Strona główna
Historia
Starodruki dotyczące Rzemiosła Włocławskiego od 1452 roku
Księga Rzemiosła Polskiego rok 1949 (powiat włocławski)
Zapiski o Rzemiośle z lat 1939 - 1945
Biblioteczka Rzemieślnika
Sylwetki
Kalendarium budowy Domu Rzemiosła przy pl. Wolności 17
Oddanie nowych obiektów Spółdzielni i Przychodni Rzemieślniczej 1985 r.
Zarys Dziejów Domu Rzemiosła
Galeria
Baza danych
Starszyzna Cechowa: 1945-2016
Wykaz Warsztatów Rzemieślniczych: 1939-45
Pracownicy organizacji rzemieślniczych Włocławka i powiatu w latach 1945 - 2010
Starszyzna Cechowa: 1817-1939
Włocławska Izba Rzemieślnicza 1929-1938
Okólniki i pisma Izby Rzemieślniczej we Włocławku
Włocławskie Bractwo Strzeleckie (1577)
Zakłady fotograficzne
Chrześcijańskie Tow. Rzemieślników i Przemysłowców
Rzemieślnicy i pracownicy biura Cechu w służbie społeczeństwu
Rzemieślniczy Chór "Lutnia"
Linki
Ciekawe strony
Kontakt
  Insygnia władzy od Rzemiosla dla Rady Miejskiej
Uroczysta akademia z okazji 40—lecia PRL dla aktywu samorządowego i pracowników organizacji rzemieślniczych zrzeszonych w Bydgoskiej Izbie Rzemieślniczej, odbyło się 19.07.1984 roku w Toruniu, przy udziale przedstawicieli miejscowych władz politycznych i administracyjnych. W programie uroczystości którą otworzył przewodniczący rady Izby mgr Jankowski Zbigniew, dokonany został uroczysty akt dekoracji odznaczeniami państwowymi zasłużonych działaczy i pracowników w organizacji rzemieślniczych. Krzyż Kawalerski Orderu Odznaczenia Polski otrzymali m.in. Kulpa Stanisław z Włocławka.

Czyny i świadczenia społeczne. Łączna wartość czynów i świadczeń społecznych zrealizowanych w 1984 r. przez Rzemiosło z terenu województwa bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego wynosi 18212 tys zł. Było większe o 11218 tys zł. Od wartości czynów i świadczeń w roku 1983. Przykładowo warto zobrazować niektóre znaczniejsze czyny i świadczenia społeczne. Dar dla Akademii Medycznej w Bydgoszczy. – Insygnia władzy uczelni o wartości 1070 tys. zł. Ufundowane przez organizacje rzemieślnicze i przekazane senatowi Akademii Medycznej w dniu 1 października 1984 r. na godzinę przed inauguracją pierwszego roku akademickiego. .. przekazuje Akademii medycznej w Bydgoszczy powołaną do życia uchwalą Sejmu w dniu 21.07.1984 r. – łańcuch, pierścień i berło rektorskie, - trzy łańcuchy prorektorskie, - dwa łańcuchy prorektorskie, - dwie laski wedlowskie. … Na budowę specjalistycznej przychodni lekarskiej członkowie Cechu rzemiosł Różnych we Włocławku zebrali kwotę o wartości 252 tyś zł. Natomiast na insygnia władzy dla Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej we Włocławku – 150 tys zł. I na insygnia władzy dla Starszego Cechu również 150 – zl. [w;] Rzemiosła regionu pomorsko – kujawskiego w 40-leciu PRL, s. 118-122.Zdjęcia przedstawiają uroczystość przekazania insygniów władzy przewodniczącemu Rady Miasta Włocławek.
  Copyright © Ryszard Sobczak