006r. w Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się spotkanie opłatkowe wraz z zespołem „Wrzos”
więcej » 
 Koncert pieśni chóru Rzemieślniczego „Lutnia”
13 listopada w Muzeum Historii Włocławka przy ulicy Szpichlernej 19 wystąpił Chór Rzemieślniczy „Lutnia” pod dyrekcją Zbigniewa Wiśniewskiego, który działa przy Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku. Przybyli goście [...]
więcej » 
 Pasowanie na ucznia w Cechu Rzemiosł
Pierwszego września w Cechu Rzemisoł Różnych odbyło się pasowanie na ucznia. W uroczystości uczestniczyły przyszli uczniowie jak i władze Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku. Poniżej prezentuje zdjęcia z tej uroczystości.
więcej » 

1 2 3 
  Copyright © Ryszard Sobczak